УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 10

Тема. Прості та складні речовини


Цілі: поглибити знання учнів про класифікації речовин за складом їх молекул; дати поняття про прості та складні речовини; навчити розрізняти поняття «хімічна сполука» і «суміш речовин», «проста речовина» і «хімічний елемент»; навчити учнів аналізувати якісний склад простих і складних речовин.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: розповідь, лабораторні досліди, самостійна робота.

Обладнання: зразки простих речовин (сірка, вугілля, залізо, алюміній), зразки складних речовин (вода, натрій хлорид, купрум(ІІ) оксид, цукор), пробірки, пробіркотримач, спиртівка, сірка, залізний порошок, магніт.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

Складання таблиці класифікації хімічних елементів, порівняння властивостей металів і неметалів на дошці, коментарі учнів.

✵ Згадаймо, що таке молекула. (Молекула — це найдрібніша частинка речовини, що має її властивості)

✵ З чого складається молекула? (З атомів)

✵ З однакових чи різних? (Із однакових, і з різних)


ІІІ. Актуалізація опорних знань і виклад нового матеріалу

Демонстрація

Змішали порошок сірки і порошок заліза.

✵ Як можна розділити цю суміш? (Залізо в суміші зберігає свої магнітні властивості, тому легко притягується магнітом)

(Демонструємо, як залізо притягується до магніту.)

✵ Чому залізо не можна вилучити з цієї ж суміші після нагрівання? (Залізо прореагувало із сіркою)

Запишемо рівняння:

Fe + S  FeS

Тепер і залізо, і сірка змінили свої властивості. Відбулася хімічна реакція, з атомів Сульфуру і Феруму утворилася речовина складу FeS. Речовини до проведення досліду складалися з однакових атомів S і Fe, після досліду речовина складається з молекул FeS.

За якісним складом речовини поділяються на прості та складні.Прості — речовини, молекули яких складаються з атомів одного хімічного елемента.

O2, H2, С, S8, Fe

(Індекс унизу праворуч указує на число атомів у молекулі.)

Складні — речовини, молекули яких складаються з атомів двох і більше хімічних елементів.

FeS, CO2, H2SO4, CaCO3

✵ Вода — проста чи складна речовина? (Складна; складається з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену — H2O)

Це можна довести шляхом розкладу води під дією електричного струму. Розгляньмо рисунок у підручнику, де зображено спеціальний прилад — електролізер, а рівняння реакції записується так:


IV. Закріплення і поглиблення знань

Робота з навчальною таблицею

1) Морський бій.

Учитель називає координати, учень — просту чи складну речовину під цими координатами.

Опитування проводиться по ланцюжку для кожного учня.

2) Учні по вертикалі виконують завдання за таблицею.

Варіант І: виписати десять формул простих речовин.

Варіант ІІ: виписати десять формул складних речовин.

Варіанти обмінюються виконаними завданнями і перевіряють.

3) На дошці виписані формули простих і складних речовин двох учнів, які першими виконали завдання. Усі учні по ланцюжку читають записи, аналізуючи якісний склад написаних речовин.


V. Лабораторний дослід № 1 «ознайомлення зі зразками простих і складних речовин»

В учнів на столі зразки:

простих речовин: сірка, залізо, вугілля, алюміній;

складних речовин: вода, натрій хлорид, купрум(ІІ) оксид, цукор.

1) Розгляньте речовини та відзначте:

✵ агрегатний стан;

✵ колір;

✵ відношення до води;

✵ запах.

2) Зробіть висновок про фізичні властивості простих і складних речовин.

3) Ґрунтуючись на власному досвіді, запропонуйте можливі способи застосування цих речовин.

4) Чи можна за зовнішнім виглядом судити про приналежність речовини до простих чи складних речовин?

Учні записують у зошитах спостереження й оформляють їх у вигляді таблиці, окремо для простих і складних речовин.


VI. Оцінювання роботи на уроці, підбиття підсумків

Висновки

За якісним складом усі речовини поділяються на прості та складні.

Складні речовини істотно відрізняються від суміші речовин.

Складні та прості речовини відрізняються за фізичними й хімічними властивостями.


VII. Домашнє завдання

Прочитати параграф, відповісти на запитання, повторити назви й хімічні символи елементів. Виписати з підручника п’ять формул складних речовин і описати їх якісний склад.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити