УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 12

Тема. Валентність хімічних елементів


Цілі: визначити поняття »валентність« як здатність атомів утворювати хімічні сполуки; ознайомити учнів зі значеннями валентностей окремих атомів; показати учням найпростіші способи визначення валентності за періодичною системою; навчити визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в бінарних сполуках.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: розповідь, тренувальні вправи.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація учнів


II. Мотивація навчальної діяльності та засвоєння нових знань

1) Що таке хімічна формула?

2) Що таке молекула?

3) Яку інформацію можна одержати про молекулу з хімічної формули?

4) Як скласти формулу хімічної сполуки?

Потрібно знати, з атомів яких хімічних елементів складається молекула цієї речовини.

(Необхідно знати кількість атомів кожної речовини)

5) Чому атоми хімічних елементів утворюють молекули в суворо визначеному співвідношенні?

(Атоми мають властивість, що визначає здатність атома певного хімічного елемента приєднувати певне число атомів інших елементів)

Ми будемо називати цю здатність валентністю.

За одиницю валентності приймають валентність атома Гідрогену. Вона дорівнює 1.

Вважають, що Гідроген у сполуках одновалентний. За кількістю атомів Гідрогену, що може приєднати атом, можна визначити його валентність.

Наприклад, HCl: у Хлору в цій сполуці валентність І, тому що він приєднує один атом Гідрогену.

За правилом: сума одиниць валентностей атомів одного елемента дорівнює сумі одиниць валентностей іншого елемента.

H2S — у Сульфуру в цій сполуці валентність ІІ;

PH3 — у Фосфору валентність ІІІ;

CH4 — у Карбону валентність IV.


ІІІ. Формування і закріплення умінь

Тренувальні вправи на визначення валентностей за формулами бінарних сполук

Слід відзначити, що багато які з атомів не мають постійної валентності. Наприклад, атом Карбону в сполуках може виявляти валентності ІІ і IV: CO і CO2.

Атом Оксигену О має в більшості своїх сполук з іншими елементами валентність ІІ.

— У чому причина відмінності цих двох формул? (У валентності атома Карбону)

Для визначення валентності елементів можна використати періодичну систему. Для цього скористаймося такими рекомендаціями:

✵ для атомів елементів І, ІІ, ІІІ груп головної підгрупи валентність завжди дорівнює номеру групи;

✵ для атомів елементів IV, V, VI, VII груп головної підгрупи найбільша валентність у сполуках з Оксигеном дорівнює номеру групи;

✵ для атомів елементів IV, V, VI, VII груп головної підгрупи валентність у сполуках з Гідрогеном дорівнює 8 мінус номер групи;

✵ для атомів елементів зі змінною валентністю валентність указується в дужках поряд з назвою або хімічним символом елемента;

✵ валентність можна розрахувати за валентністю атома з відомою валентністю в бінарних сполуках.

Разом із класом виконуємо завдання.

1) Розрахуйте валентність атомів у сполуках за валентністю атома Гідрогену.

image26

2) Розрахуйте валентність атомів у сполуках з Оксигеном.

image27

(НСК = 6, обчислюємо додаткові множники для кожного елемента в сполуці (міжпредметний зв’язок з математикою).)

3) Робота в парах.

Пари одержують картку з номером валентності.

✵ Виберіть з переліку сполуки Оксигену з атомами хімічних елементів з валентністю:

пара 1 — II;

пара 2 — III;

пара 3 — IV;

пара 4 — V;

пара 5 — I;

пара 6 — VI;

пара 7 — VII.

Список сполук у всіх однаковий:

Cr2O3, K2O, FeO, Fe2O3, As2O5, Cl2O7, CrO3, Li2O, HgO, SiO2, P2O5, SO3, PbO2, Mn2O7.

Представник пари, яка швидше за інших виконала завдання, виписує формули своєї групи на дошці під відповідним номером валентності:


І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

Li2O

FeO

Cr2O

SiO2

As2O5

SO3

Cl2O7

K2O

HgO

Fe2O3

PbO2

P2O5

CrO3

Mn2O7


Разом із класом коригуємо відповіді на дошці й підбиваємо підсумки уроку


IV. Домашнє завдання

Прочитати параграф, відповісти на запитання. Визначити валентність атомів у сполуках:

SnO2, BeO, AsH3, MnO2, H2Se, Cu2O.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити