УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 13

Тема. Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук


Цілі: продовжити формування вмінь на підставі знань валентності складати хімічні формули бінарних сполук і за формулами визначати валентності атомів хімічних елементів; узагальнити й поглибити знання про зміст хімічної формули, склад простих і складних речовин; підготувати учнів до тематичного оцінювання зі знання хімічних формул.

Тип уроку: поглиблення і систематизації знань.

Форми роботи: фронтальна бесіда, самостійна робота з опорною схемою, лабораторний експеримент.

Обладнання: періодична система хімічних елементів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу до уроку


II. Перевірка домашнього завдання (у формі переклику)


ІІІ. Засвоєння і закріплення знань

1. На дошці заздалегідь написані формули сполук. По ланцюжку учні виходять до дошки й визначають валентності атомів:


CaCl2

якщо Хлор одновалентний

Li2S

якщо Сульфур двовалентний

AlCl3

BaS

KCl

PbS2

PCl5

Аl2O3

SiCl4

CS2

Na2O

якщо Оксиген двовалентний

Na3N

якщо Нітроген тривалентний

MgO

Zn3N2

Cr2O3

C3N4

SiO2

CrN

As2O5

Mg3N2


2. Об’єднуємося в групи по три-чотири учні.

Завдання: вибрати в періодичній системі три атоми, для яких валентність у сполуці з Оксигеном дорівнює: група 1 — I; група 2 — II; група 3 — III; група 4 — IV.

Представник групи зачитує свій варіант відповіді. Наступна група виправляє, доповнює і коментує відповідь попередньої групи.

 

IV. Поглиблення і систематизація знань

1) Ми можемо скласти формулу сполуки, якщо ми знаємо валентність?

2) Яким правилом ми повинні скористатися, складаючи хімічну формулу?

(Сума одиниць валентності атомів одного елемента дорівнює сумі одиниць валентності атомів іншого елемента в бінарній сполуці)

3) Як можна зрівняти одиниці валентності елемента?

(Змінити відповідно кількість атомів у молекулі)

У цьому випадку сума одиниць валентності — це найменше спільне кратне валентності елемента та кількості цих атомів.

Спробуємо використовувати ці положення на прикладі:

image28

НСК — 6; додатковий множник для Al — 2, додатковий множник для О — 3.

4) Групи одержують картки-завдання. Потрібно скласти формули бінарних сполук за відомими валентностями:

image29

Групи під керівництвом учителя обговорюють, виконують завдання, записують відповіді на дошці, коригують їх.

5) Хімічні формули — «хімічні слова» — складаються не довільно, а в суворій відповідності до правил. Зміст хімічної формули значно глибший, ніж тільки якісний і кількісний склад.

Хімічна формула показує, як саме атоми хімічних елементів пов’язані між собою, в якому співвідношенні. Частково відповісти на це питання допомагає поняття валентності.

Ще раз пригадаємо:

1) Як можна визначити валентність атома?

2) Як скласти хімічну формулу, знаючи валентність атома?

 

V. «Хрестики-нулики»

Виграшний шлях: одновалентні метали.

Виграшний шлях: тривалентні метали.

 

Експрес-опитування (письмово за варіантами)

Варіант І

1. У періодичній системі групи — це:

а) вертикальні стовпці;    

б) діагоналі;

в) горизонтальні ряди.

2. Хімічний символ Фосфору:

а) Si;                               

б) H;

в) S;                                

г) P.

3. Відносна атомна маса Карбону:

а) 16;                              

б) 8;

в) 12;                              

г) 6.

4. У формулі H2 цифра 2 називається:

а) індекс;                 

б) коефіцієнт;

в) множник.

5. Формули простих речовин:

а) NaCl;                       

б) Cu;

в) O2;                          

г) CO2

6. До елементів-металів належать:

а) Cu;                              

б) Na;

в) Br;                              

г) C.

7. Валентність Оксигену в сполуках:

а) I;                         

б) II;

в) III.

8. Валентність атома металу дорівнює ііі у сполуці:

а) MnO2;                      

б) Mn2O7;

в) Mn2O3;                     

г) МnО.

9. Валентність Нітрогену в сполуці N2O дорівнює:

а) IV;                       

б) III;

в) II;                        

г) I.

10. Складіть формулу сполуки за валентністю: Mg(II) N(III)

 

Варіант ІІ

1. У періодичній системі періоди — це:

а) вертикальні стовпці;    

б) діагоналі;

в) горизонтальні ряди.

2. Хімічний символ Сульфуру:

а) Si;                               

б) H;

в) S;                                

г) P.

3. Відносна атомна маса Оксигену:

а) 16;                              

б) 8;

в) 12;                              

г) 6.

4. У записі 2O3 цифра 2 називається:

а) індекс;                         

б) коефіцієнт;

в) множник.

5. Формули складних речовин:

а) NaCl;                   

б) Cu;

в) O2;                      

г) CO2.

6. До елементів-неметалів належать:

а) Cu;                              

б) Na;

в) Br;                              

г) C.

7. Валентність Гідрогену в сполуках:

а) I;                                 

б) II;

в) III.

8. Валентність атома металу дорівнює IV у сполуці:

а) MnO2;                  

б) Mn2O7;

в) Mn2O3;                 

г) МnО.

9. Валентність Нітрогену в сполуці N2O3 дорівнює:

а) IV;                              

б) III;

в) II;                               

г) I.

10. Складіть формулу сполуки за валентністю: As(V) O(II)

Перевіряємо відповіді за ключем і виставляємо оцінки за урок.

 

VI. Домашнє завдання

Прочитати параграф, відповісти на запитання, повторити вивчений матеріал і підготуватися до проміжного оцінювання.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити