УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 14

Тема. Проміжне оцінювання знань з теми «Початкові хімічні поняття»

 

Цілі: з’ясувати рівень засвоєння основних понять, термінів і правил; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Тип уроку: контроль і коригування знань, умінь і навичок.

Форма уроку: письмова самостійна робота за трьома варіантами.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, індивідуальні картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Письмова самостійна робота

Учитель пояснює учням зміст завдання, час виконання і ключові моменти оформлення відповідей:

✵ завдання 1—6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

✵ завдання 7—9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

✵ завдання 10 — для учнів, що претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Максимальна оцінка за правильно виконану роботу — 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.


Варіант І

1. Молекула — це...

2. Установіть відповідність:

1) О                          а) Карбон

2) С                          б) Флуор

3) Са                        в) Кальцій

4) F                          г) Оксиген

3. Про Сульфур як хімічний елемент ідеться в реченні:

а) до складу сульфатної кислоти входить Сульфур;

б) сірка жовтого кольору.

4. Установіть відповідність:

1) Два атоми Нітрогену в складі молекули складної речовини.         а) N2O5

2) Дві молекули азоту.                                                            б) 2N2

3) Два вільні атоми Нітрогену.                                                   в) 2N

5. Відносна атомна маса Натрію:

а) 11;                      

б) 23;

в) 22.

6. У III періоді, IV групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:

а) Ga;                      

б) Sc;

в) Si.

7. Із запропонованого переліку виберіть формули складних речовин: HNO3, K2O, S, Br2, ZnO, O3, C3H8, Hg, Ca(OH)2, Fe, Fe2O3, H2.

8. Опишіть якісний і кількісний склад молекули за хімічною формулою:

а) Al2O3;                   

б) H2SO4.

9. Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

а) CO;                      

б) N2O;

в) WO3;                    

г) NO2;

д) SO2;                     

е) B2O3.

10. Складіть формули сполук за валентністю:


Варіант ІІ

1. Прості речовини — це...

2. Установіть відповідність:

1) Li                   а) Силіцій

2) S                    б) Літій

3) Al                     в) Сульфур

4) Si                     г) Алюміній

3. Про кисень як просту речовину йдеться в реченні:

а) кисень входить до складу повітря;

б) крейда — складна речовина, що містить Оксиген.

4. Установіть відповідність:

1) Три молекули водню.                       а) 3Н

2) Три вільні атоми Гідрогену.                б) NH3

3) Три атоми Гідрогену, що входять       в) 3H2 до складу речовини.

5. Відносна атомна маса Сульфуру:

а) 16;                                  

б) 32;

в) 8.

6. У III періоді, V групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:

а) Y;                                    

б) In;

в) P.

7. із запропонованого переліку виберіть формули простих речовин: Fe(OH)3, Au, N2, H2S, F2, HCl, P2O5, S8, PbS, C, ZnO, Mg.

8. Опишіть якісний і кількісний склад молекули за хімічною формулою:

а) N2O5;                    

б) Ca (OH)2.

9. Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

а) Ag2O;                   

б) Cl2O7;

в) CrO3;                    

г) CaО;

д) CO2;                     

е) As2O5.

10. Складіть формули сполук за валентністю:


Варіант ІІІ

1. Атом — це...

2. Установіть відповідність:

1) Na                  а) Калій

2) N                    б) Натрій

3) H                     в) Гідроген

4) K                      г) Нітроген

3. Про Арсен як хімічний елемент ідеться в реченні:

а) арсен за звичайних умов — рідкий метал;

б) до складу арсен(ііі) оксиду входить арсен.

4. Установіть відповідність:

1) Два вільні атоми Оксигену.                                     а) 2O2

2) Два атоми Оксигену в складі складної речовини.     б) CO2

3) Дві молекули кисню.                                              в) 2O

5. Відносна атомна маса Флуору:

а) 18;                                  

б) 19;

в) 9.

6. У II періоді, V групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:

а) Cd;                                  

б) N;

в) Sr.

7. із запропонованого переліку виберіть формули простих речовин: AgCl, Cl2, LiOH, C2H6, Ca, O2, Al2O3, H2SO4, Ag, Ag2O, Cu, FeS2.

8. Опишіть якісний і кількісний склад молекули за хімічною формулою:

а) Fe2O3;                              

б) HNO3.

9. Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

а) CuО;                                

б) NO;

в) SO3;                                

г) PbO2;

д) P2O5;                                

е) K2O.

10. Складіть формули сполук за валентністю:

 

ІІІ. Домашнє завдання

Повторити символи хімічних елементів і правила складання хімічних формул.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити