УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 17

Тема. Обчислення масової частки елемента в складі речовини.

Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовими частками елементів, що входять до складу речовини


Цілі: поглиблення знань учнів про масову частку елемента в складі речовини; удосконалювання практичних навичок обчислення масової частки речовини, розв’язування задач на визначення формули речовини за масовими частками елементів, що входять до складу молекули речовини.

Тип уроку: поглиблення і коригування знань, закріплення практичних умінь і навичок.

Форми роботи: фронтальна робота, письмова самостійна робота.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, картки із завданнями для фронтальної роботи, алгоритм.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу


ІІ. Актуалізація знань

1. Учень записує на дошці та пояснює формулу масової частки елемента в складі речовини.

2. Перевіряємо домашнє завдання (усне фронтальне опитування і коригування).

image54

3. Обчисліть масові частки елементів у молекулі H2SO4.

image55


ІІІ. Закріплення умінь і навичок

Тренувальні вправи

Завдання 1. Розташуйте речовини в порядку зростання масової частки Оксигену в складі молекули. (Заповнюємо таблицю на дошці.)


 

Cu2O

Al2O3

Fe2O3

ZnO

WO3

Mr

140

102

160

81

232

ω(О), %

11,4

47,0

30,0

19,7

20,7

Відповідь

I

V

IV

II

III


Завдання 2. (Пояснення вчителя.) Деяка сполука Нітрогену з Окси- геном містить 63,2 % Нітрогену. Визначте формулу цієї речовини, якщо її молекулярна маса — 76 а.о.м.

Звідси:

Отже, число атомів Оксигену — три.

2. m(N) = 76 – 3 · 18 = 28.

Знаючи, що Ar (N) = 14,

у = 28/14 = 2.

Отже, число атомів Нітрогену — два, а формула речовини — N2O3.

 

Завдання 3. Масова частка Карбону в його сполуці з Оксигеном — 27,3 %. Визначте формулу цієї сполуки, знаючи, що її відносна молекулярна маса — 44.

image58

Відповідь: CO2.

 

Завдання 4. Масова частка Купруму в сполуці з Оксигеном дорівнює 88,9 %. Відносна молекулярна маса цієї сполуки — 144. Визначте формулу сполуки CuxOy .

image59

Відповідь: Cu2O.

 

IV. Письмова самостійна робота за варіантами

Завдання 1. За хімічною формулою речовини:

✵ опишіть якісний склад молекули;

✵ опишіть кількісний склад молекули;

✵ обчисліть масові частки елементів у складі молекули цієї речовини.

 

Варіант I

Варіант II

Варіант III

FeCl3

P2O5

C3H8

Cu(OH)2

Fe(OH)3

Al(OH)3

Na2SO4

K2CO3

Na3PO4

 

Завдання 2. За відомою масовою часткою Хлору в складі речовини та атомною молекулярною масою виведіть формулу цієї речовини.

 

Mr (MgxClу) = 95

Mr (AlxClу) = 133,5

Mr (FexClу) = 162,5

ω(Cl) = 74,7 %

ω(Сl) = 79 %

ω(Сl) = 65 %

 

V. Домашнє завдання

Повторити розділ «Масова частка елемента в складі речовини».

Творче завдання. До складу молекули харчової соди входять атоми Натрію, Гідрогену, Карбону й Оксигену. Масові частки елементів відповідно дорівнюють: ω(Na) = 27,4 %; ω(H) = 1,2 %; ω(С) = 14,3 %; ω(О) = 57,1 %. Визначте формулу питної соди й обчисліть її відносну молекулярну масу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити