УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 19

Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ


Цілі: продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; поглибити знання про фізичні й хімічні явища, умови їх протікання, ознаки хімічних реакцій; експериментально визначити рівень засвоєння знань про хімічні реакції.

Тип уроку: практичне застосування знань, умінь і навичок.

Форма роботи: виконання експерименту, складання звіту, висновки.

Обладнання: пробірки, нагрівальний прилад, пробіркотримач, предметне скло, кристалічний натрій хлорид, гранули цинку; розчини хлоридної кислоти, аргентум нітрату, калій перманганату, ферум(ІІ) сульфату із сульфатною кислотою.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті хімії, під час проведення хімічного експерименту, інструктаж перед початком практичної роботи


III. Тестові завдання за варіантами

«Ключ» до тесту — допуск до практичної роботи.


Варіант І

1. Явища, під час яких відбувається зміна речовини, називаються:

а) хімічними;                                          

б) фізичними;

в) історичними.

2. З наведених явищ виберіть хімічні:

а) горіння іменинних свічок;                   

б) утворення іржі на цвяхах;

в) кипіння води.

3. З наведеного переліку виберіть складні речовини:

а) N2;                                              

б) K2SO3;

в) CuS;                                            

г) Fe;

д) H2Se.

4. Відносна молекулярна маса молекули K2SO3 дорівнює:

а) 87;                                                    

б) 126;

в) 158.

5. Масова частка Калію в молекулі K2SO3 дорівнює:

а) 24,6 %;                                       

б) 49,4 %;

в) 20,2 %.


Варіант ІІ

1. Суміші відрізняються від хімічних сполук:

а) складом;                                      

б) агрегатним станом;

в) кольором.

2. З наведених явищ виберіть хімічні:

а) горіння ялинкової гірлянди;

б) утворення інею;

в) скисання молока.

3. З наведеного переліку виберіть складні речовини:

а) KMnO4;                    

б) Cu;

в) NaOH;                     

г) H2;

д) CO2.

4. Відносна молекулярна маса молекули KMnO4 дорівнює:

а) 158;                        

б) 126;

в) 110.

5. Масова частка Калію в молекулі KMnO4 дорівнює:

а) 49,4 %;                   

б) 24,6 %;

в) 34,8 %.

Ключі

Варіант І: 1 — а; 2 — а, г; 3 — в; 4 — б; 5 — б.

Варіант ІІ: 1 — а; 2 — б, г; 3 — а; 4 — б; 5 — в.


IV. Виконання практичної роботи за інструкцією

Інструкція

Дослід 1. Зміна агрегатного стану речовини

Налийте в пробірку 2 мл води, закріпіть пробірку в пробіркотримачі й, дотримуючи правил техніки безпеки, прогрійте пробірку в полум’ї спиртівки до кипіння. Що спостерігаєте?

Акуратно піднесіть до отвору пробірки предметне скло. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Дослід 2. Дослідження фізичних процесів під час розчинення Налийте в пробірку 1 мл води, додайте шпателем приблизно 1 г соли й розмішайте скляною паличкою. Що спостерігаєте?

Скляною паличкою перенесіть дві-три краплини розчину на предметне скло, дотримуючись правил техніки безпеки, нагрійте. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Дослід 3. Виділення газоподібних речовин у результаті хімічних реакцій

Налийте в пробірку 1—1,5 мл хлоридної кислоти (HCl), опустіть дві гранули цинку. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Дослід 4. Випадіння осаду в результаті хімічної реакції Налийте в пробірку 1—1,5 мл хлоридної кислоти (HCl) і додайте дві-три краплини аргентум нітрату (AgNO3). Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Дослід 5. Зміна забарвлення в результаті хімічної реакції

Налийте в пробірку 1 мл рожевого розчину калій перманганату, по краплинах додайте розчин ферум(ІІ) сульфату. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Зробіть узагальнюючий висновок про фізичні та хімічні явища.


V. Оформлення звіту про виконану роботу в зошиті, висновків з роботи


VI. Домашнє завдання

Повторити параграф про хімічні та фізичні явища, хімічні реакції.

Творче завдання. Складіть розповідь про фізичні та хімічні явища, що вас оточують.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити