УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 19

Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ


Цілі: продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; поглибити знання про фізичні й хімічні явища, умови їх протікання, ознаки хімічних реакцій; експериментально визначити рівень засвоєння знань про хімічні реакції.

Тип уроку: практичне застосування знань, умінь і навичок.

Форма роботи: виконання експерименту, складання звіту, висновки.

Обладнання: пробірки, нагрівальний прилад, пробіркотримач, предметне скло, кристалічний натрій хлорид, гранули цинку; розчини хлоридної кислоти, аргентум нітрату, калій перманганату, ферум(ІІ) сульфату із сульфатною кислотою.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті хімії, під час проведення хімічного експерименту, інструктаж перед початком практичної роботи


III. Тестові завдання за варіантами

«Ключ» до тесту — допуск до практичної роботи.


Варіант І

1. Явища, під час яких відбувається зміна речовини, називаються:

а) хімічними;                                          

б) фізичними;

в) історичними.

2. З наведених явищ виберіть хімічні:

а) горіння іменинних свічок;                   

б) утворення іржі на цвяхах;

в) кипіння води.

3. З наведеного переліку виберіть складні речовини:

а) N2;                                              

б) K2SO3;

в) CuS;                                            

г) Fe;

д) H2Se.

4. Відносна молекулярна маса молекули K2SO3 дорівнює:

а) 87;                                                    

б) 126;

в) 158.

5. Масова частка Калію в молекулі K2SO3 дорівнює:

а) 24,6 %;                                       

б) 49,4 %;

в) 20,2 %.


Варіант ІІ

1. Суміші відрізняються від хімічних сполук:

а) складом;                                      

б) агрегатним станом;

в) кольором.

2. З наведених явищ виберіть хімічні:

а) горіння ялинкової гірлянди;

б) утворення інею;

в) скисання молока.

3. З наведеного переліку виберіть складні речовини:

а) KMnO4;                    

б) Cu;

в) NaOH;                     

г) H2;

д) CO2.

4. Відносна молекулярна маса молекули KMnO4 дорівнює:

а) 158;                        

б) 126;

в) 110.

5. Масова частка Калію в молекулі KMnO4 дорівнює:

а) 49,4 %;                   

б) 24,6 %;

в) 34,8 %.

Ключі

Варіант І: 1 — а; 2 — а, г; 3 — в; 4 — б; 5 — б.

Варіант ІІ: 1 — а; 2 — б, г; 3 — а; 4 — б; 5 — в.


IV. Виконання практичної роботи за інструкцією

Інструкція

Дослід 1. Зміна агрегатного стану речовини

Налийте в пробірку 2 мл води, закріпіть пробірку в пробіркотримачі й, дотримуючи правил техніки безпеки, прогрійте пробірку в полум’ї спиртівки до кипіння. Що спостерігаєте?

Акуратно піднесіть до отвору пробірки предметне скло. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Дослід 2. Дослідження фізичних процесів під час розчинення Налийте в пробірку 1 мл води, додайте шпателем приблизно 1 г соли й розмішайте скляною паличкою. Що спостерігаєте?

Скляною паличкою перенесіть дві-три краплини розчину на предметне скло, дотримуючись правил техніки безпеки, нагрійте. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Дослід 3. Виділення газоподібних речовин у результаті хімічних реакцій

Налийте в пробірку 1—1,5 мл хлоридної кислоти (HCl), опустіть дві гранули цинку. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Дослід 4. Випадіння осаду в результаті хімічної реакції Налийте в пробірку 1—1,5 мл хлоридної кислоти (HCl) і додайте дві-три краплини аргентум нітрату (AgNO3). Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Дослід 5. Зміна забарвлення в результаті хімічної реакції

Налийте в пробірку 1 мл рожевого розчину калій перманганату, по краплинах додайте розчин ферум(ІІ) сульфату. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Зробіть узагальнюючий висновок про фізичні та хімічні явища.


V. Оформлення звіту про виконану роботу в зошиті, висновків з роботи


VI. Домашнє завдання

Повторити параграф про хімічні та фізичні явища, хімічні реакції.

Творче завдання. Складіть розповідь про фізичні та хімічні явища, що вас оточують.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити