УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 20

Тема. Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії


Цілі: узагальнити й поглибити знання учнів про властивості речовин, набуті в курсах «Природознавство» і «Фізика»; ознайомити учнів з методами вивчення хімічних сполук і явищ; дати поняття про спостереження та експеримент як методи дослідження в хімії.

Тип уроку: комбінований.

Форми проведення: фронтальна бесіда, розповідь, лабораторний експеримент.

Обладнання: зразки речовин з різними фізичними властивостями в пробірках (цукор, сіль, вода, крейда, сірка, кварц), колекція металів (мідь, цинк, алюміній), вода в склянках, скляні шпателі, скляні палички, пробірки, спиртівка, пробіркотримач.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу, інструктаж з техніки безпеки


ІІ. Мотивація навчальної діяльності

На столах в учнів — колекція речовин з різними фізичними властивостями. Прості речовини: мідь, цинк, алюміній, сірка. Складні речовини: цукор, сіль, вода, крейда, кварц, парафін.

Лабораторний дослід 2. ознайомлення з фізичним властивостями речовин

Дослід 1. Роздивіться прості речовини мідь, цинк, алюміній, сірку. Порівняйте їхні фізичні властивості та запишіть у таблицю.


№ з/п

Властивість

Мідь

Цинк

Алюміній

Сірка

1

Агрегатний стан

 

 

 

 

2

Колір

 

 

 

 

3

Запах

 

 

 

 

4

Блиск

 

 

 

 

5

Твердість

 

 

 

 


Зробіть висновок.


Дослід 2. Роздивіться складні речовини цукор, сіль, воду, крейду, кварц. Опишіть фізичні властивості кожної речовини за планом:

✵ агрегатний стан;

✵ колір;

✵ запах;

✵ розчинність у воді.

Зробіть висновок про ознаки подібності та відмінностей фізичних властивостей речовин.


Дослід 3. Оцініть температуру плавлення (легкоплавка або тугоплавка речовина). З допомогою шпателя помістіть у три пробірки одну дрібку цукру, солі або парафіну відповідно. Закріпіть пробірку в пробіркотримачі й, дотримуючись правил техніки безпеки й нагрівання, по черзі нагрійте кожну пробірку і потримайте на вогні 1—2 хв. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

А тепер зробімо загальний висновок: за фізичними властивостями речовини можуть відрізнятися одна від одної або бути подібними.

✵ Згадайте з курсу природознавства, що таке властивість. (Це ознаки, за якими одні речовини подібні або відрізняються одна від одної)

✵ Які властивості ми знаємо? (Фізичні та хімічні)

✵ Які властивості називаються фізичними? Наведіть приклади за результатами наших спостережень.

✵ Які властивості називаються хімічними?

✵ Якими способами можна їх досліджувати?

(Записуємо пропозиції учнів на дошці та коментуємо.)

Виділимо основні:

✵ спостереження,

✵ експеримент.


ІІІ. Поглиблення знань і вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Усі наукові відкриття відбувалися завдяки людям, які вміли спостерігати за явищами навколо себе, аналізувати, робити висновки. Сміливці наважувалися на небезпечні експерименти, що допомагали зрозуміти явища, які вони спостерігали.

Спостереження — один з перших методів вивчення властивостей речовин з допомогою органів дотику.

Спостереження — цілеспрямоване, спеціально організоване сприйняття предметів і явищ.

На підставі аналізу явищ учені висувають гіпотези.

Гіпотеза — наукове припущення, що висувається для пояснення визначених явищ.

Великий крок уперед — це експеримент. З метою підтвердження гіпотези вчені організовують проведення експериментів.

Експеримент — цілеспрямований і контрольований вплив на досліджуваний об’єкт за певних умов.

Накопичення експериментальних даних, їх систематизація, аналіз дозволяють людині не лише вивчати, але й передбачати властивості речовин. На підставі отриманих даних формулюються закони й теорії.

Закон — теоретично обґрунтоване і практично доведене наукове твердження.

Необхідно чітко розуміти, що людина лише відкриває закони природи, вони існують незалежно від нашої свідомості.

Теорія — вища досконала форма наукового відбиття дійсності.

З допомогою теорій можна не лише пояснити явища, але й передбачати нові явища, речовини із заданими властивостями.

✵ Наведіть приклади використання спостережень для вивчення природних явищ.

(Учні наводять свої приклади, клас аналізує, коригує.)

✵ Що таке експеримент?

✵ Наведіть приклади дослідження фізичних і хімічних властивостей експериментально. (Дивитися, як кипить вода, — спостереження, вимірювати температуру кипіння — експеримент)

✵ Які методи проведення експерименту ви вивчали в курсі природознавства?

Записуємо всі запропоновані методи на дошці:

✵ зважування;

✵ вимірювання;

✵ порівняння.


IV. Підбиття підсумків уроку

1) Для чого люди досліджують різні речовини та явища?

2) Якими методами ми користуємося для вивчення властивостей речовин?

3) Спробуймо розробити план проведення експерименту з вивчення розчинності речовин у воді. Наприклад, дослідження розчинності у воді речовин: пісок, сода, рослинна олія, сіль.


V. Домашнє завдання

Прочитати параграф, відповісти на запитання.

Творче завдання. Скласти план проведення експерименту з вивчення забруднення водопровідної води або вивчення фізичних і хімічних властивостей харчової соди.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити