УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 24

Тема. Тематичне оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття»


Цілі: визначити рівень засвоєння основних понять і законів; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Тип уроку: контроль і коригування знань, умінь і навичок.

Форма уроку: письмова контрольна робота.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, індивідуальні картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Письмова контрольна робота

Учитель пояснює учням зміст завдання, час виконання і ключові моменти оформлення відповідей:

✵ завдання 1—6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань — 3 бали;

✵ завдання 7—9 оцінюються по 2 бали, усього за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

✵ завдання 10 — для учнів, що претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Усього максимальна оцінка за правильно виконану роботу — 12 балів. Час на виконання роботи — 40 хв.


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант I

1. У запропонованому переліку речовин до складних речовин належать: Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.

2. Укажіть оксиди, в яких валентність елемента найбільша:

а) CO;                         

б) N2O;

в) WO3;                       

г) NO2;

д) SO3.

3. Відносна молекулярна маса речовини Na3PO4:

а) 70;                         

б) 164;

в) 118;                       

г) 116.

4. Дано рівняння реакції: P + Н2  PH3

Сума коефіцієнтів у ньому дорівнює:

а) 7;                           

б) 3;

в) 5;                           

г) 14.

5. Серед запропонованих речовин укажіть «зайву»:

а) водень;                   

б) фосфор;

в) сірка;                     

г) азот;

д) нікель.

6. Укажіть реакції заміщення:

7. Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Магнію, одного атома Сульфуру, трьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.

8. Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:

а) Na + O2  Na2O    

б) HgO  Hg + O2

в) Fe+HCl  FeCl2 + H2

9. Складіть формули продуктів реакції та розставте коефіцієнти:

10. Допишіть реакції, розставте коефіцієнти, визначте тип реакції:

Варіант II

1. У запропонованому переліку речовин до неметалів належать: Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.

2. Укажіть оксиди, в яких валентність елемента ІІІ:

а) SO3;                    

б) N2O3;

в) CrO3;                   

г) Ba2O3;

д) CrO.

3. Відносна молекулярна маса речовини K2SO4:

а) 174;                    

б) 135;

в) 126;                    

г) 87.

4. Дано рівняння реакції: Li + S  Li2S

Сума коефіцієнтів у ньому дорівнює:

а) 8;                        

б) 3;

в) 4;                        

г) 2.

5. Серед запропонованих укажіть «зайву» речовину:

а) залізо;                 

б) азот;

в) аргон;                 

г) цукор;

д) кисень.

6. Укажіть реакції розкладу:

image83

7. Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Феру- му, одного атома Карбону, трьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.

8. Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:

а) Mg + O2  MgO          

б) NH3  N2 + H2

в) Al + CuCl2  AlCl3 + Cu

9. Складіть формули продуктів реакції та розставте коефіцієнти:

image84

image85

10. Допишіть реакції, розставте коефіцієнти, визначте тип реакції:


Варіант III

1. У запропонованому переліку речовин до металів належать: Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2

2. Укажіть оксиди, в яких валентність елемента II:

а) SO2;                                      

б) NO;

в) N2O;                                      

г) CuО;

д) PbO2.

3. Відносна молекулярна маса речовини Mg(NO3) :

а) 86;                         

б) 148;                       

в) 72;                         

г) 64.

4. Дано рівняння реакції: Ca + O2  CaO

Сума коефіцієнтів у ньому дорівнює:

а) 3;                           

б) 4;

в) 5;                           

г) 10.

5. Укажіть серед запропонованих речовин «зайву»:

а) гідроген пероксид;                

б) вода;

в) сірка;                                    

г) кухонна сіль;

д) купрум(ІІ) оксид.

6. Укажіть реакції сполучення:

image88

7. Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Купруму, одного атома Сульфуру, чотирьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.

8. Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:

а) H2S + O2  S+H2O

б) Cu + O2  CuO

в) H2O  H2 + O2

9. Складіть формули продуктів реакції та розставте коефіцієнти:

image89

image90

10. Допишіть реакції, розставте коефіцієнти, визначте тип реакції:

image91


ІІІ. Домашнє завдання

Повторити класифікацію хімічних елементів і речовин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити