УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 2

ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ


Урок 27

Тема. Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакції сполучення. Поняття про оксиди


Цілі: ознайомити учнів з хімічними властивостями кисню на прикладі його взаємодії з вуглецем, сіркою, фосфором; закріпити й розширити знання учнів про хімічні реакції, уміння складати рівняння хімічних реакцій; дати уявлення про реакції сполучення, про оксиди як складні речовини.

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: розповідь, демонстраційний експеримент, фронтальне опитування.

Обладнання: прилад для одержання кисню, порошок сірки, вугілля, червоний фосфор, ложка для спалювання речовин, спиртівка.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

✵ Хімічний символ елемента Оксиген. (О)

✵ Відносна атомна маса. (16)

✵ Валентність у сполуках. (II)

✵ Формула простої речовини кисень. (O2)

✵ У вигляді якої ще простої речовини Оксиген зустрічається в природі? ( O3 — озону)

✵ Відносна молекулярна маса кисню. (32)

✵ Відносна молекулярна маса озону. (48)

✵ Основне джерело одержання кисню в природі. (Фотосинтез)

✵ Основний спосіб промислового одержання кисню. (Перегонка рідкого повітря)

✵ Запишіть на дошці основні способи одержання кисню в лабораторії. (Кілька учнів по черзі записують рівняння реакцій одержання кисню.)

✵ До якого типу належать реакції одержання кисню? (Розкладу)

✵ Які речовини називаються каталізаторами? (Речовини, що прискорюють реакції, самі при цьому не витрачаючись)

✵ Що таке інгібітори? (Речовини, що сповільнюють реакції, негативні каталізатори)

✵ Назвіть основні фізичні властивості кисню.

✵ В який спосіб можна зібрати кисень?

✵ Як перевірити наявність кисню в склянці?

✵ При цьому використовуються фізичні чи хімічні властивості кисню? (Хімічні)


III. Мотивація навчальної діяльності

Проста речовина кисень підтримує горіння. Кисню, що міститься в повітрі, досить для горіння дров у багатті, природного газу в грубці, вугілля в каміні тощо. Якщо використовувати для горіння чистий кисень, воно відбувається інтенсивніше.

Розгляньмо процес взаємодії кисню з деякими простими речовинами, тобто сьогодні ми вивчимо хімічні властивості кисню.


IV. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація 15. Спалювання неметалів (фосфору, вуглецю, сірки) у повітрі й кисні

Дослід 1. Взаємодія кисню з фосфором (під витяжкою)

У ложку для спалювання речовин набираємо червоний фосфор, підпалюємо його, вносимо в склянку, заповнену киснем. Що спостерігаємо?

З’являється білий димок, це утворюється сполука Фосфору з Оксигеном. Запишемо рівняння реакції.

(Учні записують рівняння і розставляють коефіцієнти.)

4P + 5O2  2P2O5

Висновок. Кисень унаслідок нагрівання енергійно взаємодіє з деякими речовинами, при цьому виділяється тепло і світло.

Такі реакції називаються реакціями окиснення.

Окиснення — це хімічна реакція взаємодії речовин (простих і складних) з киснем.

Горіння — це хімічна реакція, за якої відбувається окиснення речовин з виділенням тепла і світла.

У більшості випадків у результаті цих реакцій утворюються оксиди.

Оксиди — це складні речовини, що складаються з двох елементів, один з яких — Оксиген з валентністю II.

Розгляньмо ще приклади взаємодії кисню з простими речовинами.


Дослід 2. Взаємодія кисню з вугіллям

У ложку для спалювання речовин кладемо вугілля і вносимо його в полум’я спиртівки. Вугілля розігрівається, але не загоряється. У суміші з азотом повітря кисень взаємодіє з вугіллям повільно.

Тепер внесемо ложку з розігрітим вугіллям у склянку, заповнену киснем. Вугілля швидко згоряє. У колбі нічого не залишається? Куди поділося вугілля?

C + O2  CO2 — карбон(ІV) оксид

Наллємо в ту ж склянку вапняної води, вона каламутніє. Ця реакція використовується для виявлення в повітрі вуглекислого газу CO2:

CO2 + Ca (OH)2  CaCO3 + H2O

Висновок. У чистому кисні реакція горіння відбувається інтенсивніше.


Дослід 3. Взаємодія кисню із сіркою (під витяжкою)

У ложку для спалювання речовин набираємо сірку, спалюємо на повітрі й у кисні. На повітрі блакитнувате полум’я стелиться на поверхні сірки, процес протікає повільніше. У кисні — яскраве полум’я, процес швидший. Заповнюємо склянку водою, підфарбованою індикатором метиловим оранжевим, вода змінює колір.

Учень записує рівняння горіння сірки в кисні:

S + O2  SO2 — сульфур(ІV) оксид


Дослід 4. Взаємодія кисню повітря з магнієм

Магнієві ошурки закріплюємо в щипцях, нагріваємо в полум’ї пальника і спостерігаємо реакцію горіння. Записуємо рівняння:

2Mg + O2  2MgO

— До якого типу можна віднести реакції горіння? (До реакцій сполучення)

Реакції сполучення — це реакції, в результаті яких із двох речовин утворюється одна складна.

висновок: кисень взаємодіє з металами й неметалами.


V. Закріплення матеріалу

Дається завдання за варіантами для самостійної роботи зі взаємоперевіркою. У процесі виконання вчитель консультує окремих учнів.

1. Допишіть рівняння реакції горіння і розставте коефіцієнти.

Варіант І

Zn + O2

Na + O2

Al + O2

Ca + O2

Si + O2


Варіант ІІ

Mg + O2

Li + O2

Cr + O2

Cu + O2

Hg + O2

 

2. Проблемне питання.

— А що утвориться внаслідок горіння складних речовин, наприклад природного газу метану?

CH4 + O2

Два оксиди — CO2 і H2O.

Дописуємо рівняння і розставляємо коефіцієнти.

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O

Самостійно:

CS2 + 3O2  CO2 + 2SO2


VI. Підбиття підсумків

— З якою хімічною властивістю кисню ми познайомилися? (Взаємодія з простими та складними речовинами, горіння)


VII. Домашнє завдання

Прочитати параграф, відповісти на запитання, виконати вправи. Підготуватися до практичної роботи.

Творче завдання. Скласти схему застосування кисню.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити