УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 2

ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ


Урок 30

Тема. Кругообіг кисню в природі. Використання кисню, його біологічна роль


Цілі: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічний елемент Оксиген і просту речовину кисень; розглянути поширення кисню в природі, кругообіг кисню в природі; з’ясувати біологічну роль кисню; визначити рівень засвоєння основних понять, навичок складання хімічних рівнянь, що відбивають хімічні властивості кисню.

Тип уроку: засвоєння і систематизація знань.

Форми роботи: фронтальне опитування, робота з підручником, робота зі схемою «Кругообіг кисню в природі», письмова самостійна робота.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, схема «Кругообіг кисню в природі».

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування. Заслуховування повідомлень учнів

✵ Який елемент утворює просту речовину кисень?

✵ Де в природі поширений Оксиген?

(Заслуховуємо повідомлення учнів.)

✵ Який вплив має кисень на живі організми?

(Заслуховуємо повідомлення учнів, аналізуємо й узагальнюємо.)

✵ На які процеси витрачається кисень живими організмами?

✵ Де використовується кисень?

(Заслуховуємо повідомлення учнів, аналізуємо, узагальнюємо.)


ІІІ. Засвоєння нових знань

Розгляньмо схему кругообігу кисню в природі. У ній є всі ланцюжки, які ми обговорювали. Загалом її можна представити так:


image98

 

✵ Дихання, розкладання органічних речовин.

✵ Викиди заводів і фабрик.

✵ Викиди автомобілів, літаків, іншої техніки.

✵ Переробка вуглеводневої сировини.


IV. Перевірка знань

Письмова самостійна робота за варіантами

Варіант I

1. Запишіть рівняння реакції горіння в кисні, розставте коефіцієнти.

а) S;                        

б) Mg.

2. Обчисліть масову частку елементів в одержаних оксидах.

3. Складіть формули оксидів за валентністю.

а) CxOy;                   

б) AlxOy;

в) NaxOy.

4. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій.

а) Si + O2  SiO2      

б) KClO3  KCl + O2

в) H2S + NaOH  Na2S + H2O

5. Опишіть умови виникнення горіння і способи запобігання пожежам.


Варіант II

1. Запишіть рівняння реакції горіння в кисні, розставте коефіцієнти.

а) С;                        

б) Zn.

2. Обчисліть масову частку елементів в одержаних оксидах.

3. Складіть формули оксидів за валентністю.

а) CxOy;                   

б) PxOy;

в) CaxOy.

4. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій.

а) N2 + O2  NO       

б) NaNO3  NaNO2 + O2

в) HBr + Ca (OH)2  CaBr2 + H2O

5. Розкажіть про застосування кисню.


V. Підбиття підсумків уроку

Перевірка самостійної роботи, виставлення оцінок за тему


VI. Домашнє завдання

Повторити хімічні властивості кисню.

Творче завдання. Використовуючи знання географії, розповісти, де в природі зустрічається залізо. Написати есе про фізичні властивості заліза.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити