УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 2

ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ


Урок 32

Тема. Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах


Цілі: закріпити знання про фізичні та хімічні властивості заліза; ознайомити учнів з поширеністю Феруму в природі, використанням заліза; поглибити знання учнів про хімічні явища на прикладі іржавіння заліза; познайомити учнів зі способами захисту від корозії.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Форми роботи: самостійна робота з опорною схемою, групова робота з підручником, фронтальна бесіда.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

✵ В якій групі періодичної системи знаходиться хімічний елемент Ферум? (VIII група, побічна підгрупа)

✵ До якого типу хімічних елементів належить Ферум? (До металів)

✵ Які фізичні властивості відрізняють метали від неметалів? (Металевий блиск, тепло- й електропровідність, ковкість, пластичність та ін.)

✵ Що таке сплави? (Це суміші металів)

✵ Які хімічні властивості заліза ми вивчили? (Взаємодія з киснем і сіркою)


ІІІ. Засвоєння нових навичок знань

Учні об’єднуються в групи для спільного виконання завдання. Знайдіть у підручнику відповідь на запитання.

Група 1. Поширення заліза і Феруму в природі.

Група 2. Способи одержання заліза.

Група 3. Використання і значення заліза.

Група 4. Руйнування заліза в природних умовах.

Група 5. Способи захисту від корозії.

Після вивчення відповідного розділу підручника і консультації вчителя учні складають відповідь на запитання, представник кожної групи розповідає біля дошки про результати роботи групи. Учитель робить узагальнюючий висновок:

1. Залізо — один з найбільш поширених у природі елементів: за вмістом у земній корі — 4,7 % (масових). Зустрічається у вигляді оксидів і сульфідів, сконцентрованих у вигляді родовищ, придатних для промислової розробки.

Найважливіші руди:

✵ бурі залізняки (HFeO2 · nН2O), пірит FeS2;

✵ червоні залізняки (Fe2O3);

✵ магнітні залізняки (Fe3O4);

✵ шпатові залізняки (FeCO3).

Більшість із них жовто-бурі, коричневі, бурі й темно-червоні.

2. Одержують залізо з руди на металургійних заводах. Відновлюють з оксидів вугіллям, карбон(ІІ) оксидом або воднем. Запишемо рівняння реакції.

а) Fe3O4 + 2C  3Fe + 2CO2

б) Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2

в) FeO + H2  Fe + H2O

(Тип реакцій а), в) — заміщення: одна проста речовина заміщає в складній сполуці іншу.)

3. Широко використовується в техніці завдяки своїм властивостям і легкості одержання.

Має дуже важливе значення для людини. На частку заліза та його сплавів припадає близько 95 % усіх вироблених у світі металів. Але не тільки техніка має потребу в залізі. Без заліза не могло б існувати життя у звичній для нас формі: двовалентний Ферум міститься в гемоглобіні крові — речовині, що забезпечує насичення живих тканин киснем.

4. 3Fe + 4H2O  Fe3O4 + 4H2

У вологому повітрі за звичайної температури залізо легко окислюється, вкриваючись рихлою іржею (її склад — Fe2O3 · nH2O). Унаслідок своєї пористості іржа не перешкоджає доступу кисню і вологи до металу, тому залізо руйнується. За деякими даними, у XIX столітті від корозії загинула половина всього виробленого заліза.

5. Корозія — хімічне або електрохімічне руйнування металів під впливом навколишнього середовища.

Сьогодні розроблено способи боротьби з корозією:

✵ покриття фарбою;

✵ нікелювання заліза;

✵ оцинковування заліза;

✵ покриття емаллю;

✵ покриття антикорозійними оліями та ін.

 

IV. Підбиття підсумків уроку

Тестова робота за варіантами

Варіант I

1. Хімічна формула простої речовини заліза:

а) Fe3;

б) FeО;

в) Fe.

2. Формула ферум(ІІІ) оксиду:

а) Fe3O4;

б) Fe2O3;

в) FeО.

3. Дано рівняння реакції: Fe+O2  Fe3O4

Сума коефіцієнтів у рівнянні:

а) 3;

б) 9;

в) 6.

4. Масова частка Феруму у ферум(ІІ) оксиді:

а) 77,8 %;

б) 70,0 %;

в) 79,4 %.

5. ___________________ використовується:

✵ у медицині;

✵ у техніці;

✵ у побуті тощо.

 

Варіант II

1. Хімічний символ елемента Ферум:

а) Ni;

б) Fe;

в) Mg.

2. Формула ферум(ІІ) оксиду:

а) Fe3O4;

б) Fe2O3;

в) FeО.

3. Дано рівняння реакції: Fe+O2  Fe2O3

Сума коефіцієнтів у рівнянні:

а) 3;

б) 6;

в) 9.

4. Масова частка Феруму у ферум(ІІІ) оксиді:

а) 77,8 %;

б) 70,0 %;

в) 72,4 %.

5. ___________________ зустрічається в природі у вигляді:

✵ оксидів;

✵ простої речовини;

✵ сульфідів та ін.

Виставляємо оцінку за урок з урахуванням роботи в групах і тестів.

 

V. Домашнє завдання

Прочитати параграф про властивості заліза, відповісти на запитання.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити