УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 2

ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ


Урок 33

Тема. Прості речовини. Кисень. Залізо


Цілі: узагальнити й систематизувати знання учнів про прості речовини метали й неметали; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про метали й неметали на прикладі властивостей кисню і заліза; повторити основні правила складання хімічних формул і хімічних рівнянь, правила обчислень за хімічними формулами; підготувати учнів до тематичного оцінювання.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

Форми роботи: гра-аукціон.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

Учні в класі об’єднуються в чотири команди для спільної роботи, кожна команда обирає капітана.

Сьогодні урок проводиться у формі гри-аукціону з теми «Прості речовини метали й неметали». Кожне завдання сьогоднішньої гри оцінюється різною кількістю аурумчиків. Завдання будуть як групові (для всієї команди), так і індивідуальні (для кожного члена команди). Відповіді кожного учня заноситимуться до протоколу і додаватимуться до загального банку команди. Команда, що збере найбільшу кількість аурумчиків, стане переможцем нашої гри.

Наприкінці уроку ми підрахуємо банк кожного учня і переведемо в оцінку. Гра складається з п’яти лотів.

Ціна відповідей у лотах:

Лот 1 «Бліц-турнір»: кожне питання — 1 Au.

Лот 2 «Сім бід — один одвіт»: повна відповідь — 7 Au.

Лот 3 «У гостях у Барона Мюнхаузена»: повна відповідь — 5 Au.

Лот 4 «один за всіх»: кожна схема — 2 Au.

Лот 5 «Гонка за лідером»: кожне рівняння — 2 Au.


II. Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок

Лот 1 «Бліц-турнір»

Гравці кожної команди по черзі відповідають на запитання вчителя. За правильну відповідь гравець одержує 1 Au. Якщо відповідь неправильна, право відповіді переходить до іншої команди. Асистент веде особистий залік відповідей гравців. Кількість питань повинна відповідати кількості гравців.

Питання «Бліц-турніру»

✵ В якому періоді знаходиться хімічний елемент Оксиген? (У ІІ періоді)

✵ Відносна атомна маса Феруму? (56)

✵ Яку молекулярну формулу має проста речовина кисень? (O2)

✵ В якій групі знаходиться хімічний елемент Ферум? (У VIII побічній)

✵ До елементів якого типу належить Оксиген? (До неметалів)

✵ Як називаються продукти взаємодії простих речовин з киснем? (Оксиди)

✵ Назвіть формулу ферум(ІІІ) оксиду. (Fe2O3)

✵ Іржавіння заліза — це явище фізичне чи хімічне? (Хімічне)

✵ Який природний процес сприяє збільшенню кисню в повітрі? (Фотосинтез)

✵ До якого типу належать реакції одержання кисню в лабораторії? (Розкладу)

✵ Чому дорівнює відносна молекулярна маса кисню? (32)

✵ Як називаються реакції за участі кисню? (Горіння, окиснення)

✵ В якій групі періодичної системи знаходиться Оксиген? (У VI групі, головній підгрупі)

✵ Яку валентність може виявляти Ферум у сполуках із киснем? (ІІ, ІІІ)

✵ Назвіть порядковий номер Феруму. (26)

✵ Заряд ядра атома Оксигену. (+8)

✵ До якого типу належать реакції горіння? (Сполучення)

✵ Кількість атомів у молекулі простої речовини залізо. (Один)

✵ До елементів якого типу належить залізо? (До металів)

✵ Назвіть формулу ферум(ІІ) оксиду. (FeO)

✵ Проста речовина кисень важча чи легша за повітря? (Важча)

✵ Назвіть формулу води. (H2O)

Асистент роздає по одному аурумчику за кожну правильну відповідь і виставляє оцінку в протоколі гри.


Лот 2 «Сім бід — один одвіт»

Кожна команда одержує аркуш формату А3 з назвами простих речовин »Кисень« і «Залізо». За три хвилини гравці команди записують на аркуші сім властивостей (фізичних або хімічних) цієї речовини, вивішують на дошці, захищають свої відповіді. Кожна правильна властивість — 1 Au.

Сумарна кількість правильних відповідей зараховується до банку команди й особистого заліку кожного гравця. Заповнюється протокол.


Лот 3 «У гостях у Барона Мюнхаузена»

Кожна команда одержує завдання.

Барон Мюнхаузен одержав листа від свого юного друга, в якому знайшов багато помилок. Допоможіть баронові виправити ці помилки.

Лист 1

Кисень — це хімічно активна речовина, що складається з двох атомів Гідрогену. Він широко розповсюджений у земній корі, де зустрічається у вільному стані. У вигляді простої речовини кисень входить до складу морської води.

Лист 2

Залізо — газоподібна речовина, що добре проводить електричний струм, взаємодіє з неметалами, добре розчиняється у воді, у земній корі зустрічається в сполуках з киснем і сіркою.

Лист 3

Оксиген — хімічний елемент, метал, з відносною атомною масою 36, у сполуках виявляє змінну валентність, з хімічними елементами металами й неметалами утворює сполуки — оксиди.

Лист 4

Ферум — хімічний елемент, що має постійну валентність ІІ, з відносною атомною масою 56, входить до складу гемоглобіну крові, найпоширеніший елемент на Землі.

Команди обговорюють листа, потім представник кожної команди зачитує його, виправляє помилки. Повна правильна відповідь — 5 аурумчиків.

За кожну помилку віднімається 1 аурумчик, право виправити помилку переходить до іншої команди. Сума зараховується до банку команди й особистого заліку кожного гравця. Результат заноситься до протоколу.


Лот 4 «один за всіх»

Остання спроба виправити особистий залік надається учням під час заповнення схем і пірамід. Кожен учень одержує картку-завдання і працює індивідуально. У кожній картці — три завдання.

Завдання 1

Упишіть у вершині піраміди відсутню речовину.

Завдання 2

Запишіть суму молекулярних мас усіх речовин у піраміді.

Завдання 3

Заповніть таблицю формулами складних речовин.

Правильне виконання кожного завдання оцінюється у 2 Au. Разом за всю роботу — 6 Au.

Учитель і асистент перевіряють виконання індивідуальних завдань, у цей час розігрується лот 5.


Лот 5 «Гонка за лідером»

На дошці вивішуються незакінчені рівняння реакції. Гравці команди по черзі виходять до дошки, дописують рівняння і розставляють коефіцієнти. Кожне правильно записане рівняння приносить 2 Au у банк команди й особистий залік кожного гравця. (Кількість рівнянь відповідає кількості гравців.)

Команда 1

image101

Команда 2

image102

Команда 3

image103

Команда 4

image104

Записані на дошці рівняння перевіряють капітани команд-суперниць. Кожне виправлене рівняння може принести 1 Au у банк команди. Команда допомагає (за необхідності) своєму капітану.

Учитель повідомляє результати четвертого лоту, індивідуальні рейтинги кожного учня заносяться до протоколу й банку команди.


ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Індивідуальний рейтинг кожного учня переводимо в оцінки за схемою:

I-4 Au — 3 бали.

5-7 Au — 4 бали.

8-10 Au — 5 балів.

11-12 Au — 6 балів.

13—14 Au — 7 балів.

15—16 Au — 8 балів.

17-18 Au — 9 балів.

19 Au — 10 балів.

Понад 19 Au — 11-12 балів.

Тепер підіб’ємо особисті підсумки. Повідомляємо переможця (максимальний банк) і присвоюємо звання «Кращий знавець теми», «Знавець теми», «Кандидат у знавці теми». Далі повідомляємо командний результат. Гравцям команди-переможця додаємо 1 бал до рейтингу. Виставляємо оцінки за урок.


IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Прості речовини метали й неметали».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити