УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 6

Тема. Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи


Цілі уроку: поглибити знання учнів про атоми й молекули як складні структурні частинки речовини; дати поняття про іони як заряджені частинки; на підставі будови атома дати поняття про хімічний елемент як визначений вид атомів; ознайомити учнів із сучасною українською номенклатурою; дати уявлення про поширення хімічних елементів у природі.

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: евристична бесіда, розповідь, робота з опорною схемою.

Обладнання: періодична система хімічних елементів.

ХІД УРОКУ

I. Організація учнів до роботи


II. Перевірка домашнього завдання

1. Заслуховуємо спосіб розділення суміші: сіль + спирт + вода + залізні ошурки.

✵ Декантація і фільтрування.

✵ Дистиляція.

✵ Випарювання і кристалізація.

2. Кілька учнів на вибір пропонують свою суміш. Заслуховуємо спосіб розділення, обговорюємо запропонований варіант.


ІІІ. Актуалізація опорних знань

Згадаймо з курсів природознавства і фізики основні етапи розвитку вчення про будову атома.

Евристична бесіда

1. Теорія атомів Демокрита.

2. Створення атомно-молекулярного вчення М. В. Ломоносовим і Дж. Дальтоном.

3. Ядерна модель будови атома Е. Резерфорда:

✵ Атоми складаються з позитивно зарядженого ядра й електронної оболонки.

✵ Заряд ядра атома і сумарний заряд усіх електронів однаковий. Атом електронейтральний.

✵ Електрони рухаються навколо ядра з різним запасом енергії, на різній відстані від ядра й утворюють енергетичні рівні.

Розглядаємо схему будови атома.

Гідроген

image3

 

Гелій

image4

✵ Ядро складається з протонів і нейтронів.

✵ Заряд ядра дорівнює порядковому номеру елемента в періодичній системі (заповнюємо схему).

 

Частинка атома

Позначення

Маса

Заряд

Протон

РНейтрон

nЕлектрон

e-
Отже, підіб’ємо підсумок.

Атом — найдрібніша електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

— А що буде, якщо кількість протонів і електронів у атомі буде різною?

Він набуде заряду, причому якщо

np < ne- , то негативного;

np > ne-, то позитивного.

Заряджені частинки називаються іонами. Позитивні іони — катіони, а негативні іони — аніони.

Наприклад: H+ — позитивний іон Гідрогену (катіон Гідрогену);

                 F- — негативний іон Флуору (аніон Флуору).

Зобразимо схему будови атомів та іонів Гідрогену та Флуору.

image5

Самостійно заповнимо вільні місця:

image6


IV. Вивчення нового матеріалу

Вид атомів з однаковим зарядом ядра називається хімічним елементом.

Розгляньмо періодичну систему хімічних елементів. У ній з допомогою хімічних символів зображено всі хімічні елементи, відомі людині.

Хімічні символи в такому вигляді запропонував шведський хімік Й. Я. Берцеліус. Вони позначають першу літеру латинської назви хімічних елементів. Якщо назви кількох елементів починаються з однакової літери, то до хімічного символу додають ще одну літеру. Ці позначення хімічних елементів є міжнародними та зрозумілими хімікам та іншим ученим у всьому світі.

Крім хімічного символу елементи мають свої назви. Познайомимося з деякими з них за сучасною українською номенклатурою. (За підручником або схемою знайомимося з назвами, хімічними символами елементів і вимовою назв 20-ти елементів.)

У природі хімічні елементи поширені нерівномірно. Розгляньмо діаграму їх поширення у Всесвіті.


Вміст хімічних елементів у Космосі


image7

 

Вміст хімічних елементів у земній корі

 

image8

 

V. Закріплення нового матеріалу

1. Побудуймо схему будови атома Літію з допомогою періодичної системи.

Порядковий номер — 3, отже, заряд ядра Li +3, кількість електронів — 3. Схему можна зобразити так:

image9

Самостійно складіть схему для Be.

Порядковий номер — 4.

Заряд ядра — +4.

Кількість електронів — 4.

image10

2. Знайдіть у періодичній системі позначення нижченаведених хімічних елементів:

Ферум — Fe; Аурум — Au; Сульфур — S; Карбон — C.

3. З допомогою періодичної системи заповніть пропущені клітинки в таблиці.


Символ хімічного елемента

Назва хімічного елемента

Порядковий номер

Заряд ядра

Кількість електронів

N

 

 

 

 

 

Карбон

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

10

Si

 

 

 

 


VI. Підбиття підсумків уроку

Сьогодні ми з вами не лише повторили відомості про будову атома, але й довідалися багато нового.

Зокрема:

✵ хімічний елемент — це вид атомів з однаковим зарядом ядра;

✵ іон — це заряджена частинка;

✵ довідалися назви хімічних елементів;

✵ познайомилися з періодичною системою хімічних елементів Д. І. Менделєєва.


VII. Домашнє завдання

Прочитати параграф і відповісти на запитання.

Творче завдання. Скласти схему будови атомів B, C, Al.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити