УСІ УРОКИ ХІМІЇ
7 клас

ПЕРЕДМОВА

Календарно-тематичний план курсу хімії 7 класу


ВСТУП

Урок 1. Тема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколишньому світі

Урок 2. Тема. Короткі відомості з історії хімії

Урок 3. Тема. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії і лабораторним посудом

Урок 4. Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я


Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 5. Тема. Речовини. Чисті речовини та суміші

Урок 6. Тема. Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи

Урок 7. Тема. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Урок 8. Тема. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів

Урок 9. Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали

Урок 10. Тема. Прості та складні речовини

Урок 11. Тема. Хімічні формули речовин

Урок 12. Тема. Валентність хімічних елементів

Урок 13. Тема. Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук

Урок 14. Тема. Проміжне оцінювання знань з теми «Початкові хімічні поняття»

Урок 15. Тема. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою

Урок 16. Тема. Масова частка елементів у речовині

Урок 17. Тема. Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовими частками елементів, що входять до складу речовини

Урок 18. Тема. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Урок 19. Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ

Урок 20. Тема. Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії

Урок 21. Тема. Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси

Урок 22. Тема. Хімічні рівняння

Урок 23. Тема. Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»

Урок 24. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття»


Тема 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ

Урок 25. Тема. Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули

Урок 26. Тема. Проста речовина кисень. Фізичні властивості кисню. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори

Урок 27. Тема. Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакції сполучення. Поняття про оксиди

Урок 28. Практична робота 3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей

Урок 29. Тема. Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення та припинення горіння

Урок 30. Тема. Кругообіг кисню в природі. Використання кисню, його біологічна роль

Урок 31. Тема. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою

Урок 32. Тема. Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах

Урок 33. Тема. Прості речовини. Кисень. Залізо


ДОДАТКИ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити