УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 8. Узагальнення і систематизація знань

 

Цілі: узагальнити одержані знання, вміти використовувати їх під час виконання завдань різного типу.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів.

Тип уроку: узагальнююче повторення.

Форми роботи: інтелектуальна розминка, самостійна робота, робота в групах — експрес-тести, опитування-естафета.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Оголошення теми й мети уроку


III. Актуалізація опорних знань

1. Інтелектуальна розминка

Учні формулюють основні поняття вивченої теми, дають їм визначення.

Один з учнів записує їх на дошці.

2. Самостійна робота


 

І варіант

ІІ варіант

1

Виберіть окремо метали

Виберіть окремо неметали


                                                                                Cl, Ag, S, Cu, P, Na, K, N, Al, C


2

Визначте валентність елементів


PH3, CH4, H2S, CrO3, MnO2, Cl2O, V2O5, CrO3, Mn2O7

NH3, H2Se, SiH4, SO3, Mn2O3, CrO, OsO4, Cl2O7, P2O5

3

Складіть формули оксидів (елемент + Оксиген)


N (IV), K, Ca, Al

Na, Ba, B, Cr (VI)


IV. Контроль і узагальнення знань

Експрес-тести (робота в групах)

1. Виберіть фізичне тіло:

а) свинець;                       

б) золото;

в) обручка;                       

г) вода.

2. Виберіть речовину:

а) цвях;

б) підкова;

в) залізо;

г) штатив.

3. Виберіть чисту речовину:

а) повітря;

б) молоко;

в) кисень;

г) морська вода.

4. Вкажіть хімічний символ Карбону:

а) Cu;                            

б) Ca;

в) C;                             

г) Cr.

5. Вкажіть неправильне твердження:

а) Атом — це найменша хімічно неподільна частинка речовини.

б) Атом — це найменша частинка речовини, яка руйнується під час хімічних реакцій.

6. Вкажіть відносну атомну масу Феруму:

а) 55;                            

б) 26;

в) 56;                            

г) 9.

7. Вкажіть просту речовину:

а) H2O;                     

б) O2;

в) H2SO4;                  

г) NO.

8. Вкажіть групу, в якій усі елементи — неметали:

а) Na, Mg, S;

б) K, Al, P;

в) N, O, Ba;

г) O, S, P;

9. Вкажіть, у якій сполуці валентність Хрому найменша:

а) Cr2O3;                          

б) CrO3;

в) CrO.

10. Вкажіть неправильно складену формулу. Як правильно?

а) KH;                       

б) ZnO;

в) Ba2O;                    

г) Na2O.


V. Підбиття підсумків

Опитування-естафета

Проводимо між групами. Учні по черзі дають відповіді на запитання тестів, перевіряють правильність їх виконання.


VI. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити