УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 9. Тематичне оцінювання № 1. Початкові хімічні поняття


Варіант I

1. Вкажіть символ Кальцію:

а) Si;                                            

б) K;

в) Ca;                                           

г) C.

2. Якому елементу відповідає значення атомної маси 32?

а) Магнію;                                    

б) Силіцію;

в) Натрію;                                     

г) Сульфуру.

3. Якщо в інструкції з виконання досліду не зазначено, яку масу чи об’єм реактиву треба взяти, то:

а) насипаємо 1/2 пробірки сухої речовини і 1/2 розчину;

б) насипаємо 1/3 частину пробірки сухої речовини і 2/3 розчину;

в) насипаємо суху речовину, щоб вона вкрила лише дно пробірки, а розчину — не більше 1/6 її об’єму.

4. Вкажіть чисту речовину:

а) морська вода;                           

б) вода;

в) річкова вода;                            

г) мінеральна вода.

5. Виберіть молекулу ацетилену, яка складається з двох атомів Карбону та двох атомів Гідрогену:

а) Na2O2;                                      

б) H2O2;

в) C2H2;                                        

г) K2O.

6. Яка валентність Сульфуру в оксиді SO2?

а) II;                                

б) I;

в) IV;                                

г) VI.

7. Знайдіть правильну формулу сульфур(VI) оксиду:

а) SO2;                             

б) CO2;

в) N2O3;                            

г) SO3.

8. Яке з понять є зайвим у наведеному списку?

а) Залізо;                          

б) мідь;

в) каструля;                     

г) срібло.

9. Виберіть із переліку лабораторний посуд:

а) пробірка;

б) пробіркотримач;

в) кислота;

г) фарфорова чашка;

д) мірний циліндр.

10. Виберіть із переліку символи металічних елементів:

а) Ca;                               

б) Si;

в) Na;                               

г) He;

д) Fe;                               

е) Ag.

11. Вкажіть чисті речовини:

а) річковий пісок;

б) спиртовий розчин йоду;

в) йод;

г) спирт;

д) чай;

е) сік.

12. Виберіть формули простих речовин:

а) Zn;                             

б) H2;

в) O2;                             

г) HCl;

д) Cl2.

13. Найпоширеніші елементи Всесвіту — це:

а) кисень;                       

б) водень;

в) Гідроген;                    

г) Неон;

д) Гелій.

14. Яка сума індексів у молекулі кальцій карбонату CaCO3?

а) 3;                               

б) 4;

в) 5;                               

г) 2.

15. Знайдіть відповідність між назвою та формулою таких речовин:

1) Ферум(III) хлорид      а) CO

2) Купрумф йодид          б) FeCl3

3) Карбон(II) оксид        в) NaCl

4) Нітроген(IV) оксид      г) Na2O

5) Натрій оксид              д) NO2

б) Натрій хлорид            е) CuI

16.  Установіть відповідність між валентностями металів і формулами оксидів:

1) Na2O                    а) I

2) PbO2                     б) II

3) CrO3                      в) III

4) P2O5                      г) IV

5) FeO                       д) V

6) Al2O3                     е) VI

17. Установіть відповідність між назвами хімічних елементів та їх атомними масами:

1) Карбон                а) 14

2) Оксиген               б) 56

3) Нітроген               в) 12

4) Хлор                    г) 35,5

5) Ферум                  д) 16

6) Сульфур              е) 32

18. Установіть відповідність між назвами й символами хімічних елементів і формулами простих речовин:

1) Фосфор              а) Fe

2) Нітроген             б) O

3) Ферум                в) P

4) Оксиген              г) S

5) Сульфур             д) Ag

6) Аргентум            е) N

19. Заповніть таблицю формулами складних речовин поданих елементів:

 

 

S

Cl

Mg

 

 

Ag

 

 

Cu (I)

 

 

Al

 

 

 

20. Знаючи валентності елементів, напишіть формули таких сполук:

а) сульфур(IV) оксид;      

б) кальцій хлорид;

в) натрій оксид;     

г) нітроген(V) оксид.

 

Варіант II

1. Вкажіть символ Сульфуру:

а) C;                         

б) Si;

в) S;                         

г) Cr.

2. Якому елементу відповідає значення атомної маси 12?

а) S;                         

б) O;

в) Cl;                        

г) C.

3. Як правильно нагрівати пробірку під час проведення хімічного досліду?

а) Лише знизу;

б) по всій поверхні пробірки;

в) рівномірно прогріваємо всю поверхню пробірки разом з її вмістом.

4. Вкажіть чисту речовину:

а) залізо;                           

б) молоко;

в) повітря;                         

г) бронза.

5. Виберіть молекулу насиченого вуглеводню етану, яка складається з двох атомів Карбону й шести атомів Гідрогену:

а) H2O2;                           

б) C2H6;

в) C2H4;                           

г) C6H6.

6. Яка валентність Купруму в оксиді Cu2O?

а) II;                               

б) I;

в) IV;                               

г) III.

7. Знайдіть правильну формулу карбон(II) оксиду:

а) CO2;                                  

б) CO;

в) SO2;                                  

г) H2O.

8. Яке з понять є зайвим у наведеному списку?

а) Залізний дріт;                   

б) іграшка;

в) алюміній;                          

г) шина.

9. Виберіть із переліку лабораторний посуд:

а) колба;                              

б) штатив;

в) мірний циліндр;                

г) залізо;

д) спиртівка.

10. Виберіть із переліку символи неметалічних елементів:

а) Fe;                                    

б) H;

в) Na;                                   

г) O;

д) S;                                     

е) Cl.

11. Вкажіть чисті речовини:

а) повітря;                            

б) кисень;

в) залізо;                              

г) чавун;

д) джерельна вода;               

е) нафта.

12. Виберіть формули складних речовин:

а) H2;                                    

б) H2O;

в) H2SO4;                              

г) N2O;

д) K,O.

13. Найпоширеніші елементи Землі:

а) Оксиген;                           

б) Гелій;

в) Силіцій;                            

г) Меркурій;

д) Алюміній;                          

е) Ферум.

14. Яка сума індексів у молекулі натрій сульфіту Na2SO3?

а) 6;                                     

б) 4;

в) 3;                                     

г) 2.

15. Установіть відповідність між назвою та формулою таких речовин:

1) Карбон(IV) оксид    а) MgO

2) Калій оксид             б) CaCl2

3) Кальцій хлорид        в) CuCl

4) Магній оксид           г) K2O

5) Фосфор(III) оксид   д) CO2

6) Купрум(I) хлорид    е) P2O3

16. Установіть відповідність між валентностями неметалів і формулами оксидів:

1) P2O5                   а) VI

2) P2O3                   б) IV

3) N2O                    в) II

4) NO                     г) III

5) NO2                    д) I

6) SO3                    е) V

17. Установіть відповідність між назвами хімічних елементів та їх атомними масами:

1) Кальцій              а) 40

2) Калій                  б) 14

3) Нітроген             в) 1

4) Хром                  г) 52

5) Аргентум            д) 39

6) Гідроген             е) 108

18. Установіть відповідність між назвами та символами хімічних елементів:

1) Купрум               а) S

2) Кальцій              б) Cu

3) Калій                  в) Si

4) Карбон               г) C

5) Силіцій               д) K

6) Сульфур             е) Ca

19. Заповніть таблицю формулами складних речовин поданих елементів:

 

 

N

Br

Ca

 

 

Na

 

 

Al

 

 

Zn

 

 

 

20. Знаючи валентності елементів, напишіть формули таких сполук:

а) аргентум хлорид;  

б) фосфор(V) хлорид;

в) нітроген(I) оксид;

г) сульфур(VI) оксид.


Варіант III

1. Вкажіть символ Натрію:

а) N;                       

б) Na;

в) Ni;                      

г) Ne.

2. Якому елементу відповідає значення атомної маси 56?

а) Cl;                      

б) Ni;

в) Ne;                     

г) Fe.

3. Яким обладнанням треба користуватися, тримаючи пробірку під час нагрівання?

а) Тримати рукою;

б) користуватися металевим пробіркотримачем;

в) користуватися дерев’яним пробіркотримачем.

4. Вкажіть чисту речовину:

а) мідь;                   

б) джерельна вода;

в) кухонна сіль;      

г) сніжинка.

5. Який запис означає «чотири атоми Гідрогену»?

а) 4HCl;                  

б) 4H;

в) 4H2;                    

г) 4H2O.

6. Яка валентність Фосфору в P2O5?

а) II;                      

б) I;

в) V;                       

г) III.

7. Знайдіть правильну формулу ферум(ІІІ) оксиду:

а) CaO;                   

б) Fe2O3;

в) CuO;                   

г) FeO.

8. Яке з понять є зайвим у наведеному списку?

а) Вода;                  

б) лід;

в) сніжинка;           

г) пара.

9. Виберіть із переліку лабораторний посуд:

а) кристалізатор;    

б) лійка;

в) сірка;                 

г) ступка;

д) пробірка.

10. Виберіть із переліку формули металічних елементів:

а) Ba;                     

б) S;

в) K;                       

г) Cu;

д) Fe;                      

е) C.

11. Вкажіть суміші з поданого переліку:

а) повітря;              

б) вода;

в) нафта;                

г) сіль.

12. Виберіть формули простих речовин:

а) H2;                      

б) O2;

в) C;                       

г) N2;

д) H2O.

13. Хімічний склад Землі вивчає наука:

а) біологія;

б) фізика;

в) хімія;

г) геохімія;

д) біохімія.

14. Яка сума індексів у молекулі калій нітрату KNO3:

а) 1;                      

б) 5;

в) 3;                      

г) 4.

15. Знайдіть відповідність між назвами та формулами таких речовин:

1) Сульфур(IV) оксид        а) BaO

2) Фосфор(V) оксид          б) CaI2

3) Кальцій йодид              в) P2O5

4) Барій оксид                  г) SO2

5) Нітроген(II) оксид д) FeCl2

б) Ферум(II) хлорид          е) NO

16. Установіть відповідність між валентностями елементів і формулами оксидів:

1) CrO3                   а) I

2) SO2                    б) II

3) NA                      в) III

4) K2O                    г) IV

5) Fe2O3                  д) V

6) CuO;                  е) VI

17. Установіть відповідність між назвами хімічних елементів та їх атомними масами:

1) Алюміній            а) 64

2) Бор                    б) 16

3) Купрум               в) 27

4) Оксиген             г) 23

5) Натрій                д) 28

6) Силіцій               е) 11

18. Установіть відповідність між назвами й символами хімічних елементів:

1) Магній                а) Hg

2) Манган               б) Mn

3) Гідроген             в) H

4) Меркурій            г) Mg

5) Бор                    д) Br

6) Бром                  е) B

19. Заповніть таблицю формулами складних речовин поданих елементів:

 


I

P

CaZnLiFe(III) 

20. Знаючи валентності елементів, напишіть формули таких сполук:

1) силіцій оксид;

2) нітроген(IV) оксид;

3) барій хлорид;

4) карбон(II)оксид.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити