УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 13. Обчислення молекулярної маси речовини й масових часток елементів у ній

 

Цілі: узагальнити знання учнів про зміст хімічної формули; розвивати вміння учнів обчислювати молекулярну масу речовини й масову частку елементів за хімічною формулою; виховувати прагнення працювати самостійно.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів Д. І. Менделєєва; дидактичний матеріал: картки із завданнями для індивідуальної роботи учнів у парах.

Тип уроку: тренінг-мінімум.

Форми роботи: робота в парах, хімічна розминка.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу


ІІ. Оголошення теми й мети уроку


ІІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення основних питань попередньої теми.

Хімічна розминка

Основні поняття (записані на дошці):

✵ Відносна атомна маса елемента.

✵ Хімічна формула.

✵ Індекс.

✵ Відносна молекулярна маса речовини.

✵ Масова частка елемента.

Проводимо бесіду за основними поняттями теми, повторюємо формули.


IV. Тренінг. виконання вправ учнями в парах

I варіант (І ряд)

1. Складіть хімічну формулу фтору, якщо відомо, що його молекула складається з двох атомів Флуору. Обчисліть відносну молекулярну масу речовини.

2. Напишіть формулу сполуки, що складається з одного атома Барію, одного атома Сульфуру і трьох атомів Оксигену. Обчисліть масові частки елементів у сполуці.

3. У якій сполуці масова частка Купруму більша — у купрум(І) оксиді Cu2О чи купрум(І) сульфіді Cu2S? Відповідь обґрунтуйте.

4. У речовині, що складається з атомів Гідрогену, Нітрогену й Оксигену, масові частки Гідрогену й Нітрогену дорівнюють відповідно 1,6 та 22,2 %. Вкажіть масову частку Оксигену в цій речовині.

5. Яка маса Феруму у ферум оксиді Fe2О3 масою 300 г, якщо відомо, що масова частка Феруму в сполуці становить 53 %?

6. Виведіть формулу одного з оксидів Сульфуру, масова частка Сульфуру в якому становить 40 %, а Оксигену — 60 %.


II варіант (ІІ ряд)

1. Складіть хімічну формулу вуглекислого газу, якщо відомо, що його молекула складається з одного атома Карбону та двох атомів Оксигену. Обчисліть відносну молекулярну масу речовини.

2. Напишіть формулу сполуки, що складається з одного атома Кальцію, одного атома Карбону і трьох атомів Оксигену. Обчисліть масові частки елементів у сполуці.

3. У якій сполуці вміст Сульфуру більший — у сульфур(IV) оксиді SО2 чи в сульфур(VІ) оксиді SО3? Відповідь обґрунтуйте.

4. Масова частка Хлору в його сполуці з Оксигеном дорівнює 81,6 %. Вкажіть масову частку Оксигену в цій речовині.

5. Яка маса заліза в піриті FeS2 масою 200 кг, якщо відомо, що масова частка Феруму в сполуці становить 46,6 %

6. Виведіть формулу одного з оксидів Карбону, масова частка Карбону в якому 27,2 %, а Оксигену — 72,8 %.


ІІІ варіант (ІІІ ряд)

1. Складіть хімічну формулу азоту, якщо відомо, що його молекула складається з двох атомів Нітрогену. Обчисліть відносну молекулярну масу речовини.

2. Напишіть формулу сполуки, що складається з одного атома Натрію, одного атома Нітрогену і трьох атомів Оксигену. Обчисліть масові частки елементів у сполуці.

3. У якій сполуці масова частка Карбону більша — у карбон(IV) оксиді CO2 чи в карбон(ІІ) оксиді CO? Відповідь обґрунтуйте.

4. У речовині, що складається з атомів Карбону, Кальцію й Оксигену, масові частки Карбону й Кальцію дорівнюють відповідно 12 і 40 %. Вкажіть масову частку Оксигену в цій речовині.

5. Яка маса цинку в цинковій обманці ZnS масою 250 кг, якщо відомо, що масова частка Цинку в сполуці становить 67 %.

6. Виведіть формулу речовини, що містить 53 % Алюмінію і 47 % Оксигену.

Під час виконання вправ учитель корегує роботу учнів, допомагає виконувати окремі завдання, відповідає на питання. Учнів треба (за необхідністю) пересадити так, щоб сильніший учень сидів зі слабшим і допомагав йому.


V. Обговорення результатів, виконання тренувальних вправ


VI. Підбиття підсумків


VII. Домашнє завдання


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити