УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 17. Закон збереження речовин. Хімічні рівняння


Цілі: пояснити та сформулювати закон збереження маси речовин; дати поняття про рівняння хімічних реакції, коефіцієнт, реагент, продукт реакції; на основі закону збереження маси речовин сформувати вміння складати рівняння хімічних реакцій, добирати коефіцієнти.

Обладнання та реактиви: терези з різновагами, пробірки, розчини барій хлориду й сульфатної кислоти.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм).

Форми роботи: лекція, бесіда, експеримент, міні-тренінг.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Оголошення теми й мети уроку


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

1. Чи змінюється маса речовин під час хімічних перетворень?

2. Що відбувається з молекулами й атомами під час хімічної реакції?


IV. Вивчення нового матеріалу

Щоб дізнатися, виконаємо дослід:

На одну шальку терезів поставимо дві склянки: із сульфатною кислотою та розчином барій хлориду. Вміст обох склянок злити, утвориться осад, однак рівновага терезів не порушується. Отже, під час цієї хімічної реакції маса речовин не змінилась. Подібний висновок справедливий для будь-якого перетворення і відомий у науці як закон збереження мас речовин.

3. Учитель пояснює, ким, коли та як був відкритий закон збереження маси речовин. Формулювання записується в зошит.

4. Учитель робить висновок про значення закону збереження маси речовин:

✵ для подальшого розвитку хімії як науки;

✵ для успішної роботи хімічних виробництв;

✵ на основі закону складаються хімічні рівняння і виконуються розрахунки.

Приклад (розв’язує та пояснює вчитель). Під час горіння сірки масою 32 г утворюється 64 г сірчистого газу (SO2). Обчисліть масу кисню, який сполучається із сіркою.

Розв’язання

Відповідь: 32 г (O2).

У хімії перетворення речовин прийнято описувати не словами, а з допомогою хімічних рівнянь. Учитель вводить поняття про рівняння хімічних реакцій як умовний запис хімічної реакції з допомогою хімічних формул. Пояснюється поетапне складання хімічного рівняння:

✵ Схема перетворення речовини:

image27

✵ Підбір коефіцієнтів: щоб число атомів кожного з елементів у лівій і правій частинах було однакове:

image28

✵ Вводиться поняття «коефіцієнт».

✵ Акцентується увага на різниці між індексом і коефіцієнтом.

Запам’ятайте! Не можна писати коефіцієнт «усередині» формули або змінювати індекс.


V. Закріплення знань учнів

Міні-тренінг

Скласти рівняння, дібрати коефіцієнти:


VI. Домашнє завдання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити