УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 20. Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття

Варіант I

1.  Вкажіть хімічне явище:

а) замерзання води;

б) іржавіння заліза;

в) розділення повітря на кисень і азот.

2.  Вкажіть фізичне явище:

а) випаровування води;

б) скисання молока;

в) пожовтіння листя.

3.  Вкажіть ознаку процесу горіння дров:

а) утворення осаду;

б) виділення газу;

в) виділення тепла і світла.

4.  Вихідною речовиною в хімічній реакції KNO3  KNO2 + O2 є:

а) KNO3;

б) KNO2;

в) O2.

5.  Маса речовин, які вступили в реакцію:

а) дорівнює масі продуктів реакції;

б) менша за масу продуктів реакції;

в) більша за масу продуктів реакції.

6.  Явища, під час яких відбувається перетворення одних речовин на інші, називаються:

а) фізичні;

б) хімічні;

в) біологічні.

7.  Відносна молекулярна маса позначається символом:

а) M;

б) m;

в) Mr.

8.  Відносна атомна маса Нітрогену дорівнює:

а) 14;

б) 7;

в) 28.

9.  Відносна молекулярна маса кисню O2 дорівнює:

а) 16;                       

б) 32;

в) 64;                       

г) 48.

10. Знайдіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій:

1) S i O2                     а) Kl

2) Mg i S                    б) MgS

3) K i I2                      в) SO2

4) K і O2                     г) NO

                               д)  K2O

11. Маса магнію, що вступив у реакцію з киснем масою 4 г з утворенням магній оксиду масою 10 г, дорівнює:

а) 14 г;                     

б) 6 г;

в) 40 г;                     

г) 2,5 г.

12. Вкажіть фізичні властивості кухонної солі:

а) має специфічний запах;

б) солона на смак;

в) нерозчинна у воді;

г) тверда.

13. Коефіцієнт перед вихідною речовиною в рівнянні реакції H2O  H2 + O2 дорівнює:

а) 2;                                                          

б) 3;

в) 1;                                                          

г) 4.

14. Знайдіть відповідність:

1) Хімічні явища                  а) Взаємодія йоду з крохмалем

2) Фізичні явища                 б) Утворення інею

                                        в) Протухання яєць

                                        г) Плавлення свічки

15. Запишіть хімічну формулу сполуки, яка складається з одного атома Феруму та трьох атомів Хлору, і визначте відносну молекулярну масу.

16. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) NO + O2  NO2

б) CS2 + O2  CO2 + SO2

17. Обчисліть масову частку Хрому в хром(ІІІ) оксиді Cr2O3.

18. Схарактеризувати фізичні властивості медичного спирту.

19. У якій речовині масова частка Плюмбуму більша: у PbO чи PbO2?

20. Виведіть молекулярну формулу сульфур оксиду, масова частка Сульфуру в якому 40 %, Оксигену — 60 %, відносна молекулярна маса сполуки — 80.

 

Варіант II

1. Вкажіть хімічне явище:

а) почорніння мідної пластинки під час нагрівання;

б) розчинення цукру у воді;

в) танення льоду.

2. Вкажіть фізичне явище:

а) іржавіння заліза;

б) згіркнення масла;

в) плавлення свічки.

3. Вкажіть ознаку процесу іржавіння заліза:

а) виділення газу;

б) зміна кольору;

в) зміна агрегатного стану.

4. Реагентом у хімічній реакції HgO  Hg + O2 є:

а) HgO;

б) Hg;

в) O2.

5. Під час хімічної реакції відбувається:

а) розкладання атомів елементів;

б) перегрупування атомів;

в) зміна кількості атомів.

6. Вивчення наслідків, що викликані певними діями людини,— це:

а) експеримент;

б) спостереження;

в) моделювання.

7. Масова частка елемента позначається символом:

а) η;

б) φ;

в) W.

8. Відносна атомна маса Карбону дорівнює:

а) 6;

б) 12;

в) 24.

9. Відносна молекулярна маса азоту N2 дорівнює:

а) 28;                       

б) 42;

в) 14;                       

г) 56.

10. Знайдіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій:

1) Cu i O2              а) CaCl2

2) Li i Br2                б) CuO

3) Ca i Cl2               в) LiBr

4) Ca i O2                г) CO2

                            д) CaO

11. Маса води, під час розкладання якої електричним струмом утворилось 1,2 г водню та 9,6 г кисню, дорівнює:

а) 11 г;                      

б) 9,6 г;

в) 22 г;                      

г) 10,8 г.

12. Вкажіть фізичні властивості цукру:

а) не має смаку;

б) нерозчинний у воді;

в) твердий;

г) без запаху.

13. Коефіцієнт перед вихідною речовиною в рівнянні реакції LiNO3  LiNO2 + O2 дорівнює:

а) 1;                          

б) 3;

в) 2;                          

г) 4.

14. Знайдіть відповідність:

1) Хімічні явища     а) Кування заліза

2) Фізичні явища    б) Гниття деревини

                           в) Горіння бензину

                           г) Плавлення скла

15. Запиши хімічну формулу сполуки, яка складається з двох атомів Фосфору та п’яти атомів Оксигену, визначте її відносну молекулярну масу.

16. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

17. Обчисліть масову частку Натрію в натрій оксиді Na2O.

18. Схарактеризувати фізичні властивості кухонної солі.

19. У якій речовині масова частка Феруму більша: у FeS чи FeS2?

20. Виведіть молекулярну формулу хром сульфіду, масова частка Хрому в якому 52 %, Сульфуру — 48 %, відносна молекулярна маса сполуки — 200.

 

Варіант III

1. Вкажіть хімічне явище:

а) плавлення свічки;

б) помутніння вапняної води, що зберігалась у відкритій посудині;

в) випаровування води.

2. Вкажіть фізичне явище:

а) танення льоду;

б) почорніння срібних монет;

в) горіння бензину.

3. Вкажіть ознаку процесу гасіння соди оцтом:

а) зміна забарвлення;

б) поява електричної енергії;

в) виділення газу.

4. Продуктом реакції в хімічному процесі CaO + CO2  CaCO3 є:

а) CaO;

б) CO2;

в) CaCO3.

5. У результаті хімічної реакції кількість атомів:

а) збільшується;

б) не змінюється;

в) зменшується.

6. Явища, під час яких речовина залишається незмінною, називаються:

а) фізичні;

б) хімічні;

в) біологічні.

7. Відносна атомна маса елемента позначається символом:

а) А;

б) m;

в) Mr.

8. Відносна атомна маса Оксигену дорівнює:

а) 8;

б) 16;

в) 32.

9. Відносна молекулярна маса озону O3 дорівнює:

а) 48;                           

б) 16;

в) 32;                           

г) 64.

10. Знайдіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій:

1) K i Cl2                   а) CO2

2) C i O2                    б) BaS

3) Ba i IS                 в) KCl

4) K і O2                    г) CuO

                             д) K2O

11. У результаті взаємодії міді масою 6,4 г з киснем масою 1,6 г утвориться купрум(ІІ) оксид масою:

а) 4,8 г;                                

б) 4 г;

в) 8 г;                                   

г) 10,24 г.

12. Вкажіть фізичні властивості алюмінію:

а) має приємний запах;

б) рідина;

в) має металічний блиск;

г) сріблясто-сірого кольору.

13. Коефіцієнт перед вихідною речовиною в рівнянні H2O2  H2O + O2 дорівнює:

а) 3;                                     

б) 2;

в) 1;                                     

г) 4.

14. Знайдіть відповідність:

1) Хімічні явища    а) Скисання яблучного соку

2) Фізичні явища   б) Розчинення солі у воді

                          в) Горіння бенгальського вогню

                          г) Танення льоду

15. Складіть хімічну формулу сполуки, яка складається з двох атомів Алюмінію та трьох атомів Оксигену, визначте відносну молекулярну масу цієї сполуки.

16. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

17. Обчисліть масову частку Фосфору у фосфор(V) оксиді P2O5.

18. Схарактеризувати фізичні властивості міді.

19. У якій речовині масова частка Мангану більша: у MnO2 чи Mn2O7 ?

20. Виведіть молекулярну формулу літій нітриду, масова частка Літію в якому 60 %, Нітрогену — 40 %, відносна молекулярна маса сполуки — 35.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити