УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ТЕМА 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ

 

Урок 4. Умови виникнення й припинення горіння. Поширення та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль


Цілі: вивчити умови виникнення й припинення горіння, кругоообіг Оксигену в природі; формувати знання про реакції горіння на прикладах горіння складних речовин, про оксиди; з’ясувати галузі застосування кисню.

Обладнання: таблиці «Застосування кисню», «Типи хімічних реакцій», «Колообіг Оксигену в природі».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм) із закріпленням (розвивальне диференційоване навчання).

Форми роботи: бесіда, робота в парах, інтелектуальна розминка, хімічна розминка, «Шпаргалка», «Мікрофон».

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Оголошення теми й мети уроку


III. Актуалізація опорних знань

1. Інтелектуальна розминка

Учні формулюють основні поняття теми, учитель записує їх на дошці:

✵ Оксиген;

✵ кисень;

✵ реакція розкладу;

✵ реакція сполучення;

✵ реакція горіння;

✵ реакція окиснення;

✵ каталізатор;

✵ оксиди.

Після запису на дошці основних понять учні розкривають їх суть.

2. Хімічна розминка (на два варіанти)


Варіант І

Варіант ІІ

Складіть рівняння реакцій окиснення речовин

натрію, магнію, сірки

Калію, алюмінію, фосфору

Дайте назви утвореним оксидам


На зворотному боці дошки записані відповіді, учні проводять взаємоперевірку.


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Складання схеми горіння2. Вивчення реакцій горіння складних речовин

Записуємо рівняння реакції горіння метану. Звертаємо увагу учнів на те, що метан — складна речовина, яка складається з атомів Карбону й Гідрогену. Отже, під час горіння метану будуть утворюватися два оксиди — карбон(IV) оксид і гідроген оксид, або вода.

Пропонуємо учням записати рівняння реакції горіння гідроген сульфіду (H2S).

Перед цим пропонуємо визначити, з яких хімічних елементів складається ця речовина і які оксиди з раніше вивчених можуть утворитися. Записуємо рівняння:

image54

Висновок: під час горіння складних речовин утворюється стільки оксидів, скільки хімічних елементів входить до складу складної речовини.

3. Вивчення колообігу Оксигену в природі

Проводиться за схемою, наданою в підручнику (або можна скласти власну).

4. Вивчення галузей застосування кисню

Учні створюють за тестом підручника опорну схему-шпаргалку, за якою будують свою відповідь.

 

 

V. Закріплення вивченого матеріалу

«Мікрофон»

Учні передають одне одному уявний «мікрофон» і відповідають на запитання з вивченої теми. Можна використовувати основні поняття, які записані на дошці, а також схеми, складені на уроці.

 

VI. Домашнє завдання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити