УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ТЕМА 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ

 

Урок 5. Узагальнення знань про кисень

 

Цілі: закріпити знання про кисень як просту речовину, способи його добування, фізичні й хімічні властивості; закріпити вміння складати реакції розкладу і сполучення на прикладах добування і хімічних властивостей кисню; застосовувати набуті знання для складання рівнянь реакцій горіння простих і складних речовин, складати формули оксидів, називати оксиди; закріпити розуміння суті реакцій розкладу, сполучення, горіння, окиснення.

Обладнання: таблиці «Типи хімічних реакцій», «Способи добування і збирання газів», «Кругообіг Оксигену в природі», «Застосування кисню».

Тип уроку: узагальнююче повторення.

Форми роботи: самостійна робота, робота в групах, експрес-тести, «Хрестики-нулики», «Лови помилку».

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Оголошення теми й мети уроку


III. Актуалізація опорних знань

Самостійна робота по варіантах


 

І варіант

ІІ варіант

1

Запишіть рівняння реакції добування кисню з калій перманганату. (2 бали)

Запишіть рівняння реакції добування кисню з гідроген пероксиду. (2 бали)

2

Що таке реакції розкладу? (1 бал)

Що таке реакції сполучення? (1 бал)

3

Запишіть рівняння реакції горіння сірки, цинку, метану (CH4). (3 бали)

Запишіть рівняння реакцій окиснення фосфору, кальцію, гідроген сульфіду (H2S).

(3 бали)

4

Що таке оксиди? (1 бал)

Що таке реакції горіння? (1 бал)

5

Запишіть реакцію горіння бутану C4H10. (3 бали)

Запишіть реакцію горіння пропену C3H6. (3 бали)


Усього — 10 балів.


IV. Узагальнення знань

робота в гетерогенних групах

Учні сідають групами (розподіл заздалегідь здійснив учитель) і починають виконувати завдання на картках. Завдання складені так, ніби продовжують одне одного. Діти-консультанти контролюють відповіді однокласників, доповнюють, виправляють помилки. Вчитель корегує діяльність учнів у групах, відзначає найбільш активних, оцінює.

Завдання групам

1). Експрес-тести

1. Вкажіть хімічний символ Оксигену:

а) O2;                    

б) O;

в) Н2;                  

г) P.

2. Вкажіть хімічну формулу кисню:

а) O;                   

б) O2;

в) H2;                  

г) O3.

3. Вкажіть молекулярну масу кисню:

а) 16;                  

б) 8;

в) 32;                  

г) 48.

4. Кисень у лабораторії одержують розкладанням:

а) CO2;                

б) K2SO3;

в) NaOH;             

г) KMnO4.

5. В одній колбі — кисень, а в іншій — повітря. Як дізнатися, у якій колбі — кисень?

а) З допомогою лакмусового папірця;

б) за кольором;

в) за запахом;

г) за спалахуванням тліючої скіпки.

6. Оксиди — це сполуки двох елементів, один з яких є:

а) металом;         

б) Оксигеном;

в) неметалом;      

г) Гідрогеном.

2). Лови помилку

Вкажіть де в реакціях допущені помилки (коефіцієнти, тип реакції).

а) 2Mg + O2  MgO — реакція сполучення.

б) H2O2  2H2O + O2 — реакція сполучення.

в) S + O2  SO2 — реакція розкладу.

г) KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 — реакція сполучення.

3). Хрестики-нулики

Виграшний шлях — формули оксидів. Виписати формули оксидів, дати їм назви.

Складіть рівняння реакцій їх утворення.


V. Підсумок уроку

Учитель коментує виконані завдання, відповідає на запитання учнів.


VI. Домашнє завдання


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити