УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ТЕМА 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ

 

Урок 6. Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень


Варіант I

1. Відносна молекулярна маса кисню дорівнює:

а) 16;                       

б) 8;

в) 32;                       

г) 48.

2. Вміст кисню в повітрі за масою становить:

а) 21 %;                   

б) 23 %;

в) 52 %;                   

г) 65 %.

3. Кисень першим відкрив:

а) Дж. Прістлі;          

б) К. Шеєле;

в) Мао-Хоа;              

г) А. Лавуазьє.

4. Мова йде про Оксиген, коли кажуть:

а) риби дихають;                                      

б) входить до складу води;

в) людина дихає;

г) утворюється під час розкладу гідроген пероксиду.

5. Формула кисню:

а) O3;                       

б) O;

в) O2;                       

г) On.

6. У лабораторії кисень здобувають під час:

а) взаємодії складних сполук;

б) зрідження повітря;

в) розкладання оксигеновмісних сполук;

г) взаємодії простих сполук.

7. Кисень здобувають розкладом калій перманганату, формула якого:

а) K2MnO4;                                                

б) MnO2;

в) KNO3;                                                   

г) KMnO4.

8. Процес горіння в разі збільшення кількості кисню:

а) посилюється;                                        

б) уповільнюється;

в) припиняється;                                      

г) не змінюється.

9. За стандартних умов кисень має такі властивості:

а) малорозчинний у воді;                          

б) рухлива блакитна рідина;

в) газ без запаху, кольору;                       

г) легший за повітря.

10. До зниження вмісту кисню в повітрі призводить:

а) вирубка лісових масивів;                      

б) спалювання палива;

в) фотосинтез;                                          

г) збільшення кількості водоростей у Світовому океані.

11. Вкажіть групу речовин, у якій є лише оксиди:

а) CaO, CO2, PH3;      

б) Fe3O4, P2O5, CO2;

в) NH3, H2S, SO2.

12. Встановіть відповідність між застосуванням кисню та властивостями, які його зумовлюють:

1) Зварювання металів                             а) Підтримує дихання

2) Кисневі подушки                           б) Підтримує горіння

3) Кисневі маски                                      в) Процес супроводжується досягненням високої температури

4) Додають у повітря в доменних печах     

13. Хімічні реакції, під час яких з однієї речовини утворюються дві або більше нових речовин, називаються реакціями ______________________.

14. Значення коефіцієнтів у рівнянні K + O2  K2O:

а) 2, 1, 1;                

б) 1, 1, 2;

в) 4, 1, 2;                

г) 4, 2, 2.

15. Назвіть умови виникнення горіння.

16. Складіть формули трьох оксидів і дайте їм назви.

17. Яка масова частка Оксигену в P2O3?

18. Складіть два рівняння реакції добування кисню.

19. В якій речовині масова частка Оксигену більша — в Al2O3 чи BaO?

20. Допишіть рівняння реакцій:

а) P + O2                  

б) C2H2 + O2

в) Ca + O2

 

Варіант II

1. Відносна атомна маса Оксигену дорівнює:

а) 30;                    

б) 32;

в) 16;                    

г) 48.

2. Вміст кисню в повітрі за об’ємом становить:

а) 65 %;                

б) 52 %;

в) 24 %;                

г) 21 %.

3. Першим дослідив властивості кисню:

а) К. Шеєлє;

б) А. Лавуазьє;

в) Мао-Хоа;

г) Дж. Прістлі.

4. Валентність Оксигену дорівнює:

а) I;                      

б) III;

в) II;                     

г) VI.

5. Коли мова йде про Оксиген як хімічний елемент?

а) Переносить гемоглобін крові;

б) входить до складу цукру;

в) входить до складу повітря;

г) дихають тварини.

6. Горіння палива супроводжується:

а) поглинанням тепла;     

б) виділенням тепла;

в) поглинанням світла;     

г) виділенням кисню.

7. У промисловості кисень одержують шляхом:

а) взаємодії складних сполук;

б) зрідження повітря;

в) розкладання оксигеновмісних сполук;

г) взаємодії простих речовин.

8. Щоб зібрати кисень у пробірку, її тримають:

а) униз дном;        

б) догори дном;

в) під кутом 45° догори дном;

г) горизонтально.

9. За стандартних умов кисень має такі властивості:

а) важчий за повітря;       

б) не розчиняється у воді;

в) синя тверда речовина; 

г) газ.

10. До збільшення вмісту кисню в повітрі призводить:

а) гниття рослин;  

б) фотосинтез;

в) процес дихання;

г) фотохімічний розклад води у вищих шарах атмосфери.

11. Вкажіть групу речовин, у якій є лише оксиди:

а) CaS, SO2, NH3;   

б) N2O5, ZnO, AlCl3;

в) Cr2O3, K2O, MnO2.

12. Встановіть відповідність між застосуванням кисню та властивостями, які його зумовлюють:

1) Кисневі подушки          а) Підтримує дихання

2) Зварювання металів      б) Підтримує горіння

3) Кисневі маски              в) Процес супроводжується досягненням високої температури

13. Хімічна реакція, під час якої відбувається окиснення речовини з виділенням теплоти та світла, називається _____________________________.

14. Значення коефіцієнтів у рівнянні P + O2 = P2O3:

а) 4, 3, 1;              

б) 2, 1, 2;

в) 4, 1, 2;              

г) 4, 3, 2.

15. Назвіть умови припинення горіння.

16. Складіть формули трьох оксидів неметалів і дайте їм назви.

17. Яка масова частка Оксигену у Fe2O3 ?

18. Складіть два рівняння взаємодії кисню з металами.

19. В якій речовині масова частка Оксигену більша — у SO2 чи SiO2?

20. Допишіть рівняння реакцій:

а) S + O2

б) C2H6 + O2

в) Mg + O2

 

Варіант III

1. Відносна молекулярна маса озону O3 дорівнює:

а) 16;                                                         

б) 8;

в) 32;                                                         

г) 48.

2. Речовина, яка змінює швидкість хімічної реакції, але не входить до складу її продуктів, називається:

а) каталізатор;                                           

б) реагент;

в) флогістон.

3. Вміст Оксигену в організмі становить:

а) 65 %;                  

б) 52 %;

в) 24 %;                  

г) 21 %.

4. Мова йде про кисень, коли кажуть:

а) входить до складу повітря;

б) входить до складу чадного газу;

в) входить до складу води;

г) входить до складу людського організму.

5. Кисень добувають розкладом гідроген пероксиду, формула якого:

а) H2O;                     

б) H2O2;

в) K2O;                     

г) HCl.

6. Властивість кисню, на якій ґрунтується збирання його методом витіснення води:

а) малорозчинний у воді; 

б) важчий за повітря;

в) безбарвний газ.

7. У лабораторії кисень добувають шляхом:

а) зрідження повітря;

б) розкладання калій перманганату;

в) взаємодії складних сполук;

г) розкладання води електричним струмом.

8. Процес горіння в разі зменшення кількості кисню:

а) не змінюється;   

б) посилюється;

в) уповільнюється.

9. За стандартних умов кисень має такі властивості:

а) добре розчиняється у воді;

б) безбарвний газ;

в) газ без запаху, кольору;

г) легший за повітря.

10. До зниження вмісту кисню в повітрі призводить:

а) насадження лісових масивів;

б) фотосинтез;

в) збільшення населення планети;

г) робота автотранспорту.

11. Вкажіть групу речовин, у якій є лише оксиди металів:

а) CaO, CO2, PH3;   

б) Fe3O4, Na2O, CaO;

в) N2O, H2O, SO2.

12. Встановіть відповідність між застосуванням кисню та властивостями, які його зумовлюють:

1) Кисневі маски                                     а) Процес супроводжується досягненням високої температури

2) Розрізання металу                               б) Підтримує дихання      

3) Додають у повітря в доменних печах    в) Підтримує горіння

13. Хімічні реакції, під час яких з кількох речовин утворюється одна речовина, називаються реакціями ___________________________.

14. Значення коефіцієнтів у рівнянні SO2 + O2 = SO3:

а) 2, 1, 1;              

б) 2, 1, 2;

в) 4, 1, 2;              

г) 4, 2, 2.

15. Складіть схему колообігу Оксигену в природі.

16. Складіть формули трьох оксидів металів і дайте їм назви.

17. Яка масова частка Оксигену в CrO3 ?

18. Складіть два рівняння взаємодії кисню з неметалами.

19. В якій речовині масова частка Оксигену більша — у K2O чи CuO?

20. Допишіть рівняння реакцій:

а) C + O2             

б) CS2 + O2

в) Al + O2


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити