УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ТЕМА 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ

 

Урок 10. Узагальнення знань. Підготовка до контрольної роботи за рік


Цілі: узагальнити знання з вивчених питань; встановити рівень оволодіння учнями основними теоретичними знаннями, а також навичками в написанні рівнянь хімічних реакцій, розв’язуванні розрахункових задач.

Обладнання: картки з різнорівневими завданнями А, В, С.

Тип уроку: узагальнення (розвивальне диференційоване навчання).

Форми роботи: самостійна робота — хімічний диктант, взаємоперевірка, робота в гомогенних групах.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу


ІІ. Оголошення теми й мети уроку


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності


IV. Відтворення та коригування опорних понять

«Хімічний диктант»


 

І варіант

ІІ варіант

1

Який хімічний знак Карбону?

Який хімічний знак Сульфуру?

2

Яка відносна атомна маса Оксигену?

Яка відносна атомна маса Феруму?

3

До якого типу сумішей відносять повітря?

До якого типу сумішей відносять молоко?

4

На що вказує індекс?

На що вказує коефіцієнт?

5

До яких (простих чи складних) речовин належить кальцій оксид?

До яких (простих чи складних) речовин належить кисень?

6

Яка валентність зв’язаного з Оксигеном елемента OsO4?

Яка валентність зв’язаного з Оксигеном елемента Mn2O7?

7

Випаровується і горить спирт. Де тут фізичне явище?

Випаровується і горить спирт. Де тут хімічне явище?

8

Що називають реакціями розкладу?

Що називають реакціями сполучення?

9

Що таке оксиди?

Що таке каталізатор?

10

Запишіть формулу речовини, яка утворюється в результаті взаємодії заліза з киснем

Запишіть формулу речовини, яка утворюється в результаті взаємодії заліза із сіркою


На зворотному боці дошки записані відповіді. Учні обмінюються роботами й перевіряють їх, виставляючи за кожну правильну по 1 балу. Підбивають підсумки виконання робіт і сідають групами, відповідно до отриманих балів: 4-6, 7-9, 10 балів.


V. Закріплення знань і вмінь

Робота в гомогенних групах

Завдання групі А (рівень 4-6 балів)

1. Яка кількість атомів кожного елемента входить до складу молекул:

Al2O3, BaSO4, KOH, Na2CO3?

2. Обчисліть відносну молекулярну масу речовини Na2CO3, якщо відомо, що треба скласти відносні атомні маси всіх елементів, що входять до складу речовини.

3. Визначте валентність елементів у сполуках, якщо відомо, що спочатку треба проставити валентність відомого елемента, а потім розрахувати валентність іншого так, щоб суми валентностей обох елементів були однакові. Для цього треба множити індекс на валентність.

4. Закінчіть рівняння реакцій, укажіть їх тип.

а) C + O2

б) P + O2

в) Fe + O2

г) KMnO4

д) Fe + S

е) H2O

5. Обчисліть масову частку W Феруму у ферум(ІІІ) оксиді Fe2O3, якщо відомо, що треба: а) обчислити Mr і б) за формулою W (якщо забули, то знайти в зошиті чи підручнику).

Завдання групі В (рівень 7-9 балів)

1. Складіть формули оксидів, утворених елементами: Нітрогеном(V), Нітрогеном(ІІІ), Манганом(ІІ), Купрумом(І), Сульфуром(IV).

2. З’ясуйте, в якому з оксидів — Сульфуру(ІІ) чи (IV) — масова частка Сульфуру більша?

3. Доберіть коефіцієнти в рівняннях реакцій, укажіть тип:

4. Здійсніть перетворення. Вкажіть тип реакцій.

image62

Завдання групі С (рівень 10-12 балів)

1. Складіть формули хлоридів (Cl — одновалентний), утворених елементами: Натрієм, Кальцієм, Алюмінієм, Фосфором(V), Нітрогеном(ІІІ).

2. Відносна молекулярна маса сполуки, що має загальну формулу EO3, дорівнює 80. Визначте невідомий елемент, запишіть формулу сполуки, дайте їй назву.

3. Закінчіть рівняння реакцій, вставте формули пропущених речовин, доберіть коефіцієнти. Вкажіть тип реакцій.

image63

4. Здійсніть перетворення. Випишіть оксиди і вкажіть назви.

image64

5. Ускладнене. Виведіть простішу формулу речовини, якщо відомо, що масова частка Феруму в сполуці — 70 %, а Оксигену — 30 %.

Учитель є консультантом і коригує роботу учнів у групах, допомагає, відповідає на запитання, які виникають в учнів під час виконання завдань.

 

VI. Домашнє завдання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити