УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ


Урок 5. Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Хімічні формули речовин


Цілі: пояснити причину багатоманітності речовин, дати поняття «прості речовини», «складні речовини», «хімічна формула»; вивчити поділ простих речовин на метали й неметали; навчитися розрізняти прості й складні речовини, метали й неметали; розвивати вміння й навички учнів описувати фізичні властивості речовин і порівнювати їх; виховувати інтерес до вивчення хімії на основі хімічного експерименту.

Обладнання: моделі атомів, зразки металів і неметалів, інші речовини — цукор, кухонна сіль, калій перманганат та ін.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм).

Форми роботи: лекція з елементами бесіди, інтелектуальна розминка, робота в парах (взаємоопитування), «Мікрофон», експеримент — робота в групах.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Оголошення теми й мети уроку


III. Актуалізація опорних знань

1. Інтелектуальна розминка

Учні самостійно формулюють основні поняття попередньої теми й дають їм визначення, один з учнів записує їх на дошці:

✵ атом;

✵ молекула;

✵ іон;

✵ хімічний елемент;

✵ відносна атомна маса;

✵ період;

✵ група.

Упродовж уроку на дошці будуть дописуватися ще нові поняття:

✵ прості речовини;

✵ складні речовини;

✵ хімічна формула;

✵ метали;

✵ неметали.

2. Взаємоопитування

Учні працюють у парах, перевіряючи вміння визначати положення елементів у ПС і, навпаки, за положенням визначати елемент. Кожний з учнів ставить по два питання сусіду. Потім учні перевіряють одне одного в умінні знаходити відносні атомні маси.

3. Опитування-естафета

З метою перевірки вчитель може провести опитування-естафету за періодичною системою.


IV. Мотивація навчальної діяльності

Учням пропонується математичне завдання: користуючись цифрами 1, 2, 3, утворити різні одно-, дво-, трицифрові числа. Після 1 хв. роботи в учнів утвориться багато чисел. Відразу ж ставимо питання: мало чи багато речовин можна утворити зі 118 хімічних елементів? Звичайно, учні відповідатимуть, що багато. Ось цим і пояснюємо багатоманітність речовин — близько 20 000 000 речовин. Ще можна навести приклад з буквами: із 33 букв утворюються всі слова, якими ми користуємось у повсякденному житті.


V. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття «хімічна формула», «індекс»

Склад кожної речовини можна записати з допомогою символів хімічних елементів. Наприклад, молекула води складається з одного атома Оксигену і двох атомів Гідрогену. Малюють її так:Записати хімічну формулу води можна так:

image10

Вводимо поняття «хімічна формула» й «індекс».

2. Прості та складні речовини

Демонстрація

Учням демонструємо зразки різних речовин, добре їм знайомі, на дошці вчитель записує формули цих речовин: цукор — C12H22O11, кухонна сіль — NaCl, марганцівка — KMnO4, цинк — Zn, алюміній — Al, сірка — S. Можна згадати, що до складу повітря входять кисень і азот — O2 і N2.

Перед учнями ставимо проблемне питання: Чим відрізняються ці речовини? Учні правильно відмітять, що за складом. Даємо поняття «прості» й «складні речовини», складаємо схему і пропонуємо учням самостійно розподілити речовини на прості й складні. Схема заповнюється поступово: спочатку ділимо речовини на прості й складні, а потім доповнюємо поділ простих речовин на метали й неметали.3. Метали й неметали

Далі згадуємо з учнями, що кожна речовина має свої фізичні властивості: колір, запах, агрегатний стан, блиск тощо.

Лабораторний дослід

Виконується у групах: кожній групі роздається набір із трьох речовин — цинк, сірка, алюміній.

Завдання: описати фізичні властивості пропонованих речовин; дати відповідь на питання: «За якими ознаками відрізняються ці речовини?»

Учні з’ясовують, що для металів характерний металічний блиск. Отже, прості речовини поділяються на метали й неметали. Дописуємо у схему окремо метали й неметали з наведених на дошці.


VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. «Мікрофон»

Учні по черзі передають одне одному уявний мікрофон і дають визначення вивченим поняттям, які дописані по ходу уроку на дошці, доповнюють одне одного.

2. Міні-тренінг

Записати формули речовин, які складаються:

а) із двох атомів Калію й одного атома Оксигену;

б) трьох атомів Оксигену;

в) одного атома Феруму;

г) шести атомів Карбону, дванадцяти атомів Гідрогену й шести атомів Оксигену;

д) одного атома Сульфуру і трьох атомів Оксигену;

е) одного атома Алюмінію.

У два стовпчики виписати окремо прості й складні речовини.


VII. Домашнє завдання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити