УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
7 клас

ВСТУП

Урок 1. Предмет хімії. Короткі відомості з історії хімії

Урок 2. Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум'я


ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 1. Речовини. Чисті речовини й суміші

Урок 2. Атоми. Молекули. Іони. Хімічні елементи, їхні назви й символи

Урок 3. Вивчення речовин, сумішей хімічних елементів

Урок 4. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса

Урок 5. Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Хімічні формули речовин

Урок 6. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук

Урок 7. Валентність хімічних елементів

Урок 8. Узагальнення і систематизація знань

Урок 9. Тематичне оцінювання № 1. Початкові хімічні поняття

Урок 10. Корекція знань

Урок 11. Хімічні формули речовин. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічними формулами

Урок 12. Масова частка елемента в речовині

Урок 13. Обчислення молекулярної маси речовини й масових часток елементів у ній

Урок 14. Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Фізичні й хімічні властивості речовин

Урок 15. Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хімії

Урок 16. Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ

Урок 17. Закон збереження речовин. Хімічні рівняння

Урок 18. Хімічні рівняння

Урок 19. Узагальнення і систематизація знань

Урок 20. Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття


ТЕМА 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ

Урок 1. Оксиген. Кисень, його добування та фізичні властивості

Урок 2. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Поняття про оксиди

Урок 3. Практична робота № 3. Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей

Урок 4. Умови виникнення й припинення горіння. Поширення та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль

Урок 5. Узагальнення знань про кисень

Урок 6. Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень

Урок 7. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза

Урок 8. Вивчення фізичних і хімічних властивостей заліза

Урок 9. Поширення феруму в природі. Застосування заліза

Урок 10. Узагальнення знань. Підготовка до контрольної роботи за рік

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Урок 12. Корегування знань

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТОК. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити