Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема

Кількість годин

Вступ

1

Хімія природнича наука. Речовини та їх перетворення в навколишньому світі

1

2

Короткі відомості з історії хімії

1

3

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

1

4

Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я

1

Тема 1. Початкові хімічні поняття

5

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Фізичні властивості речовин

1

6

Чисті речовини й суміші (однорідні, неоднорідні)

1

7

Способи розділення сумішей

1

8

Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші

1

9

Атоми. Молекули. Йони. Будова речовин

1

10

Хімічні елементи, їхні назви й символи

1

11

Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи

1

12

Хімічні формули речовин

1

13

Відносна атомна маса. Відносна молекулярна маса

1

14

Узагальнення знань. Розв’язування задач

1

15

Узагальнення та оцінювання знань

1

16

Масова частка елемента в речовині

1

17

Закони Пруста й Дальтона

1

18

Розрахунки за хімічною формулою. Розв’язування задач

1

19

Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин

1

20

Валентність. Визначення валентності за формулами

1

21

Складання формул речовин за валентністю

1

22

Фізичні та хімічні явища

1

23

Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»

1

24

Оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття»

1

25

Як вивчають хімічні сполуки та явища. Спостереження й експеримент у хімії

1

26

Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ

1

Тема 2. Прості речовини. Кисень

27

Оксиген. Кисень: фізичні властивості

1

28

Закон збереження маси речовин

1

29

Рівняння хімічних реакцій

1

30

Складання рівнянь хімічних реакцій

1

31

Одержання кисню

1

32

Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Поняття про оксиди

1

33

Практична робота № 4. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей

1

34

Умови виникнення й припинення горіння. Поширення та кругообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль

1

35

Узагальнення знань про Оксиген і кисень

1

36

Узагальнення та оцінювання знань з теми «Прості речовини. Кисень»

1

Тема 3. Складні речовини. Вода

37

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості

1

38

Вода — природний оксид. Кругообіг води в природі

1

39

Вода — розчинник

1

40

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина

1

41

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

1

42

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчинів

1

43

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори

1

44

Кислотні та основні оксиди. Дія кислот і лугів на індикатори

1

45

Значення води й водних розчинів у природі та житті людини

1

46

Узагальнення знань з теми «Вода»

1

47

Контроль знань з теми «Вода»

1

48

Урок-екскурсія (до водоочисних споруд або до музею води)

1Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити