Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 9. АТОМИ. МОЛЕКУЛИ. ЙОНИ. БУДОВА РЕЧОВИН

Цілі: з'ясувати поняття «атом», «молекула», «йон», «хімічний елемент»; ознайомити учнів із будовою атома; розвивати уявлення про різноманітність будови речовин і залежність властивостей від будови; виховувати вміння працювати в системі діалогу та полілогу.

Очікувані результати: учні характеризують будову атома, йона, розуміють, що властивості речовини залежать від її будови.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: електронна презентація, таблиця «Будова атома».

Базові поняття й терміни уроку: атом, молекула, елемент.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання для обговорення з учнями

1. Чим відрізняється чиста речовина від суміші?

2. Намалюйте за допомогою кольорової крейди схематично склад чистої речовини та суміші.

3. Чи можливо розділити чисту речовину на складові частини за допомогою фізичних методів?

4. Які способи розділення сумішей вам відомі?

5. Назвіть типи сумішей і доберіть відповідні способи їх розділення.

1) Залізо, земля.

2) Кукурудзяна олія, вода.

3) Спирт, пісок.

4) Спирт, вода.

5) Соль, вода.

6. На яких властивостях ґрунтуються способи розділення?

7. Виконуючи завдання, учень відніс до чистих речовин:

а) повітря;

б) кисень;

в) молоко;

г) ґрунт;

д) дистильовану воду.

У яких випадках він припустився помилки?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Мікрофон»

♦ Які найменші частинки мають усі властивості речовини?

♦ З чого складаються молекули?

♦ Чи завжди атоми поєднуються в молекули?

♦ Чи є атом найдрібнішою частинкою?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

(лекція з використанням методики «Критичне мислення»)

ü  Атом — найдрібніша хімічно неподільна частинка речовини.

«Атом» у перекладі — «неподільний». Але зараз існують способи поділити атом та одержати з одних елементів інші.

Висновки:

1. Атом не має заряду.

2. Заряд ядра завжди позитивний і дорівнює порядковому номеру елемента.

3. Число протонів дорівнює заряду ядра.

4. Число електронів дорівнює числу протонів та заряду ядра.

5. Маса атома зосереджена в ядрі.

6. Число нейтронів можна визначити, коли від маси атома відняти число протонів (це ми дізнаємося пізніше).

7. Вид атомів із певним зарядом ядра — хімічний елемент.

Атом може віддавати свої електрони чи приймати їх. Під час таких процесів кількість електронів уже не дорівнює заряду ядра, атом перетворюється на заряджену частинку — йон.

Йони бувають позитивні та негативні.

ü  Молекула — найдрібніша частинка речовини, яка має її властивості.

♦ Чи залежать властивості від будови речовини?

Робота з текстом параграфа за методом «Критичне мислення»

Користуючись параграфом підручника, дайте відповідь на питання. Випишіть визначення нових частинок.

Проаналізуйте, як властивості речовини залежать від будови.

Знаком « + » відмічайте те, що вам раніше було відомо.

Те, що дізналися вперше, — знаком оклику «!».

Те, що незрозуміло, — знаком «?».

Обговорення результатів читання

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

♦ Охарактеризуйте будову атомів Оксигену, Карбону, Кальцію.

♦ Визначте речовини молекулярної та немолекулярної будови.

Вода, срібло, водень, кисень, спирт,

ртуть, алмаз, графіт, вуглекислий газ.

VI. ПІДСУМКИ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати параграф підручника, відповісти на запитання після параграфа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити