Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 12. ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН

Цілі: дати учням поняття «хімічні формули», навчити читати хімічні формули, визначати якісний та кількісний склад формули.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «хімічна формула», «індекс», «коефіцієнт», характеризують якісний та кількісний склад речовин.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: ПСХЕ, мультимедійна презентація.

Базові поняття й терміни уроку: хімічна формула, індекс, коефіцієнт.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Хімічний диктант

а) Горизонтальний ряд елементів у ПСХЕ —... (період), вертикальний стовпчик елементів —... (група).

б) Елементи Натрій, Калій, Кальцій — це... (металеві елементи).

в) У другому періоді неметали — це шість елементів:... (Бор, Карбон, Нітроген, Оксиген, Флуор, Аргон).

г) Запишіть знаки хімічних елементів із зарядами ядер 3, 5, 13, 18.

д) Визначте кількість електронів у атомі Брому.

2. Запишіть знаки елементів:

а) знак елемента, який входить до складу газу, потрібного для дихання;

б) знак елемента, який утворює найлегший газ;

в) знак елемента, який входить до складу кісток;

г) знак елемента, який необхідний для роботи щитовидної залози;

д) знак елемента, який утворює просту речовину графіт, алмаз, вуглець.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема для обговорення з учнями

♦ Як можна виразити склад речовини?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (пояснення з елементами бесіди)

ü  Хімічна формула — умовний запис складу речовини за допомогою хімічних знаків та, коли потрібно, індексів.

ü  Індекс — число, яке показує кількість атомів елемента в молекулі.

Приклад:

— атом Гідрогену;

Н2 — молекула водню;

Н2О — молекула води.

Хімічна формула показує якісний склад (які елементи входять до складу речовини) та кількісний склад (скільки атомів кожного елемента входять до складу речовини).

Коли речовина має немолекулярну будову, то говорять «формульна одиниця». Як виразити декілька молекул речовини?

ü  Коефіцієнт — число перед формулою, яке визначає число молекул речовини, число формульних одиниць або кількість окремих атомів, які не пов’язані між собою в молекулу.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Прочитайте формули речовин:

HNO3, NaHCO3, H2SO4, CaCO3, FeO HF, CS2, SiH4, Cu2O, NaCl, C6H12O6.

На столах учнів — завдання.

Складіть формули за умовами.

Варіант І

1) Речовина складається з двох атомів Гідрогену, одного атома Карбону та трьох атомів Оксигену.

2) У першій умові змініть атоми Гідрогену на атоми Натрію.

Варіант ІІ

1) Речовина складається з трьох атомів Оксигену.

2) Змініть у попередній умові кількість атомів Оксигену на 2.

Складіть записи:

Варіант І

3) 5 молекул речовини з першої умови;

4) 3 формульні одиниці речовини з другої умови (чому не молекули?);

Варіант ІІ

3) 2 молекули речовини з першої умови;

4) 3 молекули речовини з другої умови.

Перевірка завдання

VI. ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ НА УРОЦІ, ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Висновки:

1. За якісним складом усі речовини поділяють на прості та складні.

2. Складні речовини істотно відрізняються від суміші речовин.

3. Складні та прості речовини відрізняються за фізичними й хімічними властивостями.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати параграф підручника, відповісти на запитання, повторити назви й хімічні символи елементів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити