Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 13. ВІДНОСНА АТОМНА МАСА. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА

Цілі: дати поняття абсолютної та відносної маси атомів, атомної одиниці маси; навчити визначати відносну атомну масу за періодичною системою, обчислювати абсолютну атомну масу; дати поняття відносної молекулярної маси; розвивати вміння використовувати математичні розрахунки в хімії; виховувати уважність під час розрахунків.

Очікувані результати: учні розрізняють поняття маси атома та відносної маси атома, маси молекули та відносної молекулярної маси; вміють визначати відносну атомну масу за періодичною системою, обчислювати абсолютну масу атома, абсолютну масу молекули та відносну молекулярну масу.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: мультимедійна презентація, ПСХЕ.

Базові поняття й терміни уроку: абсолютна маса атома, відносна атомна маса, атомна одиниця маси, маса молекули, відносна молекулярна маса.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота в парах зі взаємоперевіркою

Один учень записує склад речовини, другий складає її формулу, і навпаки. Потім перевіряють роботу сусіда.

3. Хімічний диктант

Записати формули речовин за названим складом, наприклад: в складі молекули речовини 2 атома Гідрогену і атом Оксигену.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запитання для обговорення з учнями

1. З яких частинок складається речовина?

2. Яка маса атома? Чи можна її виміряти, обчислити?

3. Чи потрібні такі знання людині?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Маса атома дуже мала, наприклад:

• маса атома Гідрогену становить 1,673 10-24 г,

• атома Сульфуру — 5,31 10-23 г,

• Оксигену — 2,667 10-23 г,

• Карбону — 1,994 10-23 г.

Робили декілька спроб зробити такі математичні перетворення, щоб одержати цілі числа маси атомів. Вводили кисневу, водневу одиниці, але більш вдалим стало співвідношення маси атома до 1/12 маси атома Карбону, тому що таке співвідношення маси Гідрогену до 1/12 маси атома Карбону дорівнювало 1, тобто маса найлегшого елемента починається з 1.

1/12 m(C) має назву «атомна одиниця маси».

m (C) = 1,994 10-23.

1/12 m(C) = 1/12 1,994 10-23 = 1,662 10-24г або 1,662 10-27кг.

ü  Відносна атомна маса Аr — це фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1 а.о.м. Вона показує, у скільки разів маса певного атома більша за 1/12 маси атома Карбону-12: — початкова буква англійського слова relative — «відносний». Записи A (H), Ar (O),Ar (C) означають: відносна атомна маса Гідрогену, відносна атомна маса Оксигену, відносна атомна маса Карбону.

Відносні маси обчислюють так:

Ar (X) = ,

де ma (X) — абсолютна маса атома елемента X, у кг або г.

Ar (О) =  ≈ 16.

Ar (Na) =  ≈ 23.

Відносна атомна маса не має розмірності.

Маса молекули — дуже маленька величина, тому використовують відносну молекулярну масу — відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону, тобто до однієї атомної одиниці маси.

Ця величина має назву відносної молекулярної маси.

Відносна молекулярна маса — це сума відносних атомних мас, помножених на відповідні індекси.

Приклад:

Mr (P2O5) = 2 ∙ Ar (P) + 5 ∙ Ar (O) = 62 + 80 = 142.

Mr (KAl(SO4 )2 ) = 1 ∙ Ar (K) +1 ∙ Ar (Al) +1 ∙ 2 ∙ Ar (S) + 2 ∙ 4 ∙ Ar (O) =

= 1 ∙ 39 + 1 ∙ 27 +1 ∙ 2 ∙ 32 + 2 ∙ 4 ∙ 16 = 258.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Установіть відповідність між відносною атомною масою та знаком елемента.

2. Обчисліть абсолютні маси атомів Фосфору та Барію.

Робота в парах

Обчисліть відносні молекулярні маси таких речовин:

HNO3, H2SO4, K2CO3, CuO, HBr, CS2, CH4, Cu2O, NaCl, C6H12O6.

VI. ПІДСУМКИ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати параграф підручника, відповісти на запитання, виконати розрахунки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити