Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 14. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Цілі: повторити вивчений матеріал, ліквідувати прогалини в знаннях; розвивати загальнопредметні компетентності, логічне мислення, вміння використовувати математичний апарат у розрахунках з хімії; виховувати уважність у роботі.

Очікувані результати: учні володіють базовими поняттями й термінами, вміють використовувати знання на практиці, проводять необхідні розрахунки за умовами задачі.

Тип уроку: закріплення та корегування знань.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійна презентація.

Базові поняття й терміни уроку: абсолютна маса атома, відносна атомна маса, атомна одиниця маси, маса молекули, відносна молекулярна маса.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Теоретичний бліц

Дайте визначення понять: маса атома, атомна одиниця маси, відносна атомна маса, маса молекули, відносна молекулярна маса, відносна формульна маса.

2. Визначте відносні молекулярні (формульні) маси за опорними схемами

Молекула

Значення Mr

H2O

Mr (H2O) = 2 ∙ Ar (H) + Ar (O) = 2 ∙ 1 +16 = 18

H2SO4

Mr (2SO4 ) = Ar (__) + Ar (__) + Ar (__) =

HNO3

Mr (HNO3) = Ar (__) + Ar (__) + Ar (__) =

Fe2O3

Mr (Fe2O3 ) = Ar + Ar =

SO3

Mr (__)=

NaOH

Mr (__)=

HSPO4

M(__)=

N2

Mr (__)=

H2O2

Mr (__)=

3. Робота в парах

Визначте відносні молекулярні (формульні) маси та розставте знаки ≥≤.

H2SiO3

N2O4

O3

NH3

Cu2O

C6Hi2

C6H12O6

S8

CaCO3

H2SO4

KClO3

Fe2O3

4. Задача

Визначте абсолютну масу атома Брому й абсолютну масу молекули брому.

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Користуючись Інтернет-ресурсом http://files.school-collection.edu.ru/, виконайте вправи на тренажері.

2. Підготуйтеся до самостійної роботи.

1) Назвіть типи сумішей.

2) Установіть відповідність між типом суміші (однорідна чи ні) та обладнанням, із допомогою якого її можна розподілити:

а) воронка для фільтрування;

б) воронка ділильна;

в) холодильник Лібіха;

г)  чашка для випаровування;

д) магніт.

3) Наведіть приклади сумішей:

а) двох рідких речовин різної густини;

б) двох рідких речовин близької густини;

в) двох твердих речовин різної розчинності;

г)  двох газуватих речовин.

Опишіть способи їх розділення.

4) Вгадайте елементи за будовами їхніх атомів:

а) протонів — 12, нейтронів — 12;

б) заряд ядра +3;

в) нейтронів — 16, атомна маса — 32.

5) Розв’яжіть задачі.

а) Визначте абсолютну масу елемента, якщо його відносна атомна маса дорівнює 35,453. Назвіть цей елемент.

б) Складіть формулу питної соди, якщо до її складу входять 1 атом Натрію, 1 атом Гідрогену, 1 атом Карбону та 3 атоми Оксигену. Обчисліть її відносну молекулярну (формульну) масу.

IV. ПІДСУМКИ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити параграфи підручника, підготуватися до самостійної роботи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити