Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 15. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Цілі: перевірити рівень навчальних компетенцій з вивченого матеріалу; розвивати навички самостійної роботи; виховувати дисциплінованість та уважність.

Очікувані результати: учні володіють знаннями, вміннями й навичками, відтворюють навчальний матеріал і вміють застосовувати знання для виконання практичних завдань.

Обладнання: завдання для самостійної роботи, ПСХЕ.

Тип уроку: перевірка знань.

Базові поняття й терміни уроку: способи розділення сумішей, індекс, коефіцієнт, відносна атомна маса, відносна молекулярна маса.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. САМОСТІЙНА РОБОТА З «ПІДКАЗКАМИ»

Учні виконують завдання за двома варіантами. Вчитель перевіряє виконання кожного завдання індивідуально. Учні, які виконують завдання швидше, «підказують» іншим спосіб виконання. Потім розв’язання завдання зачитує або записує на дошці представник відповідного варіанта.

Якщо всі учні впоралися із завданням, його не перевіряють, а виконують наступне завдання.

III. САМОСТІЙНА РОБОТА

 

Варіант І

Варіант ІІ

1

а) Запропонуйте операції для розділення суміші: залізні ошурки, тирса, пісок, сіль;

б) назвіть обладнання, яке треба використати;

в) назвіть, на яких фізичних властивостях речовини ґрунтуються операції розподілення

а) Запропонуйте операції для розділення суміші: спирт, вода, тирса, пісок;

б) назвіть обладнання, яке треба використати;

в) назвіть, на яких фізичних властивостях речовини ґрунтуються операції розподілення

2

Запишіть знаки елементів із номерами 3, 6, 19. Охарактеризуйте будову атома елемента № 19

Запишіть знаки елементів із номерами 7, 10, 15. Охарактеризуйте будову атома елемента № 15

3

Установіть відповідність між назвами хімічних елементів та їхніми атомними масами.

1) Хлор а) 64

2) Бор б) 16

3) Купрум в) 35,5

4) Оксиген г) 39

5) Калій д) 28

6) Силіцій е) 11

Установіть відповідність між назвами хімічних елементів та їхніми атомними масами.

1)Гідроген а) 31

2)Оксиген б) 56

3) Фосфор в) 1

4) Бром г) 80

5)Ферум д) 16

6) Сульфур е) 32

4

Що позначають записи: 3H, 2H2OCO2, 5C, 6H3PO4?

Що позначають записи: 7O2, 4O, 5NaCl, 3N2ON2?

5

Обчисліть абсолютну масу атома Нітрогену

Обчисліть абсолютну масу атома Оксигену

6

Обчисліть відносну молекулярну масу та масу молекули речовини складу

H2SiO3

Обчисліть відносну молекулярну масу й масу молекули речовини складу H3PO4

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

1. Наведіть приклади однорідних сумішей.

2. Наведіть приклади неоднорідних сумішей.

3. Наведіть приклад суміші, яку можна розділити:

а) фільтруванням;

б) випаровуванням;

в) із допомогою ділильної воронки;

г) дистиляцією.

4. Наведіть приклади трьох елементів, у яких кількість протонів і нейтронів однакова.

5. Чим відрізняються маса молекули та відносна молекулярна маси?

V. ПІДСУМКИ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Що було сьогодні на уроці складним? Не зрозумілим? Легким?

♦ Повторити параграфи підручника, виконати завдання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити