Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 17. ЗАКОНИ ПРУСТА Й ДАЛЬТОНА

Цілі: надати поняття сталості складу речовини; ознайомити учнів із законами Пруста й Дальтона; навчити використовувати закони на практиці; розвивати наукове мислення; виховувати повагу до праці вченого, геніальності історичних відкриттів. Очікувані результати: учні дають визначення законів Пруста й Дальтона, вміють обчислювати масове співвідношення, виводити формули речовин за масовим співвідношенням.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрети вчених, мультимедійна презентація до уроку.

Базові поняття й терміни уроку: сталість складу, масове відношення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Розв’язок задачі записують на дошці.

2. Розв'язування задач

1.  Обчисліть масові частки елементів у речовині H3PO4.

2. Виведіть формулу речовини, якщо масові частки Сульфуру та Оксигену дорівнюють по 50 %.

3. Обчисліть масу фосфору в 160 г його оксиду, якщо масова частка фосфору в ньому 43,66 °%.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Диспут-клуб

♦ Чи може одна й та сама речовина мати різний склад? Чим визначити склад речовини? Що залежить від складу речовини?

♦ Чи може склад речовини залежить від способу її одержання або поширення в різній місцевості?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (розповідь учителя)

1799 року французький учений Жозеф Луї Пруст сформулював закон сталості складу:

«Кожна чиста речовина незалежно від місця та способу її одержання має сталий склад».

Це означає, що де б не одержували речовину, на будь-якому континенті вона має сталий склад. Наприклад, вода складається з атомів Гідрогену й Оксигену, масова частка атомів Гідрогену у воді становить 11,1 %, а Оксигену — 88,9 % Дистильована вода, очищена річкова, дощова або морська, отримана з Арктичного або Антарктичного льоду, матимуть однаковий якісний та кількісний склад.

Клод Бертолле стверджував, що склад хімічних сполук може змінюватися залежно від умов їх одержання, але його погляди було підтримано значно пізніше: було визнано, що є речовини, склад яких залежить від засобу та місця одержання.

1803 року англійський учений Джон Дальтон на підставі своїх досліджень сформулював закон простих кратних відношень: «Якщо два елементи утворюють один з одним кілька хімічних сполук, то маси одного з елементів, що припадають на одну й ту саму масу іншого, відносяться між собою як невеликі цілі числа». Це також свідчить про сталість складу речовини.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ Задачі

1. Яке масове відношення вуглецю, водню й кисню в глюкозі CeH12O6?

Розв'язання

Відношення мас елементів у цій сполуці:

m (C)m (H)m (O) = 6Ar (C): 12 Ar (H): 6 Ar (O) =

= (6 ∙12): (12 ∙ 1): (6 ∙ 16) = 6 : 1 : 8.

Відповідь: m(C): m(H): m(O) = 6 :1 : 8.

2. Виведіть формулу речовини, якщо масові відношення в ній Купруму, Сульфуру та Оксигену дорівнюють, відповідно, 2 : 1 : 2?

Розв'язання

Використовуючи ПСХЕ, знайдемо відносні атомні маси хімічних елементів: A (Cu) = 64, A (S) = 32, Ar (O) = 16.

Позначимо кількість атомів у формулі: Купруму — х, Сульфуру — у, Оксигену — zCuxSyOz.

m(Cu): m(S): m(O) = xAr (Cu): yAr (S): zAr (O) =

x64 : y32 : z16 = (1 ∙ 64): (1 ∙ 32): (4 ∙ 16) = 64 : 32 : 64 = 2 : 1 : 2.

VI. ПІДСУМКИ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати параграф підручника. Розв’язати задачі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити