Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 18. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Цілі: вдосконалювати знання учнів про хімічні формули; розвивати вміння учнів обчислювати молекулярну масу речовини й масову частку елементів за хімічною формулою; виховувати прагнення працювати самостійно.

Очікувані результати: учні обчислюють масову частку елемента в речовині, виводять формулу за наведеними масовими частками елементів.

Тип уроку: урок-тренінг.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; дидактичний матеріал: картки із завданнями для індивідуальної роботи учнів у парах, смайлики для самооцінювання.

Базові поняття й терміни уроку: масова частка елемента, масове відношення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Сам собі вчитель»

Оцініть рівень ваших знань із допомогою виданих смайликів.

Веселий — високий рівень, серйозний — достатній рівень, сумний — середній та низький рівні.

Самооцінка повториться в середині уроку, а наприкінці самостійну роботу оцінить учитель.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Повторення основних питань попередньої теми

На столах учнів лежать аркуші самооцінювання з назвами завдань і кількістю балів за кожне з них.

1. Сформулюйте закони Пруста й Дальтона

2. Бліцопитування

Дайте визначення понять. (1 бал за визначення)

• Відносна атомна маса елемента.

• Хімічна формула.

• Індекс.

• Відносна молекулярна маса речовини.

• Масова частка елемента.

3. Складаємо «Досьє речовини»

Багато чого можна дізнатися тільки за формулою речовини.

Складіть «досьє» речовини за її формулою (у кожного учня або на парті).

1) Якісний та кількісний склад.

2) Масове співвідношення елементів.

3) Масові частки елементів у речовині.

4. Естафета «Хто швидший»

Розв'язування задач за рівнями складності

1- й рівень (1 бал). Складіть хімічну формулу фтору, якщо відомо, що його молекула складається з двох атомів Флуору. Обчисліть відносну молекулярну масу речовини.

2- й рівень (3 бали). Напишіть формулу сполуки, що складається з одного атома Кальцію, одного атома Карбону та трьох атомів Оксигену. Обчисліть масові частки елементів у сполуці та масове співвідношення елементів.

3- й рівень (4 бали). Виведіть формули речовин за масовим співвідношенням:

m (H) : m (O) = 1 : 8; m (H) : m (O) = 1 : 16.

4- й рівень (4 бали) Виведіть формулу одного з оксидів Сульфуру, масова частка Сульфуру в якому становить 40 %, а Оксигену — 60 %.

Оцініть свою роботу смайликами та поставте оцінку в аркуш самооціню- вання за балами.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Самостійна робота

Варіант I

1. Складіть хімічну формулу вуглекислого газу, якщо відомо, що його молекула складається з одного атома Карбону та двох атомів Оксигену. Обчисліть відносну молекулярну масу речовини.

2. Напишіть формулу сполуки, що складається з одного атома Натрію, одного атома Нітрогену і трьох атомів Оксигену. Обчисліть масові частки елементів у сполуці та масове співвідношення.

3. Виведіть формули речовин за масовим співвідношенням: m (Fe): m (S) = 7:8.

4. Масова частка Хлору в його сполуці з Оксигеном дорівнює 81,6 %. Вкажіть масову частку Оксигену в цій речовині. Виведіть формулу.

Варіант ІІ

1. Складіть хімічну формулу озону, якщо відомо, що його молекула складається з трьох атомів Оксигену. Обчисліть відносну молекулярну масу речовини.

2. Напишіть формулу сполуки, що складається з двох атомів Калію, одного атома Карбону й трьох атомів Оксигену. Обчисліть масові частки елементів у сполуці та масове співвідношення.

3. Виведіть формули речовин за масовим співвідношенням: m (S): m (O) = 1:1.

4. Виведіть формулу речовини, що містить 53 % Алюмінію та 47 % Оксигену.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1- й рівень

Обчисліть масові частки елементів і масове співвідношення елементів у молекулі вуглекислого газу.

2- й рівень

Складіть обернену задачу.

3- й рівень

Яка маса Феруму в 300 г ферум оксиду з масовим відношенням Fex O7 : 3 та масовою часткою Феруму в сполуці 53 %?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити