Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 19. ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. БАГАТОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН

Цілі: визначити з учнями поняття: «проста речовина», «складна речовина», надати їх класифікацію; навчити розпізнавати металічні та неметалічні елементи за фізичними властивостями, дати уявлення про розміщення металів у ПСХЕ; розвивати вміння аналізувати, використовувати набуті знання.

Очікувані результати: учні знають розташування елементів за їхніми властивостями в ПСХЕ; вміють розпізнавати речовини за їхніми фізичними властивостями, відокремлювати властивості металів і неметалів; розрізняють прості та складні речовини.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: ПСХЕ, зразки речовин, мультимедійна презентація до уроку.

Базові поняття й терміни уроку: група, період, метал, неметал, проста речовина, складна речовина, органічні та неорганічні сполуки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Гра «Вірю — не вірю»

На столах учнів аркуші самооцінювання, кожна правильна відповідь — 1 бал, аргументація відповіді — 0,5 бала.

Всі учні, які вірять у вираз, підіймають руки.

1) Чи вірите ви, що всі метали тверді за звичайних умов? (Є рідкий метал — ртуть.)

2) Чи вірите ви, що всі метали мають сірий колір? (Є кольорові метали — золото, срібло, мідь.)

3) Чи вірите ви, що тільки метали проводять електричний струм? (Є неметали, які мають таку властивість (графіт, наприклад).)

4) Чи вірите ви, що метали такі тверді, що їх не можна розрізати ножем? (Є метали, які досить м’які, їх можна розрізати ножем (натрій, наприклад).)

5) Чи вірите ви, що метали не розчиняються у воді? (Є метали, які розчиняються у воді за рахунок хімічної взаємодії з нею. Це лужні та лужноземельні метали.)

2. Чим відрізняються формули речовин?

O2 H2 O3 Ca N2 Ba Br2 C S8 P4

N2O H2SO4 CO2 CuO CS2 C6H12O6 Cu2H2CO5

Висновок (роблять учні): проста речовина — та, яка складається з атомів одного елемента, складна — яка складається з атомів декількох елементів.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Демонстрація моделей молекул, окремих атомів або малюнків із ними.

Лабораторний дослід № 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

Інструктаж з безпеки життєдіяльності.

На столах учнів — зразки: простих речовин:

• сірка, залізо,

• вугілля,

• алюміній; складних речовин:

• вода,

• натрій хлорид,

• купрум(ІІ) оксид,

• цукор.

♦ Назвіть фізичні властивості наведених речовин.

♦ Чи можна за зовнішнім виглядом відрізнити прості та складні речовини?

♦ Випишіть формули цих речовин та розподіліть їх на прості та складні.

♦ Випишіть із підручника п’ять формул складних речовин і опишіть їх якісний склад.

Класифікація речовин

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. У таблиці наведено фізичні та хімічні властивості п’яти різних речовин. З них дві речовини є металами. Укажіть, які дві речовини є металами.

 

Речовина А

Речовина В

Речовина С

Речовина D

Речовина Е

Фізичний стан за кімнатної температури (20 °С)

тверда

речовина

тверда

речовина

рідина

рідина

газ

Зовнішній

вигляд/колір

яскраво-

сірий

білий

сріблястий

безбарвний

безбарвний

Здатність проводити

електричний

струм

є

немає

є

є

немає

2. Підкресліть прості речовини однією рискою, а складні — двома.

Цукор, водень, вода, сіль, золото, фарба, вуглекислий газ, кисень, бронза, залізо, сода, оцет, засіб для миття посуду.

Учні не повинні підкреслити суміші.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати параграф підручника. Відповісти на запитання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити