Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 20. ВАЛЕНТНІСТЬ. ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛЕНТНОСТІ ЗА ФОРМУЛАМИ

Цілі: визначити поняття «валентність»; ознайомити учнів зі значеннями валентностей окремих атомів; розвивати вміння учнів користуватися періодичною системою для визначення валентностей елементів; виховувати науковий підхід до розв'язування проблем.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «валентність», можуть визначати валентність елементів у бінарних сполуках.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: моделі молекул, мультимедійна презентація.

Базові поняття й терміни уроку: графічна формула, валентність.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. «Інтелектуальна розминка»

Дайте визначення понять «проста речовина», «складна речовина», наведіть приклади.

3. Гра «Хрестики-нулики»

а) Розв’язок — прості речовини.

б) Розв’язок — складні речовини.

в) У двох учнів є картки зі знаками простих і складних речовин, треба їх розміщувати по черзі. Хто перший розмістив за правилами «хрестики й нулики», той і виграв.

1- й учень: N2OHNO3NH3N2KNO3NI3.

2- й учень: F2, Cl2, Br2, HBr, I2, H2.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прочитайте молекулярні формули речовин, охарактеризуйте їхній якісний і кількісний склад, визначте схожість та відмінності: HClH2SNH3CH4.

0 Графічна формула — формула, яка відображає порядок зв’язку між

атомами.

Проблемне питання

♦ Чому атоми Хлору, Сульфуру, Нітрогену, Карбону містять різну кількість атомів Гідрогену?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (пояснення з елементами бесіди)

ü  Валентність — здатність атомів утримувати певну кількість інших атомів. Тобто валентність Хлору — І, Сульфуру — ІІ, Нітрогену — ІІІ, Карбону — IV.

♦ Яка валентність Гідрогену?

Учні визначають, що вона дорівнює І.

♦ Як визначити валентність?

Для цього треба знати такі правила:

1. Сумарна валентність одного елемента дорівнює сумарній валентності іншого.

2.  Постійну валентність мають:

Оксиген — ІІ, Гідроген — І, Флуор — І.

Елементи І групи (від Літію до Цезію) — І.

Елементи ІІ групи (від Берилію до Радію) — ІІ.

Елементи ІІІ групи (від Бору до Талію) — ІІІ.

3.  Вища валентність дорівнює номеру групи.

4.  Елементи IV-VII груп мають змінну валентність.

5. Деякі елементи зі змінною валентністю:

Купрум — І, ІІ;

Меркурій — І, ІІ;

Ферум — ІІ, ІІІ.

Визначимо валентність елементів у бінарних сполуках (бінарні — це сполуки, що складаються з двох елементів).

K2S, CuO, Ba3N2, HBr, FeO, Fe2O3, CaI2, AlF3, SO3, SO2,

CO, CO2, N2O, NO2, N2O3, P2O3, P2O5.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Виходячи з визначення валентності як кількості хімічних зв’язків визначте валентність за графічними формулами:

2. Укажіть формули, в яких валентність елементів однакова й дорівнює: а) І; б) ІІ.

NO, H2S, CO, CuO, HBr, CS2, CH4, Cu2O, NaCl.

VI. ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ НА УРОЦІ, ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати параграф, відповісти на запитання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити