Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 21. СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ РЕЧОВИН ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ

Цілі: продовжити формувати поняття «валентність», розвивати вміння визначати валентність за формулами, навчити складати формули за валентністю; розвивати комунікативні навички; виховувати наполегливість та уважність.

Очікувані результати: учні вміють визначати валентність за формулами та складати формули за валентністю, розуміють сутність поняття «валентність», визначають валентність за графічними формулами.

Тип уроку: закріплення та корегування знань.

Обладнання: ПСХЕ, мультимедійна презентація до уроку.

Базові поняття й терміни уроку: валентність, найменше спільне кратне.

Хід уроку

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Завдання для обговорення з учнями

Прочитайте формули речовин. Назвіть якісний та кількісний склад речовин, визначте валентність елементів за формулами:

NO, H2S, CO2, Cu2O, CO, CaO, Al2O3, SO3.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Проблемне питання

♦ Як скласти хімічні формули, коли відомий якісний склад речовини?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (пояснення з елементами бесіди)

♦ Як скласти формулу сполуки Фосфору з Оксигеном?

Що треба знати для цього? Треба знати валентність Фосфору. Валентність Оксигену відома й дорівнює ІІ. Фосфор у сполуці з Оксигеном може мати валентність ІІІ та вищу валентність, яка дорівнює номеру групи — V.

У назві речовини потрібно вказати валентність елемента, якщо вона змінна. Фосфор (V) оксид — P2O5.

Алгоритм складання формули

1. Написати поряд знаки елементів.

2. Поставити валентність над знаками елементів.

3. Знайти найменше спільне кратне.

4. Розділити кратне на валентність і отримати індекс.

5. Зробити перевірку: добуток валентності на індекс одного елемента дорівнює такому ж добутку другого елемента.

Складіть формулу фосфор(ІІІ) оксиду відповідно до алгоритму.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Завдання

Скласти формули бінарних сполук із такими елементами: Натрій, Кальцій, Алюміній, Ферум(ІІ), Ферум(ІІІ), Купрум(ІІ), Купрум(І), Фосфор(ІІІ), Фосфор (V).

1. Оксидів — сполук, до складу яких входить Оксиген.

2. Сульфідів — сполук, до складу яких входить Сульфур, ураховуючи, що Сульфур у них має валентність ІІ.

3. Хлоридів — сполук, до складу яких входить Хлор, якщо Хлор має в них валентність І.

Самостійна робота

 

Варіант 1

Варіант 2

Визначте валентність елементів за формулами:

Визначте валентність елементів за формулами:

NO2, SO3, K3N, CuO, HBr, CH4

Cu2O, NaCl, PH3, BaCl2, HgO, HF

Складіть формули за валентністю бінарних сполук Нітрогену з Оксигеном з валентністю Нітрогену ІІ, ІІІ

Складіть формули за валентністю бінарних сполук Сульфуру з Оксигеном з валентністю Сульфуру IV, VI

Взаємоперевірка в парах. Самооцінювання роботи

VI. ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ НА УРОЦІ, ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Прочитати параграф підручника, відповісти на запитання.

♦ Виконати вправи на складання формул за валентністю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити