Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. КИСЕНЬ

Урок 28. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ РЕЧОВИН

Цілі: розкрити суть закону збереження маси речовини, показати роль учених-хіміків А. Лавуазьє, М. В. Ломоносова у відкритті цього закону; розвивати уявлення про закон збереження маси речовини в хімії як однієї з форм наукових знань про природу; дати поняття про хімічні рівняння як підтвердження закону збереження маси речовин; формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій; виховувати розуміння величі наукових відкриттів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: терези з важками, свічка, ковпак, склянка Ландольта; розчини натрій сульфату, барій хлориду, барій сульфату, натрій гідроксиду, натрій карбонату, хлоридної кислоти.

Очікувані результати: учні розуміють сутність закону збереження маси речовин, можуть використовувати його на практиці.

Базові поняття й терміни уроку: закон, хімічні рівняння, коефіцієнт.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом

а) Що означають записи: 5N2O, 2HNO3, 4N2, 3NO3, 7O3, 2OO2?

б) Що позначає число перед формулою?

в) Розрахуйте відносну молекулярну масу речовини зі списку, яка складається з трьох елементів.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Що таке закон?

2. Які наукові закони ви можете назвати?

3. Для чого науковець формулює закон, а спільнота його використовує?

4. Як ви вважаєте, які дії передують формулюванню закону?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (розповідь учителя)

Нам треба уявити XVIII століття. Російський учений Михайло Ломоносов проводить досліди у своїй лабораторії. Він нагріває метал ртуть, але розміщує його в реторті, яку запаює та зважує.

Наприкінці реакції він бачить, що колір змінився з біло-сріблястого на червоний (тобто речовина перетворилася на іншу), але після зважування маса не змінилася. Тоді він робить висновок, що маси речовин, які прореагували, дорівнюють масам речовин, що були отримані. Цей висновок отримує назву «закон збереження маси речовини». У той же час у Франції Антуан Лоран Лавуазьє робить те саме відкриття. Тому закон отримуєназву «закон Ломоносова — Лавуазьє».

Перевіримо достовірність цього закону.

Демонстраційний експеримент. Повторення правил безпеки

1. В одне коліно склянки Ландольта наллємо розчин натрій сульфату, а в інше — барій хлориду, закриємо та зважимо. Переллємо розчини.

Що ви спостерігаєте? Яка ознака хімічної реакції? Знову зважимо.

Який закон ми продемонстрували?

2. Які ознаки хімічних реакцій вам відомі?

Наллємо в одне коліно розчин натрій карбонату, а в інше — розчин хлоридної кислоти, закриваємо та зважуємо. Після реакції між розчинами знову зважуємо. Маса не змінилася.

Щоб записати на папері те, що ми робили, скористаємося хімічними рівняннями.

ü  Хімічне рівняння — умовний запис хімічної реакції з допомогою хімічних формул і коефіцієнтів.

Запишемо схему рівняння, яке демонструє дослід М. В. Ломоносова.

Hg O2 → HgO

Як із допомогою закону перевірити правильність рівняння?

Обчислимо маси ртуті, кисню, меркурій оксиду.

Маси речовин лівої частини не дорівнюють масі речовини в правій.

Чому? Треба зробити так, щоб число атомів кожного елемента було однаковим. Це можна зробити з допомогою коефіцієнтів:

2Hg O2 → 2HgO

Обчислимо маси:

Ліворуч:

m (Hg) = 2 108 = 216 г. m(O2) = 32 г

Праворуч:

m(HgO) = 2 (108 +16) = 216 + 32 = 248 г.

Підсумок:

248 = 248 г

Завдання за картками

Перетворіть схеми реакцій на рівняння.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ Запитання класу

1. Яке явище спостерігав М. В. Ломоносов?

2. Чим відрізняється результат досліду, якщо проводити його у відкритому посуді?

3. Чому маса золи менше маси згорілої деревини? (Вуглекислий газ, вода випаровуються)

4. Аеронавти завантажили на повітряну кулю 3 кг продуктів і вирушили в політ. Як змінилася маса повітряної кулі з аеронавтами після того, як усі продукти було з’їдено?

5. Поясніть, чи не суперечить закону збереження маси речовин те, що маса проржавілого відра може виявитися більше, ніж маса такого самогонового відра?

6. Чому закон має назву «закон збереження речовини»?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати параграф підручника. Виконати вправи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити