Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. КИСЕНЬ

Урок 29. РІВНЯННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Цілі: закріпити знання учнів про закон збереження маси речовин, навчити розставляти коефіцієнти в рівняннях реакцій, складати рівняння реакцій; розвивати вміння порівнювати речовини за складом, міркувати й аналізувати; виховувати самостійність і наполегливість у виконанні вправ.

Очікувані результати: учні вміють використовувати закон збереження маси речовин для запису рівнянь реакцій, розуміють сутність хімічної реакції, використовують попередні знання для складання формул речовин і перетворення схем реакцій на рівняння.

Тип уроку: вдосконалення знань з теми.

Обладнання: картки із завданнями, ПСХЕ.

Базові поняття й терміни уроку: рівняння реакції, коефіцієнт, закон.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Фронтальна бесіда

♦  Що є формою наукових знань?

♦  Які закони вам відомі?

♦  Сформулюйте закон збереження маси речовин.

♦  Хто відкрив цей закон?

♦  Розкажіть про дослід, який виконав учений.

♦  Чим відрізнялись умови досліду від попередніх експериментів?

♦  Як використовують закон збереження маси речовин?

♦  Що треба, аби перетворити схему хімічної реакції на рівняння?

3. Прийом «Мозковий штурм»

Перетворіть схеми хімічних реакцій на рівняння.

Ca O2→ CaO

Fe O2 Fe3O4

CH4  C2H2 + H2

Al + S  Al2S3

HCl + Fe → FeCl2 + H2

Fe (OH)3→ Fe2O3 + H2O

HCl + Al → AlCl3 + H2

P2OK2→ K3PO4

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ü  Хімічне рівняння — запис хімічної реакції.

Спробуйте скласти правила запису хімічного рівняння за умовами досліду. Віртуальний експеримент. Горіння водню

Підказка: коли горить водень або якась інша речовина, вона реагує з киснем повітря.

♦ Яка речовина утворилась?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (робота в системі «Полілог»)

За результатами обговорення мотиваційного етапу складаємо алгоритм. Для складання рівняння хімічної реакції треба:

1. Записати реагенти в лівій частині через знак « + ».

2. Поставити знак «→», скласти формулу одержаної речовини за валентністю.

3. Розставити коефіцієнти за законом збереження маси речовин.

 Приклади

1. Складіть рівняння взаємодії алюмінію з киснем.

1) Al O2

2) Al O2 Al2O3

3) 4Al + 3O2 2Al2O3

2. Складіть рівняння взаємодії вуглецю з воднем.

+ 2H2 → CH4

3. Складіть рівняння.

Na HCl → Na... + H2

У рівнянні відсутній елемент Хлор, тобто треба дописати його замість крапок, скласти формулу речовини за валентністю (у лівій частині хлор має валентність І, таку саму — у правій), розставити коефіцієнти.

Рівняння має вигляд:

2Na + 2HCl → 2NaCl H2

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота «Сходинки»

Кожен учень отримує три картки із завданнями різного рівня складності. Виконуючи одне завдання, він віддає картку, поступово підіймаючись «сходинками».

Перевірку виконання та корегування знань здійснюють за відповідями на слайд-презентації.

Приклади завдань

1) Перетворіть схеми хімічних реакцій на хімічні рівняння:

CuO → Cu O2

CO O2 CO2

NaNO3 NaNO2 + O2

H2SO4 + K  K2SO4 + H2

FeSO4 + KOH  K2SO4 + Fe (OH)2

2) Складіть рівняння хімічних реакцій:

Ba + O2 →

Li + O2 

Al + Cl2

P + O2 →

H2 + 

(Валентність Хлору — І, Сульфуру — ІІ)

...Cl Mg → MgCl2 + H2

CH4 + O2 = CO2 + ...O

H2SO4 +... → Al2(SO4 )3 + H2

3) Складіть рівняння хімічних реакцій за умовами:

а) водень реагує з азотом (валентність Нітрогену в сполуці — ІІІ);

б) залізо реагує з хлором (валентність Феруму — ІІІ, Хлору — І);

в) магній реагує із сіркою.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати параграф підручника. Виконати вправи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити