Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. КИСЕНЬ

Урок 35. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ОКСИГЕН І КИСЕНЬ

Цілі: закріпити знання про кисень як просту речовину, способи його одержання, фізичні й хімічні властивості; закріпити вміння складати рівняння реакцій розкладу і сполучення на прикладах одержання й хімічних властивостей кисню; застосовувати набуті знання для складання рівнянь реакцій горіння простих і складних речовин, складати формули оксидів, називати оксиди; закріпити розуміння суті реакцій розкладу, сполучення, горіння, окиснення.

Очікувані результати: учні володіють базовими поняттями теми, складають рівняння реакцій одержання кисню та його хімічних властивостей, знають сутність реакції окиснення, реакції горіння, визначають реакції сполучення та розкладу.

Обладнання: таблиці «Типи хімічних реакцій», «Способи одержання і збирання газів», «Кругообіг Оксигену в природі», «Застосування кисню».

Тип уроку: узагальнююче повторення.

Базові поняття та терміни уроку: реакції розкладу та сполучення, реакція окиснення, горіння, оксиди.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Хімічний диктант

Складіть формули оксидів: Барію, Алюмінію, Кальцію, Хлору(ІІІ), Нітрогену(ІІ), Силіцію (IV), Ванадію(V), Купруму (І).

3. Прийом «Допиши рівняння»

Закінчіть рівняння та вкажіть їхній тип.

Допишіть реагенти, зрівняйте

Допишіть продукти, зрівняйте

→ CO

KMnO4

→ P2O3

Ca O2

→ H2O2

(IV) + O

→ SO2

Hg O2

→ H2O2

KNO3

→ CuO

KClO3

→ Fe3O4

N2O2

→ Li2O

Si O

4. Прийом «Інтелектуальна розминка»

Складіть рівняння:

• реакції розкладу, щоб кисень був продуктом реакції;

• реакції сполучення за участі кисню як реагенту.

5. Прийом «Склади рівняння»

Складіть рівняння перетворень за схемою, вкажіть тип кожної реакції.

KMnO4 → O2 → CO → CO2

6. Прийом «Мозковий штурм»

Виведіть формулу речовини, якщо відомо, що до її складу входять: ω(К) = 24,7%, ω (Mn)= 34,8%, ω (O) = 40,5%. Дайте їй назву.

7. Бліцопитування

1) Назвіть способи одержання кисню в лабораторії.

2) Поясніть, як збирати кисень.

3) Як визначити кисень?

4) На яких властивостях кисню ґрунтуються способи одержання у промисловості?

5) Які речовини утворює елемент Оксиген?

6) Що спільного та різного в їхніх властивостях?

7) Назвіть хімічні властивості кисню.

8) Як називають реакцію взаємодії речовин із киснем?

9) Що таке реакція горіння?

10) Як припинити горіння?

IIІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ Тестові завдання

1. Вкажіть хімічний символ Оксигену:

а) O2;

б) O;

в) Н2 ;

г) P.

2. Вкажіть хімічну формулу кисню:

а) O;

б) O2;

в) Н2;

г) O3.

3. Вкажіть молекулярну масу кисню:

а) 16;

б) 8;

в) 32;

г) 48.

4. Кисень у лабораторії одержують розкладанням:

а) CO2;

б) K2SO3;

в) NaOH;

г) KMnO4.

5. Вкажіть де в реакціях допущені помилки (коефіцієнти, тип реакції):

а) 2Mg O2 → MgO — реакція сполучення;

б) H2O2 → 2H2O2 — реакція сполучення;

в) O2 → SO2 — реакція розкладу;

г) KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 — реакція сполучення.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити параграфи підручника. Підготуватися до підсумкової роботи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити