Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. КИСЕНЬ

Урок 36. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. КИСЕНЬ»

Цілі: виявити рівень навчальних досягнень з теми, розвивати навички самостійної роботи; виховувати уважність та організованість, уміння контролювати час.

Тип уроку: перевірка знань.

Очікувані результати: учні володіють матеріалом, можуть виконувати теоретичні та практичні завдання.

Обладнання: ПСХЕ, завдання для кожного учня.

Базові поняття та терміни уроку: реакції розкладу та сполучення, реакція окиснення, горіння, оксиди.

Приклади завдань

Рівень А

1. Виберіть лабораторні способи одержання кисню:

а) розклад гідроген пероксиду;

б) розклад калій перманганату;

в) розклад калій хлорату;

г) усі відповіді правильні.

2. Оберіть прізвище вченого, якого вважають першовідкривачем кисню:

а) Дж. Дальтон;

б) Г. Кавендіш;

в) Дж. Пристлі;

г) А. Лавуазьє.

3. Вкажіть букву, під якою наведено формули оксидів:

а) H2O, Li2O, NaOH;

б) Li2O, LiCl, Cl2O7;

в) CO2, CO, CuO;

г) NH3, CO, K2O.

4. Вкажіть ознаку наявності кисню в посудині:

а) жевріюча скіпка гасне;

б) скіпка горить та призводить до вибуху;

в) жевріюча скіпка призводить до вибуху;

г) жевріюча скіпка спалахує.

5. Установіть відповідність.

1) Кисень збирають витискуванням

а) Кисень легший за повітря

повітря, тому що...

б) Кисень — газувата речовина

2) Кисень збирають витискуванням

в) Кисень важчий за повітря

води, тому що...

г) Кисень розчинний у воді

 

д) Кисень малорозчинний у воді

Рівень Б

6. Складіть формули оксидів: Хлору(ІІІ), Феруму(ІІІ), Натрію, Кальцію.

7. Складіть рівняння реакцій:

а) O2 →

б) C2H2 + O2 →

в) Ca O2 →

Рівень В

8. Складіть рівняння взаємодії кисню з металами залізом і цинком.

9. Яка масова частка Оксигену в CrO3?

10. Складіть рівняння за схемою:

→ CO → CO2

Рівень Г

11. Складіть рівняння перетворень за схемою:

калій перманганат → кисень → сульфур (IV)оксид → H2S

12. Хімічна реакція, під час якої відбувається окиснення речовини з виділенням теплоти та світла, називається... Наведіть приклади таких реакцій. У чому користь та шкода таких реакцій?

13. Масова частка Купруму в сполуці з Оксигеном дорівнює 88,9 %. Відносна молекулярна маса цієї сполуки — 144. Визначте формулу сполукиCuxOy.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Творче завдання: складіть п’ять питань за темою «Оксиген. Кисень».

♦ Складіть умову задачі на визначення формули оксиду за наведеним масовим відношенням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити