Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 3. СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. ВОДА

Урок 40. РОЗЧИН І ЙОГО КОМПОНЕНТИ: РОЗЧИННИК, РОЗЧИНЕНА РЕЧОВИНА

Цілі: дати поняття «розчини», «розчинник», «розчинена речовина»; розвивати комунікативні здібності школярів; формувати в учнів інтерес до предмета, здатність аналізувати й узагальнювати матеріал.

Очікувані результати: учні розуміють сутність розчину як суміші, називають компоненти розчину, використовують отримані раніше знання щодо розподілення розчинів на окремі компоненти.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: терези, колба з водою, шпатель, сіль, мідний купорос, мірний циліндр.

Базові поняття й терміни уроку: розчин, розчинена речовина, розчинник.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Завдання класу

Наведіть приклади речовин, які розчиняються у воді.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Як часто ми готуємо та використовуємо розчини в побуті?

2. Які природні розчини ви можете назвати?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (пояснення з елементами бесіди)

Проблемне питання

✵ З чого складаються розчини?

Розчини — це багатокомпонентні системи. Один із компонентів має назву розчинник. Як правило, це речовина, яка перебуває в тому ж агрегатному стані, що й розчин. Якщо всі компоненти розчину перебувають в одному агрегатному стані, то розчинником вважають той компонент, якого в розчині більше.

У тому випадку, якщо одним із компонентів є вода, то саме вона й буде розчинником.

Прокоментуйте вираз: «Вода — універсальний розчинник усіх речовин на Землі».

По відношенню до води всі речовини ділять на три групи:

✵ розчинні;

✵ малорозчинні;

✵ практично нерозчинні.

Розчини, на відміну від хімічних сполук, не мають постійного хімічного складу.

Розчин = розчинник + розчинена речовина

ü Розчинник — речовина, яка перебуває в тому ж агрегатному стані, що й розчин (або маса якого найбільша)

Розчинена речовина може перебувати в будь-якому агрегатному стані: твердому, рідкому, газоподібному.

У розчинах, на відміну від сумішей, існує взаємодія між частинками розчинника й розчиненої речовини.

Проблемне питання

♦ Чи можна розподілити розчин на компоненти?

Демонстраційний експеримент

Зважимо по 5 г кухонної солі та мідного купоросу. Мірним циліндром відміряємо по 50 г води. Наливаємо в колби, додаємо солі.

♦ Як виділити солі з розчинів?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ «Що це таке?»

♦ Речовина, що розчиняє інші речовини.

♦ Речовини, що утворюють розчин.

♦ Властивість речовини розчинятися у воді або іншому розчиннику.

♦ Процес виділення речовини шляхом випаровування або охолодження його насиченого розчину.

Сформулюйте визначення розчину.

VI. ПІДСУМКИ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати параграф. Відповісти на питання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити