Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 3. СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. ВОДА

Урок 45. ЗНАЧЕННЯ ВОДИ Й ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Цілі: створити умови для формування навичок співпраці, вміння приймати думки інших; сформувати розуміння практичної важливості води в житті людини, розвивати мислення; виховувати бережливе ставлення до природних ресурсів.

Очікувані результати: учні називають галузі використання води, розуміють її значення в побуті, промисловості, природі та процесах життєдіяльності.

Тип уроку: поширення та вдосконалення знань.

Обладнання: мультимедійна презентація до уроку, вірші, прислів'я про воду, пейзажі із зображенням води.

Базові поняття й терміни уроку: природні ресурси, очищення води.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра «Вірю — не вірю»

•   Формула води — H2O.

•   Відносна молекулярна маса води дорівнює 18.

•   Тип хімічної реакції утворення води з простих речовин — сполучення.

•   Лакмус дає в кислоті червоне забарвлення.

•   Вода — гарний розчинник.

•   Щоб виділити сіль із розчину, його необхідно профільтрувати.

•   Густина льоду більша за густину рідкої води.

•   У воді розчиняється залізний цвях.

•   Гасіння вапна призводить до утворення гідроксиду.

•   Вода реагує з неметалами.

•   Вода не має смаку й запаху.

•   Вода може існувати в трьох агрегатних станах.

•   Пісок — це оксид Силіцію. Вода реагує з цим оксидом.

•   Взаємодія активного металу натрію з водою призводить до утворення лугу.

•   Метали, що стоять за воднем, бурхливо реагують із водою.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблема

• Чи потрібно охороняти воду, адже її так багато?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Читання тексту за методикою «Критичне мислення» (робота в парах)

1. Вода — надзвичайно поширена речовина в космосі, проте через високий внутрішньорідинний тиск вона не може існувати в рідкому стані в умовах вакууму космосу, а тому представлена тільки у вигляді пари або льоду. Відомо, що деякі комети більш ніж на 50 % складаються з водяного льоду. Вода значно поширена в Сонячній системі. Наявність води (в основному, у вигляді льоду) підтверджена на багатьох супутниках Юпітера й Сатурна. Вода у вигляді пари міститься в атмосфері Сонця (сліди).

2. Вода відіграє унікальну роль як речовина, що визначає можливість існування і саме життя всіх істот на Землі. Вона виконує роль універсального розчинника, в якому відбуваються основні біохімічні процеси живих організмів. Оскільки у криги густина менше, ніж у рідкої води, вода у водоймах замерзає зверху, а не знизу. Утворений шар льоду перешкоджає подальшому промерзанню водойми, і це дозволяє його мешканцям вижити. Потрібно пам’ятати, що вода розширюється під час замерзання, і це руйнує клітинні структури, відповідно заморожування завдає шкоди живим організмам. Деякі істоти (тритони) переносять заморожування/відтавання тому, що мають особливий склад клітинної плазми, який не розширюється під час заморожування.

3. Близько 71 % поверхні Землі вкрито водою (океани, моря, озера, річки, льоди). На Землі приблизно 96,5 % води припадає на океани, 1,7 % світових запасів становлять ґрунтові води, ще 1,7 % — льодовики та крижані шапки Антарктиди і Гренландії, невелика частина міститься в річках, озерах і болотах, 0,001 % — у хмарах (утворюються зі зважених у повітрі часток льоду й рідкої води). Велика частина земної води — солона, непридатна для сільського господарства й пиття. Частка прісної становить близько 2,5 %, причому 98,8 % цієї води міститься в льодовиках і ґрунтових водах. Менше 0,3 % всієї прісної води міститься в річках, озерах і атмосфері, іще менша кількість (0,003 %) — у живих організмах.

Обговорення прочитаного. Обмін інформацією

Висновки про значення води, складання підсумкової схеми

Повернемося до проблеми: воду потрібно охороняти, вона важлива, прісної води небагато на планеті.

♦ Як охороняють воду?

♦ Користуючись параграфом підручника, складіть по п’ять-сім пунктів заходів щодо охорони води.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1) Чому річкова, колодязна й тала вода мають різний смак?

2) Яка з них найбільш чиста з хімічної точки зору?

3) Яких домішок у воді можна позбутися фільтруванням, відстоюванням, дистиляцією?

VI. ПІДСУМКИ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати параграф, виконати вправи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити