Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік
7 клас

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 6. ЧИСТІ РЕЧОВИНИ Й СУМІШІ (ОДНОРІДНІ, НЕОДНОРІДНІ)

Цілі: дати поняття про чисті речовини та суміші речовин, схожість і відмінність між ними; розкрити значення сумішей у природі та житті людини; розвивати аналітичне мислення; виховувати допитливість.

Очікувані результати: учні розрізняють чисті речовини та суміші, можуть визначити однорідні й неоднорідні суміші.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: сірка, залізні ошурки, вода, кухонна сіль, олія.

Базові поняття й терміни уроку: чиста речовина, суміш.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота в парах

1-й учень називає фізичні властивості речовин, 2-й — називає речовину за властивостями.

3. Хімічний диктант

Серед назв треба записувати тільки чисті речовини (або тільки суміші).

Молоко, дим, олія, сіль, цукор, кров, граніт, морська вода, дистильована вода, водень, розчин йоду, вуглекислий газ.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Теми для обговорення з учнями

1. Що найчастіше нам трапляється в природі, побуті — чисті речовини чи суміші?

2. Яке значення чистих речовин, а яке — сумішей? Чи потрібні суміші?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (інтерактивне пояснення)

ü  Чиста речовина — це речовина, що складається з частинок певного виду (з однакових атомів чи молекул) і тому має сталі властивості.

ü  Суміш — це сукупність речовин, які зберігають свої властивості.

Чим відрізняються чисті речовини та суміші? У процесі обговорення заповнюємо таблицю.

Чисті речовини

Суміші

Чисті речовини складаються з частинок одного виду (атомів, молекул)

Суміш складається з різних атомів або молекул

Чисті речовини не розділяються на окремі речовини й не змінюють своїх фізичних властивостей

Суміш складається з декількох речовин та розділяється за допомогою фізичних методів

Масовий склад чистої речовини постійний

Масовий склад суміші змінний

Класифікація сумішей

1. Однорідні суміші — такі суміші, в яких частинки, які її складають, не можна побачити за допомогою мікроскопу.

2. Неоднорідні — такі суміші, в яких неозброєним оком або за допомогою оптичних приладів можна побачити частинки речовини, з якої складається суміш.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бліцопитування

1. Яку речовину називають чистою?

2. Що таке суміш?

3. Які природні суміші ви знаєте?

4. Які бувають суміші?

5. Якими способами можна розділити неоднорідні суміші?

6. Чим однорідна суміш відрізняється від неоднорідної?

Фронтальна робота (усно)

1. Назвіть суміші, що трапляються у природі.

2. Розподіліть речовини на чисті й суміші.

Сірка, кисень, мінеральна вода, річкова вода, золото,

ґрунт, алюміній, лід, молоко, бетон, повітря.

VI. ПІДСУМКИ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф підручника, виконати завдання за рівнями складності.

♦ Творче завдання: зробіть удома суміш із двох-трьох доступних речовин, опишіть її зовнішній вигляд, спробуйте розподілити її, опишіть ваші дії. Увага! Перед початком роботи треба повідомити дорослих та звернутися до них по допомогу!

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити