Розробки уроків - Хімія 7 клас - 2015 рік

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ВСТУП

Урок 1. ХІМІЯ — ПРИРОДНИЧА НАУКА. РЕЧОВИНИ ТА ЇХ ПЕРЕТВОРЕННЯ В НАВКОЛИШНЬОМУ СВІТІ

Урок 2. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ ХІМІЇ

Урок 3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У ХІМІЧНОМУ КАБІНЕТІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ КАБІНЕТУ ХІМІЇ ТА ЛАБОРАТОРНИМ ПОСУДОМ

Урок 4. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В ХІМІЧНОМУ КАБІНЕТІ. ПРИЙОМИ ПОВОДЖЕННЯ З ЛАБОРАТОРНИМ ПОСУДОМ, ШТАТИВОМ І НАГРІВНИМИ ПРИЛАДАМИ. БУДОВА ПОЛУМ'Я

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 5. ФІЗИЧНІ ТІЛА. МАТЕРІАЛИ. РЕЧОВИНИ. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН

Урок 6. ЧИСТІ РЕЧОВИНИ Й СУМІШІ (ОДНОРІДНІ, НЕОДНОРІДНІ)

Урок 7. СПОСОБИ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШЕЙ

Урок 8. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНОЇ СУМІШІ

Урок 9. АТОМИ. МОЛЕКУЛИ. ЙОНИ. БУДОВА РЕЧОВИН

Урок 10. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЇХНІ НАЗВИ Й СИМВОЛИ

Урок 11. ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. СТРУКТУРА ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ

Урок 12. ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН

Урок 13. ВІДНОСНА АТОМНА МАСА. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА

Урок 14. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок 15. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Урок 16. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В РЕЧОВИНІ

Урок 17. ЗАКОНИ ПРУСТА Й ДАЛЬТОНА

Урок 18. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок 19. ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. БАГАТОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН

Урок 20. ВАЛЕНТНІСТЬ. ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛЕНТНОСТІ ЗА ФОРМУЛАМИ

Урок 21. СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ РЕЧОВИН ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ

Урок 22. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ЯВИЩА

Урок 23. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ»

Урок 24. ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ»

Урок 25. ЯК ВИВЧАЮТЬ ХІМІЧНІ СПОЛУКИ ТА ЯВИЩА. СПОСТЕРЕЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТ У ХІМІЇ

Урок 26. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ЯВИЩ

Тема 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. КИСЕНЬ

Урок 27. ОКСИГЕН. КИСЕНЬ: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Урок 28. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ РЕЧОВИН

Урок 29. РІВНЯННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Урок 30. РІВНЯННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Урок 31. ОДЕРЖАННЯ КИСНЮ

Урок 32. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ. РЕАКЦІЯ СПОЛУЧЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ОКСИДИ

Урок 33. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4. ОДЕРЖАННЯ КИСНЮ В ЛАБОРАТОРІЇ ТА ВИВЧЕННЯ ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ

Урок 34. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ. ПОШИРЕННЯ ТА КРУГООБІГ ОКСИГЕНУ В ПРИРОДІ. ЗАСТОСУВАННЯ КИСНЮ, ЙОГО БІОЛОГІЧНА РОЛЬ

Урок 35. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ОКСИГЕН І КИСЕНЬ

Урок 36. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. КИСЕНЬ»

Тема 3. СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. ВОДА

Урок 37. ВОДА, СКЛАД ЇЇ МОЛЕКУЛИ, ПОШИРЕНІСТЬ У ПРИРОДІ, ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Урок 38. ВОДА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ПРИРОДНИЙ ОКСИД. КРУГООБІГ ВОДИ В ПРИРОДІ

Урок 39. ВОДА - РОЗЧИННИК

Урок 40. РОЗЧИН І ЙОГО КОМПОНЕНТИ: РОЗЧИННИК, РОЗЧИНЕНА РЕЧОВИНА

Урок 41. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД РОЗЧИНУ. МАСОВА ЧАСТКА РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ

Урок 42. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД РОЗЧИНУ. МАСОВА ЧАСТКА РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ. ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНІВ

Урок 43. ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ГІДРАТИ ОКСИДІВ: КИСЛОТИ Й ОСНОВИ. ПОНЯТТЯ ПРО ІНДИКАТОРИ

Урок 44. КИСЛОТНІ Й ОСНОВНІ ОКСИДИ. ДІЯ КИСЛОТ І ЛУГІВ НА ІНДИКАТОРИ

Урок 45. ЗНАЧЕННЯ ВОДИ Й ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Урок 46. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ "ВОДА"

Урок 47. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ВОДА»

Урок 48. УРОК-ЕКСКУРСІЯ (ДО ВОДООЧИСНИХ СПОРУД ЧИ ДО МУЗЕЮ ВОДИ)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити