УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

 

УРОК 13

Тема. Кислоти, їх склад і назви. Класифікація кислот


Цілі уроку: розширити знання про класифікацію неорганічних речовин на прикладі кислот; ознайомити учнів із класифікацією кислот за складом, номенклатурою кислот.

Тип уроку: поглиблення знань, вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: робота з опорною схемою, розповідь учителя, демонстраційний експеримент.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця назв кислот за українською сучасною номенклатурою.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Перевірка домашнього завдання

Учні пишуть на дошці формули вищих оксидів елементів III періоду, дають назви й указують клас оксиду.

— Як у періоді зі збільшенням порядкового номера хімічних елементів змінюється клас оксидів, які вони утворюють?

(Основні  амфотерні  кислотні)

 

III. Вивчення нового матеріалу

Кожному кислотному оксиду відповідає кислота.

— Який клас неорганічних речовин називаються кислотами?

Демонстраційний дослід 2. Зразки кислот

Розглядаємо зразки кислот у пробірках з етикетками з формулами й назвами.

• Що спільного у формулах кислот, які є у вас на столах? (Атом Гідрогену присутній у всіх формулах)

• За кількістю атомів Гідрогену кислоти класифікують на такі класи:

♦ одноосновні (НСl, HNO3);

♦ двоосновні (H2SO4);

♦ триосновні (Н3РO4).

• Чим відрізняються формули цих кислот?

♦ кількістю атомів Гідрогену;

♦ наявністю або відсутністю атомів Оксигену.

За наявністю Оксигену в складі кислоти поділяються на такі класи:

• безоксигенові (НСl);

• оксигеновмісні (HNO3, H2SO4, Н3РO4).

Познайомимося з назвами кислот за сучасною українською номенклатурою. (Розглядаємо таблицю з назвами кислот.) У деяких кислот є історично сформовані назви, що використовуються поряд з номенклатурними дотепер.

 

Назви кислот

 

Формула

Назва за номенклатурою

Тривіальна назва

Назва кислотного залишку

HF

Флуоридна

Флуороводнева, плавикова

Флуорид

HCl

Хлоридна

Хлорводнева, соляна

Хлорид

НВr

Бромідна

Бромводнева

Бромід

НІ

Іодидна

Іодоводнева

Іодид

HCN

Ціанідна

Ціановоднева

Ціанід

H2S

Сульфідна

Сірководнева

Сульфід

H2SO4

Сульфатна

Сірчана

Сульфат

H2SO3

Сульфітна

Сірчиста

Сульфіт

HNO3

Нітратна

Азотна

Нітрат

HNO2

Нітритна

Азотиста

Нітрит

H2CO3

Карбонатна

Вугільна

Карбонат

H2SiO3

Силікатна

Кремнієва

Силікат

H3PO4

Ортофосфатна

Ортофосфорна

Ортофосфат

HPO3

Метафосфатна

Метафосфорна

Метафосфат

 

HCl — хлоридна (соляна) кислота — кислота, що входить до складу шлункового соку.

H2SO4 — сульфатна (сірчана)

HNO3 — нітратна (азотна)

HF — флуоридна (плавикова) кислота, що розчиняє скло.

Назви кислотних залишків відповідають назвам кислот. (Розглядаємо відповідний стовпчик у таблиці.)

Валентність кислотного залишку дорівнює числу атомів Гідрогену в молекулі кислоти.

Чому? (Тому що валентність Гідрогену завжди дорівнює I)

 

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Обчисліть масову частку Гідрогену в наведених на дошці кислотах і виберіть кислоту з найбільшим та з найменшим умістом Гідрогену

ω(Н/НСl) = 1/36,5 = 2,7%

ω(H/HNO3) = 1/63 = 1,6% — мінімальний уміст

ω(H/H2SO4) = 2/98 = 2,0%

ω(Н/Н3РO4) = 3/98 = 3,0 % — максимальний уміст

2. Кожній оксигеновмісній кислоті відповідає кислотний оксид, з якого можна одержати цю кислоту. Спробуймо підібрати ці оксиди:

H2SO4                          SO3

HNO3                             N2O5

H2SO3                            SO2

H3PO4                            P2O5

3. Для того щоб зрозуміти, як розміщуються атоми в молекулах кислот, будуємо їхні структурні формули.

 

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання до нього.

Вивчити назви кислот за сучасною українською номенклатурою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити