УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

 

УРОК 14

Тема. Солі (середні), їх склад і назви

 

Цілі уроку: розширити знання про класифікацію неорганічних речовин і номенклатуру неорганічних речовин на прикладі солей; навчити називати солі, складати їхні формули за валентностями, розпізнавати з-поміж інших класів неорганічних сполук; розвивати вміння й навички складати формули за валентністю на прикладі солей, виконувати обчислення.

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: робота з опорною схемою, розповідь учителя, демонстраційний експеримент, групова робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, зразки солей, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Перевірка домашнього завдання

Хімічний диктант за назвами кислот і оксидів

1) купрум(ІІ) оксид;

2) сульфатна кислота;

3) хлоридна кислота;

4) карбон(ІV) оксид;

5) алюміній оксид;

6) карбонатна кислота;

7) ортофосфатна кислота;

8) сульфатна кислота;

9) ферум(ІІІ) оксид;

10) нітратна кислота.

 

III. Мотивація навчальної діяльності, виклад нового матеріалу

Демонстрація 9. Зразки солей

1) NaCl — кухонна сіль

2) CuSO4 — мідний купорос

3) Na2SO4 — каустична сода

4) КМnO4 — марганцівка

5) KNO3 — калійна селітра

(На склянках наведені тривіальні назви.)

— Де використовуються ці солі?

1. Які неорганічні сполуки належать до класу солей?

Солі, представлені на столі, належать до класу середні солі.

Розрізняють: середні (Na2CO3), кислі (NaHCO3) й основні ((СuOН)2СO3) солі.

2. Як називаються солі відповідно до сучасної української номенклатури?

Назва металу (валентність, якщо змінна) + назва кислотного залишку.

Скористаймося таблицею «Назви кислот» і назвемо солі, які є на вашому столі.

1) NaCl — натрій хлорид

2) CuSO4 — купрум(ІІ) сульфат

3) Na2SO4 — натрій сульфат

4) КМnO4 — калій перманганат

5) KNO3 — калій нітрат

3. Аналогічно можна скласти формули солей, знаючи їхню назву, валентність металу й валентність кислотного залишку.

Ферум(ІІ) хлорид — FeCl2

Натрій фосфат — Na3PO4

Алюміній сульфат — Al2(SO4)3


IV. Закріплення вивченого матеріалу

Робота в парах

Кожна пара одержує картку-завдання.

1. Складіть формули солей.

2. Дайте назву за сучасною українською номенклатурою.

 

 

Сl

SO4

РO4

Mg

 

 

 

K

 

 

 

Fe(III)

 

 

 


 

Вr

SO3

NO3

Сr(ІІІ)

 

 

 

Li

 

 

 

Са

 

 

 


 

F

PO4

SiO3

Fe(II)

 

 

 

Na

 

 

 

Al

 

 

 


 

CO2

Cl

NO3

Cu(II)

 

 

 

Li

 

 

 

Al

 

 

 

 

Учні по черзі читають складені формули солей, записують у зошитах і, за необхідності, на дошці, дають солям назви.

3. Додаткове завдання.

1) Серед одержаних солей виберіть формулу солі з найбільшою молярною масою.

2) Обчисліть кількість речовини в 32 г цієї солі.

3) Обчисліть, у якій масі міститься 2 моль солі.

 

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання до нього.

Творче завдання

1. Складіть формули солей Калію з усіма кислотними залишками в таблиці й дайте їм назви.

2. Підберіть приклади історично сформованих назв солей.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити