УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ


УРОК 1

Тема. Основні поняття хімії


Цілі уроку: повторити хімічні поняття, що були розглянуті під час вивчення хімії в 7 класі («речовина», «атом», «молекула», «іон», «хімічний елемент», «відносна атомна й молекулярна маси», «прості та складні речовини», «хімічна формула», «фізичні й хімічні явища», «хімічні рівняння»).

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.

Форми роботи: фронтальна бесіда, групова робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, опорні схеми.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу


II. Актуалізація опорних знань

У 7 класі ми познайомилися з основними хімічними поняттями й термінами, якими користуються в хімії.

Фронтальна бесіда

— Назвіть, перелічіть ці поняття.

Учні з допомогою вчителя називають основні хімічні поняття.

(Речовина, чисті речовини й суміші, простіти складні речовини, атом, молекула, хімічний елемент, хімічна формула, фізичні й хімічні явища, хімічні реакції, рівняння хімічних реакцій та ін.)


IIIУзагальнення й систематизація знань

Хімія — наука про _________________________, їх властивості, перетворення та явища, що супроводжують ці перетворення.

Речовини — це те, із чого складаються _________________________________.

Речовини, що існують у природі, постійно зазнають різних змін.

Явища — різні ___________________________, що відбуваються з речовинами.


Робота в парах з опорною схемою


Опорна схема «Основні поняття хімії»

 


Фізичні явища — це явища, що не супроводжуються перетвореннями одних речовин на інші (зазвичай змінюється агрегатний стан речовин або їхня форма).

_____________________ явища — це явища, у результаті яких з певних речовин утворюються інші.

Хімічні явища називають ____________________________.

Кожна речовина має суворо визначені властивості.

Речовина — _________________________________________________________.

Властивості речовин — це ознаки, що дозволяють відрізнити одні речовини від інших або встановити подібність між ними.Наведіть приклади:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________


Усі речовини, що існують у природі, являють собою сукупність частинок (атомів, молекул, іонів).Кожна речовина залежно від умов (температури, тиску) може перебувати в певному агрегатному стані.


 

_____________________________ — дрібна електронейтральна хімічно неподільна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра й негативно зарядженої електронної оболонки.

Електрон — одна з елементарних частинок _________________________ зарядом.

Атомне ядро — центральна, позитивно заряджена частина атома, що складається з нуклонів, зв'язаних між собою ядерними силами.___________________________________ — вид атомів з певним зарядом ядра.

Молекула — найменша частинка ______________________________, що характеризується його хімічними властивостями.Склад речовин молекулярної будови прийнято виражати з допомогою хімічних формул.

Хімічна формула — умовний запис ______________________ з допомогою хімічних символів та індексів.

Хімічне рівняння — _____________________________ хімічної реакції з допомогою _________________________________.


IV. Підбиття підсумків уроку

Учні разом з учителем перевіряють правильність заповнення схем, виправляють помилки. Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює, заохочує найбільш активних учнів.


V. Домашнє завдання

Повторити основні хімічні поняття.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити