УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ


УРОК 2

Тема. Прості речовини кисень і залізо


Цілі уроку: повторити вивчені відомості про прості речовини — метали й неметали на прикладі кисню й заліза, їх фізичні та хімічні властивості; удосконалювати навички складання хімічних формул і рівнянь.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: групова, індивідуальна.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання

Опитування по ланцюжку: учні відповідають на запитання з теми «Основні поняття хімії» та ставлять своє питання наступному учневі.


III. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу

• На які групи можна поділити всі речовини? (На прості й складні)

• А на які групи можна поділити прості речовини? (На метали й неметали)

• За якою ознакою? (За фізичними й хімічними властивостями)

• Які прості речовини вивчили в 7 класі? (Кисень і залізо)

Групова робота

Учні об'єднуються в групи, одержують завдання, заповнюють опорну схему.

Група 1

Оксиген

Хімічний символ — ___________________________

Відносна атомна маса Аr(О) = ________________________________

Будова атома: +))

Число протонів р ____________________________      

Число електронів е- ________________________

Число нейтронів n ______________________________ 

Валентність ___________________________________

 

Група 2

Кисет

Тип речовини ________________________________

Має___________ будову.

Хімічна формула __________________________

Відносна молекулярна маса Мr(О) = __________________________

Фізичні властивості

Розчинність у воді_______________

Агрегатний стан __________________________   

Колір ___________________________

Запах___________      

Смак____________

 

Група 3

Способи одержання кисню

1. Лабораторні способи.

Розкладання оксигеновмісних речовин:

2. Промисловий спосіб:

__________________________

Поширення в природі:

__________________________

 

Група 4

Хімічні властивості кисню

Взаємодія з неМе

image9

Взаємодія з Me

Окиснення — це реакція взаємодії __________________________________

Горіння — це реакція _________________________, що супроводжується виділенням ______________________ і ________________________.

Оксиди — складні речовини, що складаються з ___________________________ елементів, один з яких ______________________________.


Група 5

Ферум

Хімічний символ — ___________________________________

Відносна атомна маса Аr(Fe) = _____________________________

Будова атома: +))))

Число протонів р ____________________________      

Число електронів е- ________________________

Число нейтронів n ______________________________ 

Валентність ___________________________________

 

Група 6

Залізо

Тип речовини ________________________________

Має___________ будову.

Хімічна формула __________________________

Фізичні властивості

Розчинність у воді_______________

Агрегатний стан __________________________   

Колір ___________________________

Запах___________      

Смак____________

Специфічні властивості ___________________________________________

 

Група 7

Способи одержання заліза

1. Доменне виробництво чавуну

2. Відновлення заліза зі сполук

image11

Поширення в природі: ___________________________________

 

Група 8

Хімічні властивості заліза

1. Взаємодія з неметалами

2. Взаємодія з кислотами

Fe + HCl

Корозія — це ________________________________.

Способи захисту від корозії: _______________________________________.

Учні складають звіт про виконане завдання, по черзі коментують допущені помилки. Учитель узагальнює відповіді, звертаючи особливу увагу на способи одержання й хімічні властивості простих речовин.

 

IV. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює роботу учнів.

 

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал про прості речовини — кисень і залізо.

Творче завдання. Навести свої приклади хімічних властивостей кисню й заліза (по два-три рівняння реакцій).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити