УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 3

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

 

УРОК 48

Тема. Будова електронних оболонок атомів

 

Цілі уроку: розвивати навички складання електронних формул, схем розподілу електронів по квантових комірках для елементів I—III періодів; продовжити формування вмінь і навичок учнів з визначення електронної будови атома за його положенням у періодичній системі та знаходження хімічних елементів у періодичній системі за електронною формулою атома; формувати уявлення учнів про завершений і незавершений енергетичний рівень, заповнену, вільну квантову комірку.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: групова робота, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності

Розглядаємо підготовлені учнями схеми будови електронних оболонок хімічних елементів І—III періодів. Обговорюємо утруднення, які виникли під час роботи.

Робота в парах

Пропонуємо учням з наведених формул вибрати елементи, в яких зовнішній енергетичний рівень цілком заповнений електронами (завершений).

Це Гелій, Неон, Аргон — інертні елементи.

— Який енергетичний рівень можна вважати завершеним?

Решта атомів у цій таблиці має незавершений зовнішній енергетичний рівень.

Пропонуємо учням за схемами будови атомів і розподілом електронів по квантових комірках вибрати хімічні елементи, в яких на зовнішньому рівні є вільні квантові комірки. (Учні по черзі називають елементи, правильні відповіді записуємо на дошці.)

Літій — три комірки.

Бор — дві комірки.

Карбон — одна комірка.

А тепер підрахуйте, скільки в цих атомах квантових комірок, що містять два спарені електрони. За результатами досліджень на уроці заповнюємо таблицю:

 

Назва елемента

Кількість вільних комірок

Кількість спарених електронів

Кількість неспарених електронів

Літій

3

1

1

Берилій

3

2

-

Бор

1

2

1

Карбон

-

2

2

Нітроген

-

2

3

Оксиген

-

3

2

Флуор

-

4

1

Неон

-

5

-

 

Завдання для самостійної роботи. На прикладі цих елементів доповніть таблицю хімічними елементами III періоду.

 

III. Застосування знань, умінь і навичок

Керована практика

Завдання 1. За електронною формулою хімічного елемента знайдіть цей елемент у періодичній системі, назвіть його:

a) 1s12s12p1;             

б) 1s22s1;

в) 1s22s22p13s23p2;   

г) 1s22s22p6.

Завдання 2. Хімічний елемент розташований у III періоді, VI групі. Напишіть схему будови й електронну формулу цього елемента.

Завдання 3. Укажіть, які елементи мають нижченаведений розподіл електронів по енергетичних рівнях:

а) 2е1е;                   

б) 2е2е;

в) 2е8еЗе.

Завдання 4. Запишіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами А і Б, атоми яких мають такі електронні формули:

A - 1s22s22p63s2;       

Б - 1s22s22р63s23р5.

Завдання 5. Подумайте, скільки різних видів молекул карбон(ІV) оксиду можна скласти з ізотопу 12С і трьох ізотопів Оксигену: 16О, 17O, 18O. Обчисліть молярні маси цих оксидів.

 

IV. Керована практика

(Самостійна робота за варіантами)

Варіант І

1. Визначте положення атомів у періодичній системі хімічних елементів та обчисліть число протонів, нейтронів, електронів в атомах елементів:

а) Карбон;                             

б) Калій;

в) Ферум.

2. Напишіть схему будови атома й електронну формулу запропонованих атомів, укажіть кількість вільних квантових комірок, кількість спарених і неспарених електронів:

а) Оксиген;                           

б) Фосфор;

в) Магній.

3. Просту речовину, утворену хімічним елементом, електронна формула зовнішнього енергетичного рівня якого — ...3s23p1, спалили в кисні масою 3,2 г. Обчисліть масу простої речовини, що витратили в результаті реакції.

 

Варіант II

1. Визначте положення атомів у періодичній системі хімічних елементів та обчисліть число протонів, нейтронів, електронів в атомах елементів:

а) Хлор;                                

б) Кальцій;

в) Кобальт.

2. Напишіть схему будови атома й електронну формулу запропонованих атомів, укажіть кількість вільних квантових комірок, кількість спарених і неспарених електронів:

а) Алюміній;                          

б) Берилій;

в) Неон.

3. Просту речовину, утворену хімічним елементом, електронна формула зовнішнього енергетичного рівня якого — ...3s23р3, спалили в кисні масою 3,2 г. Обчисліть масу простої речовини, що витратили в результаті реакції.

 

V. Підбиття підсумків уроку

1. Які питання у вас викликали запропоновані завдання?

2. Що ще ви хотіли б дізнатися про будову атомів?

3. Чи можна вважати протон, нейтрон, електрон неподільними частинками? (Ні, але ці питання вивчає ядерна фізика. Перетворення, що відбуваються в результаті хімічних реакцій, стосуються лише електронної будови атомів.)

 

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання, виконати вправи.

Творче завдання. Підготувати повідомлення про сучасні дослідження з вивчення будови атомів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити