УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 1

КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

 

УРОК 4

Тема. Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

 

Цілі уроку: формувати вміння і практичні навички хімічних обчислень з використанням понять «кількість речовини», «моль», «стала Авогадро».

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Форми роботи: керована практика, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Актуалізація опорних знань

1. Тестові завдання (на дошці)

1) Кількість речовини вимірюється в одиницях:

а) моль;                      

б) метр;

в) літр.

2) Число частинок, що міститься у 2 моль:

а) 12,04 · 1023;                          

б) 6,02 · 1023;

в) 3,01 · 1023.

3) В 1 моль вуглекислого газу СO2 міститься:

а) 1,67 · 1023 молекул;              

б) 44 молекули;

в) 6,02 · 1023 молекул.

2. Якою формулою виражається взаємозв'язок між кількістю речовини та сталою Авогадро?

image17

3. У чому полягає фізичний зміст «кількості речовини»?

 

III. Поглиблення знань, формування вмінь і навичок

Керована практика

Задача 1

Обчисліть кількість молекул у 3 моль натрій карбонату Na2CO3.

image15

Відповідь: 18,06 · 1023 молекул.

 

Задача 2

Обчисліть кількість атомів Оксигену у 2 моль вуглекислого газу СO2.

2) Одна молекула СO2 містить два атоми Оксигену, отже

image18

Відповідь: 24,16 · 1023 атомів.

 

Задача 3

Обчисліть кількість речовини сульфатної кислоти H2SO4 у зразку, що містить 3,01 · 1023 молекул.

Відповідь: 0,5 моль.

 

IV. Самостійна робота під керівництвом учителя з картками

Завдання: обчисліть число молекул складної речовини й число атомів кожного хімічного елемента в заданій кількості речовини.

 

Варіант

Формула речовини

Кількість речовини

Число молекул

Число атомів

І

K2SO4

0,5 моль

 

К

S

О

 

 

 

II

NaNO3

1,5 моль

 

Na

N

О

 

 

 

III

Са(ОН)2

0,8 моль

 

Са

Са

Н

 

 

 

IV

Н3РO4

2 моль

 

Н

Р

O

 

 

 

 

Після виконання завдання виписуємо відповіді на дошці, коригуємо. Складаємо алгоритм розв'язання.

1. Обчислити число молекул складної речовини за формулою

N = · Na.

2. За хімічною формулою речовини визначити число атомів кожного елемента в молекулі складної речовини.

3. Обчислити кількість атомів хімічного елемента в заданій кількості речовини.

 

V. Керована практика. Розвивальне завдання

Обчисліть кількість речовини кисню, що прореагує без залишку із залізом кількістю речовини 2 моль із утворенням ферум(ІІІ) оксиду.

Для того щоб розв'язати задачу, згадаймо курс хімії 7 класу.

— Що показує рівняння хімічної реакції?

• Які речовини взаємодіють між собою (формули речовин).

• В якому співвідношенні ці речовини взаємодіють одна з одною (коефіцієнти в рівнянні реакції).

Правило. Кількість речовини будь-яких попарно взятих речовин у рівнянні реакції співвідносяться як їхні коефіцієнти в рівнянні реакції.

Розв'яжемо задачу.

3) За рівнянням хімічної реакції, 4 моль заліза реагують із 3 моль кисню:

image20

4) Складемо пропорцію:

2/4 = х/3;

4х = 6;

х = 1,5.

Отже, (O2) = 1,5 моль.

Відповідь: 1,5 моль кисню реагують із 2 моль заліза.


VI. Підбиття підсумків


VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на питання.

Творче завдання. В якій кількості речовини ферум(ІІІ) оксиду міститься 18,06 · 1023 атомів Феруму? Скільки атомів Феруму міститься в такій же кількості речовини ферум(ІІ) оксиду?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити